E9289897.jpg

28.09.2016 Wycieczka edukacyjna - Śladami ojców chrześcijaństwa na Ziemi Świętokrzyskiej

Ostrowieccy seniorzy UTW aktywnie uczestniczyli w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa. Z tej okazji odbyła się we wrześniu wycieczka edukacyjna na trasie: Opatów- Kielce- Wiślica. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu: pn.” Podwaliny i wartości chrześcijaństwa – ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego” - zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z programem wycieczki zwiedziliśmy najpierw Opatów, gdzie historię jednego z najstarszych miast województwa świętokrzyskiego przybliżyła 50-osobowej grupie
Zofia Babska- nasza słuchaczka, przewodnik PTTK.

Towarzyszyła nam również przedstawicielka opatowskiego UTW – pani Krystyna Majsak.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na kolegiatę św. Marcina - ponad 800-letnią romańską budowlę z XII wieku z elementami późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi, najcenniejszy zabytek miasta z licznymi dziełami sztuki (np. „Lament opatowski”), malowidłami ściennymi.

Pani przewodnik podkreśliła ,że zachowały się : podziemia opatowskie, urbanistyczny układ miejski, najdłuższy rynek średniowieczny, pozostałości murów obronnych, w tym Brama Warszawska- wzniesione przez kanclerza K. Szydłowieckiego.
Opowiedziała także historię bohaterów, którzy walczyli o wolność ojczyzny

01
02

Kolejny etap wycieczki to zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach- wczesnobarokowej rezydencji z epoki dynastii Wazów. Pałac ten został wzniesiony w XVII wieku przez Tomasza Pancino z inicjatywy krakowskiego biskupa Jakuba Zawadzika . Pomimo wielu zdarzeń historycznych i licznych zmian w XIX wieku pałac zachował pierwotną bryłę i oryginalny wystrój wnętrz. Przewodnicy Muzeum Narodowego opowiedzieli historię właścicieli rezydencji, pokazali nam wnętrza reprezentacyjnych sal pałacowych, a w nich zabytkowe meble, tkaniny, malowidła ścienne, wybitne dzieła malarskie i rzemiosła artystycznego.

Zachwyciły nas dzieła umieszczone w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Była tam bogata kolekcja portretów sławnych przodków, malarstwa krajobrazowo- rodzajowego i obrazy polskich malarzy, takich jak: Grottgera, Michałowskiego, Wyspiańskiego, Boznańskiej, Orłowskiego, Szermentowskiego, Gierymskiego, Malczewskiego i innych.

03
04

Szczególnie atrakcyjna dla seniorów okazała się Wiślica- miasteczko, położone
w południowej części regionu świętokrzyskiego nad rzeką Nidą. Należy do najstarszych miejsc
w Polsce, powstałych jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z II połowy IX wieku. Z przeprowadzonych badań historycznych i archeologicznych wynika, że miejscowość ta była jednym z grodów Wiślan. Panował wówczas pogański książę Wiślimir, o którym wspomina „Żywot św. Metodego” .Książę ten „urągał” chrześcijanom i został ochrzczony przymusem. Miejscowy przewodnik z Muzeum Regionalnego w Wiślicy , powołując się na legendy wiślickie i badania archeologiczne, stwierdził, że przyjmuje się , iż chrystianizacja Ponidzia dokonała się przed oficjalnym przyjęciem wiary przez Mieszka I w 966 roku. Śladem i dowodem tego wydarzenia może być misa chrzcielna odnaleziona przez archeologów pod fundamentem kościoła pw. św. Mikołaja.

Najcenniejszym zabytkiem Wiślicy jest kolegiata pw. Narodzenia NMP, w której
w podziemiach zachowały się pozostałości dwóch wcześniejszych założeń kościelnych.
Ta kolegiata- III świątynia wiślicka została ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego. Świątynia urzeka swym dostojnym pięknem( sklepienia krzyżowo- żebrowe, wysokie filary
i potężne kamienne ściany, unikatowe malowidła ścienne).Prezbiterium zdobią wysokie, barwne witraże, a w nim „króluje” wczesnogotycka rzeźba Matki Boskiej Łokietkowej, do której, jak głosi legenda, modlił się Władysław Łokietek o zjednoczenie kraju. W zwiedzaniu świątyni towarzyszył nam duchowny, który swych słuchaczy zaprosił do zabytkowych XIX – wiecznych stall, a następnie zaprezentował z pasją historię kolegiaty i piękno architektury, dzieł sztuki.
Zwiedziliśmy także Dom Długosza tzw. wikariówkę.

05
06
07
08
09

Na zakończenie obejrzeliśmy w zabytkowych piwnicach film o Wiślicy dawnej i współczesnej. Okazuje się, że Wiślica to małe miasto o bardzo bogatej historii. Po całodziennej wędrówce, pełni wrażeń i zdobytej wiedzy o dokonaniach ojców regionu świętokrzyskiego, wróciliśmy do Ostrowca Świętokrzyskiego.

(Krystyna Borys)
( Zdjęcia: R.R; A.B.)


UDZIAŁ SŁUCHACZY UTW W IMPREZACH MIEJSKICH W CZASIE WAKACJI

W okresie wakacji wielu słuchaczy UTW WSBiP brało udział w różnych imprezach organizowanych przez instytucje miejskie.

1)Ostrowiecki Festiwal Rowerowy w ramach Ostrower Fest zorganizowany w dniach 24 - 25 września 2016r.

01

178 osobową grupę rowerzystów prowadził nasz słuchacz Romuald Redlich. Poniżej jego relacja:

02

Dwudniowa impreza "Ostrowiecki Festiwal Rowerowy" jakiej jeszcze nie było
w Ostrowcu odbyła się w dniach 24 i 25 września.
W sobotę 24 na Rynku miejskim pojawiło się kilka dużych namiotów
wypełnionych rowerami i akcesoriami rowerowymi. Była również wystawa
starych, ale sprawnych rowerów w tym drewnianych (bambus) i welocyped z
siodełkiem na wielkim kole. Żeby taki rower dosiąść trzeba często
skorzystać z drabiny. Były konkursy, pompowanie dętki aż do rozerwania,
najwolniejsza jazda. Sponsorzy nie żałowali fantów na nagrody.

03
04

W niedzielę odbył się rajd na dystansie 21 km przez: Wymysłów, Miłkowską
Karczmę, Kurzacze, Dębową Wolę na Gutwin. Tam kolejne konkursy i nagrody.
Wszystko to przy ognisku w towarzystwie grochówki i kiełbasek z rożna. Był
Prezydent, asysta policyjna, straż miejska. Incydentów nie było.
Festiwal zorganizowała grupa entuzjastów jazdy na rowerze, do której i ja
mam zaszczyt nie tylko należeć, ale i poprowadzić 178 osobowy peleton
rowerzystów. Przedział wiekowy od 2,5(u mamy na siodełku)do 85 lat z 6
letnim wnukiem pedałującym obok. Ze spontanicznie przeprowadzonej sondy
wynika, że impreza bardzo się podobała, a najczęstsze pytanie to kiedy
następny rajd.
Przed startem z rynku rodzinne zdjęcie peletonu z lotu ptaka.

05

O czym donosi Wasz korespondent. rr ( Romuald Redlich)


UDZIAŁ SŁUCHACZY UTW W IMPREZACH MIEJSKICH W CZASIE WAKACJI

W okresie wakacji wielu słuchaczy UTW WSBiP brało udział w różnych imprezach organizowanych przez instytucje miejskie.

17 września 2016 rWycieczka - zwiedzanie starych, zabytkowych kościołów i świątyń w regionie świętokrzyskim ( w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego)

01

Siedemnastego Września, dwa autokary wypełnione turystami, w tym duża
grupa słuchaczy UTW wybrała się na zorganizowaną przez Biuro Informacji
Turystycznej przy UM w Ostrowcu Św. wycieczkę po regionie Świętokrzyskim.
Zwiedzaliśmy kościoły i świątynie z długim stażem historycznym. Były to:
Grzegorzowice, Ublinek/Włostowa, Gliniany/Ożarowa, Tarłów, Wólka Pętkowska
i Ruda Kościelna. Przewodnikami były Panie: Elżbieta Baran - szefowa MCK i
Jola Wiśniewska z BIT. Mieliśmy możliwość obejrzeć również wnętrza
świątyń, często niedostępne na co dzień. Zbór Ariański, jako własność
prywatna tym bardziej. Szczególne wrażenie wywarło na nas piękne i bogate
malarsko wnętrze kościoła w Tarłowie. Dla kontrastu, po Tarłowie
obejrzeliśmy malutkie wnętrze kościółka w Wólce Pętkowskiej. Jedynej
parafii w naszym regionie, gdzie katolicy są w mniejszości. Przygnębiająca
była natomiast informacja o postępującej degradacji drewnianego kościółka
w Rudzie Kościelnej.

   Potkanów
02

I na koniec tradycyjnie rodzinne zdjęcie słuchaczy UTW, bez których nie ma
prawa odbyć się jakakolwiek impreza w Ostrowcu. Rr

Ublinek Grzegorzowice
03

Gliniany
04

(Romuald Redlich)


Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

01

W dniach od 7 do 10 września br. w Nowym Sączu odbywało się Forum III Wieku
połączone z Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju.
Ponad 200 liderów uniwersytetów trzeciego wieku z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Austrii, Rad Seniorów oraz innych organizacji seniorskich miało okazję wziąć udział w debatach prowadzonych przez znanych polityków oraz ekspertów zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa
i procesów demograficznych.

VIII edycję Forum otworzył oficjalnie Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Pan Minister podkreślił konieczność zaciśnięcia więzi naukowych pomiędzy uczelniami wyższymi a uniwersytetami trzeciego wieku.

Panelistami w kolejnych dniach Forum byli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Biura Rzecznika Praw Pacjentów oraz samorządowcy
Woj. Małopolskiego. Rangę Forum III Wieku podniosła zdecydowanie obecność gości specjalnych : Róży Thum, posłanki do Parlamentu Europejskiego, prof. Francois’a Vellasa’a Prezydenta Międzynarodowej Federacji UTW (AJUTY) z Tuluzy (Francja), Leif’a Halberg’a, Honorowego Prezydenta Europejskiej Unii Seniorów. Obecny był także Janusz Marszałek, Prezes Unii Polskiej Seniorów i Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów.

Pierwszy z paneli „ Polityka Senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa” stanowił ciekawe i kreatywne wprowadzenie do dalszych debat i dyskusji.
Kolejne odbyły się 8 września na Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju. Seniorzy mieli niezwykłą okazję uczestniczenia w panelach adresowanych także do nich;
1). Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów. Priorytety w strategii starzejącego się społeczeństwa.
2). Senior - obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Dyskutujący podkreślali ogromne znaczenie „srebrnej gospodarki”, która ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego, pod warunkiem, że podmioty gospodarcze dostrzegą w seniorach potencjalnych klientów i będą zmieniać rynek usług produktów pod kątem zmian demograficznych.
Zastanawiano się także nad wyzwaniami przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa i jak można wykorzystać ogromne doświadczenie
i potencjał tkwiący w seniorach do aktywizacji społecznej.
Europa musi stać się miejscem, gdzie seniorzy będą mogli starzeć się godnie, gdzie szanować się będzie wkład seniorów w różne dziedziny życia społecznego. Należy zadbać o profesjonalną
edukację osób starszych opartą na największych osiągnięciach naukowych, gerontologii, pedagogiki
osób dorosłych, andragogiki czy aksjologii, włączyć seniorów w edukację cyfrową, by łatwiej mogli korzystać z teleopieki i telemedycyny. Rozwijać różne formy opieki, by ludzie starsi mogli jak najdłużej żyć we własnym środowisku, rozwijać wolontariat sąsiedzki. są to zadania, które winny realizować samorządy od szczebla gminnego, politycy odpowiedzialni za sprawy seniorów, a także licznie powstające gminne rady seniorów.

W Forum III Wieku i Forum Ekonomicznym w Krynicy udział wzięli przedstawiciele ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: prezes Józef Pazderski i wiceprezes
Matylda Niewójt.

02

Ogromne podziękowania i wyrazy uznania dla Pani mec. Wiesławy Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku za profesjonalne
zorganizowanie Forum, które było wspaniałą platformą wymiany myśli i spotkań, stanowi przyczynek do debat na temat przyszłości seniorów.

Matylda Niewójt


Wielkie Narodowe Czytanie „Quo vadis „ Henryka Sienkiewicza – 3 września 2016r.
(relacja z czytania fragmentów powieści w Ostrowcu Świętokrzyskim)

01

3 września 2016 r. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zainaugurowali w Warszawie tegoroczne NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” H. Sienkiewicza. Lektura była czytana w kilkuset miejscowościach w całej Polsce również w naszym mieście – Ostrowcu Świętokrzyskim.

To wielkie wspólne spotkanie z literaturą odbyło się w pięknej scenerii – na Molo w Parku Miejskim. Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna. To Narodowe Czytanie pokazuje, że chcemy wracać do klasyki polskiej literatury, po lektury, które od lat nas poruszają, zarówno ludzi młodych jak i starszych i ta ich ponad pokoleniowość jest taka piękna. W tym roku do Narodowego Czytania została wybrana ( wygrała w plebiscycie czytelników) powieść H. Sienkiewicza „Quo vadis”, bo jak powiedział Prezydent RP

„Jest to powieść bardzo ludzka, bo Sienkiewicz opisał w niej i miłość i pożądanie, ale także nienawiść, okrucieństwo ale przede wszystkim to co zawsze ujmuje nasze serca, co zawsze wlewa ducha – zwycięstwo dobra, które ma siłę ducha i siłę wiary.”

W naszym mieście wybrane fragmenty (często ulubione przez czytających) czytali dorośli i dzieci. Czytali: Poseł RP, Wiceprezydent Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta, Dyrektorzy, Nauczyciele ostrowieckich szkół i oczywiście Uczniowie. Najmłodsza czytająca miała 7 lat.

W tym Narodowym Czytaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli UTW WSBiP, a więc i my byliśmy tam, czytaliśmy fragmenty powieści opisujące piękną miłość Winicjusza i Ligii.
Romek zrobił zdjęcia, które są poniżej.

Było to wydarzenie piękne, wzruszające i doniosłe!!!

02
03
04

(Irena Podsiadły)


UDZIAŁ SŁUCHACZY UTW W IMPREZACH MIEJSKICH W CZASIE WAKACJI

W okresie wakacji wielu słuchaczy UTW WSBiP brało udział w różnych imprezach organizowanych przez instytucje miejskie.

28 sierpnia i 25 września 2016 - Maraton i Półmaraton na raty

Biegi organizowane były przez MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim. Biegi odbywały się na Gutwinie, było 5 rund. Brali w nich udział biegacze w różnym wieku i młodzi i starsi. Wśród nich byli słuchacze UTW, którzy hołdują aktywności fizycznej, bo ona pozwala na to, że życie dojrzałe jest piękne i pogodne. W tej konkurencji sportowej wyróżniała się nasza słuchaczka Danusia Walczak, która uczestniczyła we wszystkich rundach Maratonu. Godnie reprezentowała UTW i dotrzymywała kroku najmłodszym biegaczom. Składając jej gratulacje usłyszeliśmy od niej takie słowa:

Ta aktywność to jest moje życie, mój wiek, to jest piękne i przynosi mi ogromną radość!!!

01
02

(Irena Podsiadły)


Wakacyjny „wypad” pociągiem wakacyjnym do Sandomierza grupy słuchaczy UTW WSBiP

01

W sobotę 30 lipca, grupa 11 osób z UTW ( plus wnuczka słuchaczki a więc grupa międzypokoleniowa!!) wybrali się specjalnym wakacyjno-weekendowym
pociągiem do Sandomierza.
Jak przystało na polską kolej przyjechała z 15 min. opóźnieniem. Wrażenie
po wejściu do wagonów sprawiło, że szybko o opóźnieniu zapomnieliśmy.
Cichutko, klimatyzowanie, bez stuków i kołysania.

02

Do celu dotarliśmy o czasie. Przed dworcem czekały na nas autobusy miejskie, które dowiozły nas
do Bramy Opatowskiej. Dalej poprowadziła nas po sztandarowych atrakcjach
Sandomierza przewodniczka: Brama Opatowska, Rynek, Colegium Gostomianum,
Pałac Biskupi, Dom Długosza, Bazylikę, Zamek Królewski. Dalszy czas do
odjazdu wypełniliśmy sami. Oczywiście obowiązkowo "ucho igielne", czyli
furta w bramie.

03
04

Panie postanowiły sforsować tą przeszkodę najpierw od
dołu, a potem od góry. I w razie niepowodzenia zagroziły użyć armaty. Na
szczęście dla murów nie była potrzebna. "Odebraliśmy" zmianę warty w
wykonaniu rycerzy Chorągwi Sandomierskiej w pięknie wypolerowanych
zbrojach, a najmłodsza uczestniczka przymierzała stroje z epoki.

05
06
07

Gdy odczuliśmy już solidne zmęczenie, autokary odwiozły nas na dworzec i
punktualnie dotarliśmy do Ostrowca.

08

Błękitne (patrz zdjęcia), prawie bezchmurne niebo towarzyszyło nam przez
cały pobyt. Piękna wycieczka za niewielkie pieniądze. Bilet kosztuje 6 zł
20 gr w jedną stronę i upoważnia do przejazdu autobusem oraz wejścia na
Bramę Opatowską za jedyną złotówkę. Za 50 zł macie przejazdy, obiad z
piwem i lody dla dzieciaków.

09

Jechały całe rodziny z maluchami i pieskami. Kotów nie widziałem.

Z pozdrowieniami Romuald Redlich

P.S. A może zbierze się („skrzyknie się”) na którąś sobotę wakacyjną następna grupa na taką wycieczkę? I.P.


02.07.2016r. Wakacyjne występy Grupy artystycznej UTW WSBiP ( teatralnej i tanecznej).

Wprawdzie już wakacje ale nasza aktywna grupa słuchaczek UTW WSBiP wzięła udział w Festynie Rodzinnym „Osiedlowy zawrót głowy” na Osiedlu „Trójkąt „ przy ul. A. Mickiewicza
Festyn zorganizowały w sobotę 2 lipca Rady Osiedli „Trójkąt i „Kuźnia”.
Wśród wielu przygotowanych na Festyn atrakcji, był występ grupy teatralnej UTW. Wystawiliśmy spektakl „Czarowniczki przewodniczki świętokrzyskie”, które oprowadzały oglądających po regionie świętokrzyskim. A śpiewane piosenki zachwalały piękno i uroki Ziemi Świętokrzyskiej.

01
02

Rozbawiły nas pytania dzieci: „Czy Panie są prawdziwymi czarowniczkami”?...

Wystąpiliśmy również w tańcu „Motyle”. Słońce mocno przygrzewało, było gorąco a mimo tego motyle z lekkością swoich kolorowych skrzydeł unosiły się na „estradzie”.

03

Dla kilkuset osób zgromadzonych na Festynie piękny pokaz gimnastyki artystycznej wykonała ostrowiecka młodzież.

04

Festyn odwiedził Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który złożył życzenia dla wszystkich uczestników festynu.

05

Mimo upału wszystkim uczestnikom smakowała „festynowa” GROCHÓWKA!!!

06
07

Irena Podsiadły, zdjęcia R.R


Wycieczka dla liderów i sympatyków UTW

28 czerwca br. po zakończeniu roku akademickiego 2015/2016 odbyła się wycieczka krajoznawcza na trasie : Rudnik- Leżajsk- Sieniawa. W wycieczce tej uczestniczyli przedstawiciele pracowników uczelni patronackiej na czele z Rektor WSBiP , członkowie zarządu z Prezesem UTW, wszyscy prowadzący zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne oraz nauczyciele języków obcych ze szkół średnich, także liderzy wspierający konferencje, senioralia i imprezy integrujące.

Wycieczkę zorganizowała Henryka Rycombel, a nasza przewodnik Zofia Babska zapoznała zebranych z historią i kulturą wielu mijanych miejscowości regionu świętokrzyskiego.

Na terenie wschodniej Małopolski zwiedziliśmy „perłę” Podkarpacia-Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Tu podziwialiśmy ekspozycje wikliny artystycznej i użytkowej oraz wiklinową modę, prezentowaną m.in.: w Brukseli, Warszawie, Krakowie.

01

Moda w „wiklinie”

02
03

Kolejnym istotnym punktem wycieczki był zespół klasztorny oo. bernardynów w Leżajsku, który składa się z kościoła p.w. Zwiastowania NMP i budynków klasztornych. Kościół klasztorny jest trójnawową bazyliką o wydłużonym , zamkniętym półkoliście prezbiterium i dostawionymi do niego dwiema kaplicami św. Franciszka i Matki Boskiej Pocieszenia. Brat Damian – przewodnik opowiedział nam bardzo szczegółowo historię kościoła, zwrócił uwagę na najstarsze i najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej.

Z I połowy wieku XVII zachował się ołtarz główny w formie łuku triumfalnego z bogatą dekoracją ornamentalną. W bazylice jest 12 ołtarzy bocznych. Obiektem wyjątkowej klasy są manierystyczne stalle- dzieło braci zakonnych. Na uwagę zasługuje ciekawa manierystyczna ambona, mająca korpus wsparty na figurze anioła, baldachim natomiast w kształcie tiary papieskiej.

Unikatowym dziełem jest monumentalny prospekt organowy. Jego wykonawcami byli
Stanisław Studnicki i Jan Głowiński. Leżajskie organy powstały z fundacji rodziny Potockich. Organy mają 6 tys. piszczałek różnej długości, są przyozdobione postaciami świętych, zakonników i figur, tworzących chór muzyczny. Organy te składają się z trzech oddzielnych instrumentów, organy w nawie głównej i organy w nawach bocznych mają oddzielne klawiatury, co umożliwia równoczesne koncertowanie trzech artystów. Dodatkowe wyposażenie to: kukułka, bęben, ptaszki.

Wysłuchaliśmy koncertu organowego.

04

Wnętrze Sanktuarium w Leżajsku Organy
05  06
Słuchamy koncert organowego Piękne stalle
07  08

Następnie udaliśmy się do pałacu książąt Czartoryskich w Sieniawie. Pałac Sieniawa – jak powiedziała miejscowa pani przewodnik- to jedna z piękniejszych magnackich rezydencji w Polsce, która powstanie zawdzięcza dwom rodom arystokratycznym: Sieniawskim i Czartoryskim. Poznaliśmy historię pałacu i ich właścicieli. Podziwialiśmy biały pałac książęcy z salą balową, apartamenty, salę ekspozycyjno- muzealną z licznymi eksponatami z różnych epok.

Obiad był w pałacowej restauracji, gdzie czuliśmy się wyjątkowo. Dużo wrażeń przyniósł nam turystom spacer po parku, gdzie można było pomarzyć przy „kamieniu szczęścia” T. Kościuszki i przejść się trzy razy wokół miłorzębu z listkiem w ręku i wszystkie marzenia spełnione!!!
To była udana podróż integrująca pokolenia, a także miała charakter kulturoznawczy.

Sala balowa Sala lustrzana
09  10

Apartament w Sieniawie Kamień szczęścia T. Kościuszki

11

(Krystyna Borys, Irena Podsiadły)
( Zdjęcia: A. Bartczak i R. Redlich)


27.06.2016r. Zakończenie roku akademickiego 2015/2016 w UTW WSBiP

01

27 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016. Z tej okazji gościliśmy przedstawicieli władz uczelni, miasta, powiatu, dyrektorów placówek oświatowych. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Spotkanie otworzył Prezes UTW Józef Pazderski. W serdecznych słowach przywitał gości: dr Izabelę Zaborowską –rektora WSBiP, prof. nadzw. dr hab. Bożenę Zboinę i pracowników
naukowo-dydaktycznych WSBiP w Ostrowcu, prof. dr hab. Jerzego Nowocienia z AWF z W-wy, Jerzego Brożynę- Przewodniczącego Rady Powiatu, Artura Głąb- asystenta Senatora RP Jarosława Rusieckiego. Prezes UTW Józef Pazderski złożył zebranym szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z uniwersyteckiej działalności edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej. Podkreślił, że wciąż utrzymujemy wysoki poziom kształcenia naszych słuchaczy zgodnie z akademicką tradycją w takich formach jak: wykłady audytoryjne, seminaria, warsztaty edukacyjne, lektoraty języków obcych, konferencje naukowe i sekcje wynikające z różnych zainteresowań. Natomiast skarbnik Andrzej Bartnik zapoznał zebranych ze szczegółową informacją dotyczącą wpływów i wydatków za ubiegły rok akademicki. Przedłożone sprawy zostały przyjęte jednogłośnie w drodze uchwały przez jawne głosowanie członków.

Wiceprezes UTW WSBiP Matylda Niewójt odczytała listę wyróżnionych – sojuszników i przyjaciół UTW i serdecznie im podziękowała za okazaną, bezinteresowną pomoc i wsparcie idei ustawicznego kształcenia seniorów.

Do grona tych wyjątkowych i ważnych dla nas osób, ludzi życzliwych, rozumiejących wyzwania, przeświadczonych, że warto wspierać edukację osób starszych mamy zaszczyt zaliczyć:
Dyrektorów i Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek kulturalnych:

1.dr Grażyna Kałamaga LO Nr I im. S. Staszica
2.Sławomir Miszczuk LO Nr II im. J. Chreptowicza
3.Robert Warda LO Nr III im. W. Broniewskiego
4.Zygmunt Kochański Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
5. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr2
6.Elżbieta Baran Miejskie Centrum Kultury
7.Jolanta Chwałek Biuro Wystaw Artystycznych
8.Rozalia Machnicka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr7

1.dr Agata Sowińska
2.Joanna Gibalska
3.Ewa Łatkowska
4.Monika Ziemba
5.Eliza Wójcik
6.Małgorzata Currie
7.Katarzyna Mozal

 jęz. angielski
 jęz. francuski
 jęz. niemiecki
 jęz. niemiecki
 jęz. angielski
 jęz. angielski
 jęz. hiszpański
 jęz. francuski

 LO Nr I im. S. Staszica
 LO Nr I im. S. Staszica
 LO Nr II im. J. Chreptowicza
 LO Nr II im. J. Chreptowicza> Chreptowicza
 LO Nr II im. J.Chreptowicza
 LO Nr III im. W.Broniwskiego 
 Zespół Szkół
 Mistrzostwa Sportowego

Podziękowania zostały skierowane również do Słuchaczy UTW prowadzących zajęcia edukacyjne, artystyczne, ruchowe, rekreacyjne i do wszystkich pracujących społecznie na rzecz Uniwersytetu.
Nagrodą za tę pracę jest organizowana wycieczka 28 czerwca 2016r. - Rudnik – Leżajsk- Sieniawa

W dalszej kolejności Irena Podsiadły przedstawiła relację z udziału słuchaczy w IX Juwenaliach III Wieku w W-wie- nagrodzono sekcję literacką i teatr UTW WSBiP. Uroczystość zakończono wspólnym śpiewem i życzeniami słonecznych, przyjemnych wakacji.

0203

Anna Pytlakowska
Irena Podsiadły


24.06.2016r. Udział słuchaczy UTW w imprezach Miejskich

24-go czerwca 2016r odbyło się kolejne święto ognia i wicie wianków. Impreza organizowana była m.in. przez MCK. Noc świętojańska jest to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy.

Do zwyczajów Nocy Świętojańskiej należy puszczanie wianków na wodę. Tej nocy (wieczoru) z wiankami na głowie nad staw do Parku Miejskiego przybyły fantastyczne „Rusałki z UTW”

Przygotowywanie wianków

01
02
03

Nad Stawem w Parku Miejskim

04

Nasze seniorki w grupie międzypokoleniowej z Prezydentem Miasta.

05

(I.P. zdjęcia: Marek Szczepański)


22 i 23 czerwca - Relacja z 9 edycji Juwenaliów III Wieku w Warszawie

01

W dn. 22 i 23 czerwca już po raz 9 byliśmy na największym w Polsce festiwalu twórczych seniorów
zwanym często humorystycznie - festiwalem artystycznie zakręconych seniorów, organizowanym przez Fundację AVE – Bartka Włodkowskiego. Seniorzy bardzo sobie cenią ten fantastyczny festiwal, bo właśnie on daje im motywację do działania. Przez ten festiwal życie emerytów nabrało sensu i innego wymiaru. Jedna z uczestniczek tego festiwalu powiedziała tak:” Czekanie na Juwenalia III Wieku to jak czekanie na karnawał w Rio, bo one są karnawałem radości z Bartkiem w roli wodzireja”.
W każdym roku wracamy z wyróżnieniami i nagrodami za nasze prezentacje, nawet swego czasu było Grand Prix za czarowniczki świętokrzyskie i wyjazd do Brukseli.
W tym roku nagrody i wyróżnienia zdobyli słuchacze z naszego UTW w dziedzinie Literatury. Chylę czoła i gratuluję sekcji literackiej. I tak:
I nagrodę otrzymała Barbara Krawętkowska za wzruszające opowiadanie- reportaż pt. „Dwadzieścia dwa lata różnicy”. Cieszymy się i Gratulujemy.!!!! Chciałam tylko powiedzieć, że zgłaszając to opowiadanie do konkursu, przeczytałam je i wiedziałam, że będzie jakaś nagroda, bo naprawdę jest bardzo ładne , wzruszające.
II nagrodę w postaci rekomendacji do druku opowiadania ”Imieniny” w tomiku X Juwenaliów otrzymała Mirka Duda. Gratulujemy!!! W przyszłym roku będziemy czytać to opowiadanie w tomiku X Juwenaliów.

02

III – W tym roku na Gali Finałowej czytany był wiersz Jadzi Myśliwskiej pt. „Narodziny motyla”. Czytała ten wiersz aktorka Monika Świtaj. Wiersz ten na 8 Juwenaliach ( w r.ub.) otrzymał rekomendację do druku a recenzja jego była taka: „ za prostotę ujęcia rzeczy wielkich”. To był wiersz napisany w 18 –tą rocznicę urodzin Ani – wnuczki. Rosły w nas serca i przepełniły się radością, gdy ze sceny padło stwierdzenie, że do przeczytania przez aktorkę został wybrany wiersz słuchaczki UTW z Ostrowca Świętokrzyskiego.. Gratulujemy!!!
IV. W dziedzinie teatru specjalne wyróżnienie za rolę matki w sztuce Jerzego Szaniawskiego „Dwa teatry – Matka” otrzymała Mirka Duda. Wspaniała kreacja aktorska. Gratulujemy!! Chcę powiedzieć , że nasz teatr zaprezentował się bardzo ładnie na deskach teatru Palladium na Juwenaliach. Zresztą o tym świadczył odbiór tej sztuki przez widzów oglądających spektakl, w ciszy, skupieniu a potem gromkie brawa. Aktorzy-amatorzy grali świetnie. Sztukę reżyserowała Krystyna Borys. A wspaniała scenografia była dziełem Teresy Lisowskiej, Danusi Szałapskiej i Ani Karczewskiej . Brawo! Dziękujemy!!

03

V. Dyplom jako specjalne wyróżnienie otrzymała prowadząca Chór UTW Alicja Sołtys za krzewienie patriotyzmu lokalnego , za piosenkę o Siennie, którą chór siennieński zaśpiewał w Hybrydach- na Juwenaliach . Gratulujemy!!! I Ceszymy się , że Chór UTW jest pod taką ręką dyrygencką!!!!!

04
05

Chcę jeszcze powiedzieć, że na Juwenalia „poleciały” motyle (znane z Senioraliów). Co prawda nie otrzymaliśmy żadnej nagrody ( nie one są najważniejsze) ale za sprawą wspaniałych kostiumów, które wykonała nasza koleżanka Ania Gębusia ( wykonała 18szt. ) stałyśmy się najbardziej znanymi i najpiękniejszymi motylami w kraju i a nawet za granicą. Robione były zdjęcia motyli przez fotografów- seniorów od Suwałk, poprzez Kałuszyn, Drezdenko, Wrocław aż po Grochową K/Mielca.
A dzięki Facebookowi motyle podziwiali ludzie w świecie. Otrzymałam wpis na faebook- u aż z Australi : „Jakie wspaniałe kostiumy. Ręcznie malowane”. Odpisałam: „ Bo takich mamy artystów w UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim Dziękujemy Ci Aniu. Przyjmij - ukłon motyla.

06

Śpiew przed Palladium uczestników Juwenaliów III Wieku

07

Uczestniczyliśmy w dwóch koncertach a więc było coś dla ducha.
22 czerwca śpiewał Chór Chłopięcy i Męski przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod dyrekcją
prof. Krzysztofa Kusiel -Moroza, który był jurorem Muzycznym w tegorocznych Juwenaliach.

08

23 czerwca wystąpiła Halina Kunicka i znane nam przeboje naszych młodych czasów: Babcia stała pod balkonem, O gwiazdo miłości, Lato, lato czeka i inne.

09

Dziękuję za uwagę!. Irena Podsiadły


21.06.2016 Wycieczka grupy literackiej Wąchock- Skarżysko –Michniów z cyklu „Piękne świętokrzyskie”

Uczestnicy Seminarium literackiego zakończyli rok akademicki 2015/2016 wycieczką edukacyjną po Ziemi Świętokrzyskiej, zwiedzając
cenne zabytki sztuki i architektury naszej Małej Ojczyzny.
W Wąchocku zwiedziliśmy Opactwo Cystersów, miejsce modlitwy i pracy cystersów, a także wspaniały pomnik kultury, historii i zabytek klasy europejskiej.
Przewodnik- brat Albert- opowiedział nam historię klasztoru i pokazał miejsca tworzące kompleks klasztoru:

01

-Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość narodu
-Grób Jana Piwnika" Ponurego"
-Klasztorne krużganki
-Romański kościół
-Kapitularz ,karcer, fraternię, wirydarz.
-Refektarz oraz klasztorne organy.
Zwiedziliśmy także Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939-1945.
Być w Wąchocku i nie spotkać się z osławionym sołtysem......to niemożliwe.
Na bardzo ładnie zaprojektowanym skwerku, pełnym kwiatów i krzewów stoi okazały pomnik sołtysa, a wzdłuż alei znajdują się metalowe tablice z kawałami o słynnym
Wąchocku.

02

W Skarżysku-Kamiennej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej kustosz Pani Danuta Żyła przedstawiła życie i twórczość ks. prof. Sedlaka, kapłana, wybitnego uczonego, twórcy polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia, autora 20 książek i ponad 180 artykułów z różnych dziedzin wiedzy. Obejrzeliśmy film biograficzny, wysłuchaliśmy wypowiedzi osób blisko z księdzem związanych. W sali poświęconej pamięci duchownego znajdują się przekazane przez niego pamiątki, pokaźny zbiór książek i skamielin.

03

Następnym miejscem na naszej literackiej trasie był Michniów. Wieś w gm. Suchedniów stała się "Golgotą wsi polskiej" i symbolem 817 wsi spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.
W skład Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich wchodzą obecnie:
- Dom Pamięci Narodowej-
-Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich
- Cmentarz i mogiła ofiar pacyfikacji
-Pomnik " Pieta Michniowska".

04

O tragicznych wydarzeniach z 12 i 13 lipca 1943 roku w Michniowie opowiadała kustosz pani Ewa Kołomańska. Jej wypowiedź dopełnił wstrząsający film oraz zdjęcia. W ciągu dwóch dni Niemcy zamordowali 204 osoby i spalili Michniów.
Wielkie wrażenie zrobiła na nas także wystawa pt. " Wołyń - ziemia znaczona polską krwią."
Wyjeżdżamy z Michniowa pełni głębokich refleksji, zadumani, że to "ludzie, ludziom zgotowali ten los".

I jeszcze jeden bardzo ciekawy zabytek, podziwiany w Bodzentynie. To zagroda Czernikiewiczów, najstarsza tak kompletnie zachowana budowla w regionie. Jej najstarsze elementy pochodzą z 1809 roku, a dobudowane izby mieszkalne - z lat 1870 i1920. Ciekawy zabytek
W skład zagrody wchodzą: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i wozownia. Wszystko otoczone drewnianym ogrodzeniem w kształcie czworoboku.

05

Wycieczka po regionie świętokrzyskim utwierdziła nas w przekonaniu, że mamy wiele wspaniałych zabytków sztuki i architektury, tradycji i folkloru, które naprawdę warto zobaczyć.

(Matylda Niewójt)
(zdjęcia: Romuald Redlich)


20.06.201 Spotkanie ostrowieckich seniorów

20 czerwca br. grupa teatralna UTW odwiedziła seniorów Dziennego Domu
Senior- WIGOR. Uniwersyteccy seniorzy zaprezentowali sztukę w jednym akcie pn. „Matka”
na podstawie dramatu :”Dwa teatry „ Jerzego Szaniawskiego.

Przedstawienie wysłuchano w skupieniu i z ciekawością, bowiem relacje rodzinne,
uczucia macierzyńskie , małżeńskie i pierwsza miłość , zaprezentowane przez aktorów, grających role matki, córki, zięcia i pani, są nadal aktualne. Wszystkim bardzo podobała się scenografia wykonana przez Teresę Lisowską, Danutę Szałapską i Annę Karczewską.

Spotkanie miało charakter integracyjno- kulturalny i przyniosło dużo przyjemności seniorom z różnych środowisk.

01
02

(Krystyna Borys: zdjęcia R.R)


18 i 19 czerwca - V Ostrowieckie Senioralia pn."Senior - obywatel Europy, społecznik integrujący pokolenia"

01 Ta cykliczna impreza zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z WSBiP oraz Miejskim Centrum Kultury odbyła się 18 19 czerwca br.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr Izabela Zaborowska - rektor WSBiP. prezydent miasta Jarosław Górczyński i starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

Pierwszy dzień Senioraliów (18 czerwca) miał charakter edukacyjny - obejmował konferencję naukową poświęconą problemowi inspirowania i pobudzania aktywności obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Konferencję rozpoczął swoim występem Chór UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów. Wiersze o głębokiej przyjaźni i pomocy wzajemnej wzruszająco recytowała uczennica L.O. Nr III im. W. Broniewskiego - Oktawia Szymczyk.
Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili V Ostrowieckie Senioralia byli: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz WSBiP, dyrektorzy i kierownicy instytucji, organizacji pozarządowych oraz przyjaciele i sympatycy UTW.
Konferencję otworzyli - w imieniu władz Uczelni prodziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu -Marta Dobrowolska- Wesołowska i prezes UTW -Józef Pazderski.

Pani prodziekan odczytała list gratulacyjny, który Pani rektor skierowała do organizatorów i słuchaczy UTW, zakończony słowami św. Jana Pawła II: "...Trzeba ludziom starszym stworzyć takie miejsca, w których będą czuli się potrzebni, użyteczni i będą mogli sami się realizować."

02

Konferencji towarzyszyły wystawy – poniżej plastyczna

03
04

Prezes Józef Pazderski, po powitaniu gości, mówił o roli UTW w środowisku seniorów ale także w społeczności naszego miasta i powiatu.
Podkreślił ogromne zaangażowanie słuchaczy UTW w pracę wolontariacką wewnątrz- i międzypokoleniową, co zostało zauważone i nagrodzone bardzo prestiżowymi nagrodami o randze wojewódzkiej - Statuetka " Wolontariusz 2014 Roku " i Nagroda „Koziołęk” za udział w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie w 2015 r.”

Dalszą część konferencji poprowadziła wiceprezes UTW -Matylda Niewójt. Podziękowała gościom składającym gratulacje i życzenia dalszej kreatywnej, pełnej inwencji twórczej działalności.
Wykłady poprowadzili:
dr Grair Magakian – „Społeczeństwo obywatelskie XXI wieku”. Podkreślił, że 25 lat istnieje w Polsce pokolenie, które nie zna innego ustroju niż demokracja. Rozwój demokracji jest możliwy, jeśli będzie codzienna walka o demokrację i tu jest konieczna edukacja obywatelska. Prelegent zwrócił uwagę między innymi na takie zagadnienia jak:
- cechy konstytuujące społeczeństwo obywatelskie,
- mechanizmy funkcjonowania współczesnych społeczeństw i zachowań jednostek w świecie.
- aktywność obywatelska na rzecz budowy silnej demokracji.

05

dr Anna Zybura -"Współczesne wymiary wolontariatu"
Prelegentka w swojej prezentacji starała się dać odpowiedź na szereg pytań, np. "Co takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
"Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości , która przewyższa to, czego dokonał" {św. Jan Paweł II}
-Gdzie i komu należy ofiarować swój czas, doświadczenie i pomoc? - -Szeroki wachlarz możliwości działań wolontarystycznych.

"WIĘCEJ WIEMY, LEPIEJ POMAGAMY!!!", „JA MAM SERCE JA SIĘ CHCĘ Z TOBĄ DZIELIĆ",
„BĄDŹ WOLONTARIUSZEM, ZMIENIAJ ŚWIAT I SIEBIE”

Uczestnicy konferencji oprócz wysłuchania wykładów poświęconych tematowi przewodniemu mogli uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, który poprowadziła Anna Mikołajczyk z Fundacji PEStka.
Słuchacze bardzo żywo dyskutowali, zwracali uwagę na duże zainteresowanie osób starszych wolontariatem, prezentowali dobre praktyki w aspekcie prowadzenia i koordynacji działań , podkreślających ideę wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych.

"Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi".

Konferencja promująca ideę wolontariatu jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa, wzmocniła przekonanie słuchaczy, że pełnione role społeczne integrują i wzmacniają potencjał środowisk seniorskich, są aktywną formą przełamywania stereotypów starości, są także ważnym przykładem działań inspirujących dialog międzypokoleniowy.
Konferencję zamknął prezes UTW Józef Pazderski. W serdecznych słowach podziękował tym wszystkim,
którzy przyczynili się do jej zorganizowania. Podziękował wykładowcom, gościom, przyjaciołom i sympatykom uczelni dla seniorów oraz licznie przybyłym słuchaczom UTW.

PIKNIK INTEGRACYJNY NA GUTWINIE

Po południu słuchacze UTW spotkali się w leśniczówce na Gutwinie. Tu wysłuchali poprowadzonej w sposób niekonwencjonalny gawędy przesympatycznego leśnika -Pana
Później było wspólne grillowanie -kiełbaska i kaszanka smakowały wybornie. A zadbały o to super zorganizowane i zawsze pomocne liderki: Irena Grudniewska, Grażyna Dzioba, Zdzisława Lada, Danuta Zacharska, Ewa Kołsut, Teresa Żelazna .
Wreszcie przyszedł czas na zabawę. A że śpiewać i tańczyć każdy może, były popisy solowe, w parch i chóralne. Świetnie bawił wszystkich Pan leśnik.
Pierwszy dzień Senioraliów zakończył się radośnie -tańcami i śpiewem.

06

Słuchamy pogadanki Pana „leśnika” Grupa „kwatermistrzowska wydaje prowiant na ruszt
07 08
Kiełbaski i kaszanki pieką się Niektórzy przyśpieszają pieczenie – bo „ciężko” tak długo czekać
09 10

Oczywiście śpiew i zabawa!

11
12
13

Dzień drugi V Ostrowieckich Senioraliów – 19 czerwca 2016 r.
W drugim dniu odbył się koncert w Amfiteatrze w Parku Miejskim pt. „Łączymy pokolenia”.
O godz. 1430 zebraliśmy się na Ostrowieckim Rynku, gdzie spotkaliśmy się z Prezydentem Miasta
Jarosławem Górczyńskim.

14
15

Po powitaniu seniorów przez Prezydenta i Prezesa UTW złożyliśmy kwiaty w Miejscu Pamięci Narodowej

16

a potem ulicami miasta ruszył barwny korowód seniorów na czele z Prezydentem Miasta i Wiceprezesem UTW WSBiP. Ze śpiewem „Seniorzy to my , Seniorzy to my śpiewajmy wesoło raz, dwa trzy …” dotarliśmy do Amfiteatru w Parku Miejskim.

17
18

Tu odbył się koncert „Łączymy pokolenia. ” Pierwsza część koncertu nosiła tytuł
„ Młodzież seniorom” - przygotowana przez MCK.

19

Druga część koncertu to był przegląd zespołów artystycznych z Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego. Koncert rozpoczął Chór „Cantate Domino” piosenką „Kwiaty polskie” i walcem Barbary z „Nocy i dni”.

20

W przeglądzie brały udział m.in. zespoły:

1) Zespół tańca „UTeWianki” , Kabaret UTW i Chór UTW; 2). Zespół Śpiewaczy Klubu OKAS: 3) Grupa Aktywnych Kobiet z Wólki Bodzechowskiej i Przyborowa. 4) Zespół „Jędrzejowianki”.; 5)Klub „Malwa”; 6) Chór „GRAZIOSSO”
z Sienna

21

Ten przepiękny śpiew wprowadził nas w radosny , wspaniały nastrój naszego święta.
Koncert zakończył się występem połączonych chórów: UTW WSBiP i „Graziosso” z Sienna.

22

Koncertom towarzyszyły imprezy dla dzieci: gry i zabawy sportowe( Teresa Kumalska), origami (Emilia Sękiewicz), warsztaty plastyczne (Alicja Curyło)

23

Kolejny dzień Senioraliów dostarczył nam wiele wspaniałych doznań , wrażeń i DUŻO RADOŚCI, również z naszej społecznej pracy ( w wolontariacie).

(Matylda Niewójt, Irena Podsiadły
zdjęcia : Romuald Redlich, Waldemar Nowak)


15.06.2016 Udział słuchaczy UTW WSBiP w Panelu dyskusyjnym na temat: „Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”

01

15 czerwca 2016 roku nasze słuchaczki Jadwiga Myśliwska i Anna Pytlakowska brały udział w panelu dyskusyjnym p.n „Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”, który odbył się w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Organizatorem wydarzenia była Fundacja PEStka. W spotkaniu uczestniczyli Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a także Jerzy Pyrek, doradca marszałka do spraw seniorów. Celem spotkania było m.in. opracowanie rekomendacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej seniorów przy wsparciu ekspertów medycznych dr n.med. Małgorzaty Kaczmarczyk oraz dr n. med. Eweliny Kamińskiej-Gwóźdź z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także dietetyk Jolanty Żmudy. Panie przedstawiły sposób na „pozytywne" starzenie się. Główną uwagę skierowały na aktywność fizyczną oraz zdrowe odżywianie. Te dwa czynniki są konieczne do utrzymania dobrej formy oraz zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby, które najczęściej dotykają seniorów. Aktywność fizyczna, połączona z dietą, wpływa korzystnie na zdrowie, jest uniwersalnym lekiem wykorzystywanym w profilaktyce i leczeniu chorób istotnie związanych z wiekiem, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy czy osteoporozy.

02

Szerzenie działań wokół ulepszenia polityki senioralnej jest konieczne ze względu na niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo. O działaniach podjętych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego mówiła zaproszona na konferencję, Barbara Jakacka-Green, Systematycznie wzrastająca liczba osób starszych wywołuje nowe problemy i niedogodności w tej grupie społecznej, m.in. pogarszającą się sytuację materialną, niewystarczającą fachową opiekę medyczną czy też brak propozycji aktywnego spędzania czasu. Sytuacja ta wymusza konieczność zwiększenia zadań w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych. W województwie świętokrzyskim do 2013 roku, na ponad milion mieszkańców, 444 tysiące to seniorzy, czyli 35% populacji regionu Jerzy Pyrek, doradca marszałka do spraw polityki senioralnej poinformował uczestników konferencji o planowanych działaniach powołanej w ubiegłym roku Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów min. nad projektem Świętokrzyskiej Karty Seniora, powołania Sejmiku Seniorów.

( Anna Pytlakowska)


14.06.2016 Bajka „Śpiąca królewna” wystawiana przez Teatr UTW dzieciom z Przedszkoli Nr 12,15,19 i 7

Teatr UTW przygotował w tym sezonie nową bajkę „Śpiąca królewna”, którą zaprezentował dzieciom w Przedszkolach:
7 czerwca w Przedszkolu nr 12
10 czerwca w Przedszkolu nr 15 i 19
14 czerwca w Przedszkolu nr 7
Bajka bardzo się dzieciom podobała, z zainteresowaniem śledziły losy bohaterów. Przedstawienie przyniosło dzieciom i nam aktorom-amatorom dużo radości. Na zakończenie bajki aktorzy i dzieci wspólnie bawili się, wszak król zaprosił wszystkich na wesele swojej córki- królewny, którą po latach 100 obudził dzielny i odważny rycerz- książę.

Dobre wróżki – wszyscy się cieszą z narodzin  królewny Zła wróżka – ukłuje królewnę
01 02
Wszyscy śpią książę budzi królewnę
03 04
Wszystko dobrze się skończyło, zaklęcie moc straciło Rodzina królewska – książę został zięciem króla
05 06

W Przedszkolu nr 15 wystawienie bajki połączone zostało z obchodami „Dnia czytania bajek”. Zorganizowany został piknik na „powietrzu”., zostały zaproszone dzieci wraz z wychowawczyniami z Przedszkola nr 19. Dzieci przebrane były w kostiumy postaci z różnych bajek, wyglądały cudownie, kolorowo, bajecznie. Prezentowały - „czytały” nam napisane przez siebie „obrazkowe” książeczki.

Były również konkursy z pytaniami dotyczącymi różnych znanych dzieciom bajek. Były też i tańce dzieci z wybranymi bohaterami z bajki „Śpiąca królewna „. Dzieci „chwaliły” się swoją sprawnością w ćwiczeniach na drabinkach i innych urządzeniach, które były na placu przedszkolnym.

07
08
09

Taniec z rycerzem

Na zakończenie pikniku były owoce , ciastka i paluszki, które po takiej zabawie wszystkim bardzo smakowały.
A pogoda tego dnia była wspaniała. Słońce, które jasno świeciło radowało się razem z nami.

( I.P zdj. R.R.)


13 CZERWCA 2016R Wycieczka NIEBORÓW-ARKADIA -ŁOWICZ

Ciekawą formą integracji naszych słuchaczy są wycieczki po regionie, kraju. Od wielu lat , kompetentnie i profesjonalnie ich organizacją zajmuje się pani Henryka Rycombel, członek zarządu UTW, którą wspierają czynnie, m.in. Ewa Kołsut i Zofia Babska - przewodniczka PTTK
i wolontariusz.

01
02

Świetnie i jak zwykle profesjonalnie przygotowaną była wycieczka do Nieborowa i Arkadii, a także do Łowicza.
Już sama podróż pozwoliła nam odpocząć, podziwiając krajobrazy Mazowsza -”Równino mazowiecka, rozpostarta szeroko....”

Trochę historii: W XV w wieś należała do rodziny Nieborowskich, w latach 1690-96 prymas kardynał Michał Radziejowski zbudował pałac na swoją rezydencję.
W latach 1774-1945 dobra nieborowskie należały do Radziwiłłów. Pod koniec XIX w, zgodnie z ówczesną modą Michał Hieronim i Helena z Przeździeckich Radziwiłłowie w pałacu założyli galerię obrazów oraz bibliotekę i kolekcję rzeźb antycznych - m.in. słynna marmurowa głowa mitycznej Niobe - matki opłakującej śmierć swoich dzieci, która z rozpaczy skamieniała, a posąg jeszcze ronił łzy.
Tę rzeźbę od carycy Katarzyny II otrzymała dla Arkadii Helena Radziwiłłowa. Głowa nieborowskiej Niobe wita zwiedzających w sieni wjazdowej pałacu.
Nieborów i Arkadia nie zostały zniszczone i splądrowane w czasach ostatniej wojny, dzięki ofiarności ludzi, którzy mieli świadomość, że są to dobra naszego dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj Nieborów i Arkadia są oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.

03

Po wojnie Nieborów stał się też domem pracy twórczej artystów. Konstanty Ildefons Gałczyński , przebywając w Nieborowie tak się zachwycił tym miejscem, że napisał swój słynny poemat
” Niobe”(w pierwotnym zamyśle poeta miał napisać wiersz o Niobe do przewodnika po Nieborowie).
Pałac otacza wspaniały park, któremu staraniem ogrodników przywracana jest klasycystyczna forma przypominająca francuski Wersal.

04
05

Spacer po parku w Nieborowie i Arkadii dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń estetycznych.
W Łowiczu na ratuszu napis: 880 -lecie miasta, zaś na budynku szkoły tablice poświęcone wybitnym absolwentom.

06

W murach szkoły w latach 1862-1865 uczył się wybitny malarz Józef Chełmoński, urodzony w Boczkach pod Łowiczem, Stanisław Noakowski – wielki artysta, architekt, profesor Politechniki Warszawskiej, dr Jan Wegner - wychowanek i profesor, długoletni kustosz muzeum w Nieborowie. Uczniowie tej szkoły w latach 1905-1907 walczyli o polską szkołę w czasach strajków szkolnych - im także w 100-tną rocznicę w 2005r poświęcono tablicę.
Jeszcze jedna upamiętniająca tablica: w 1806r po bitwie pod Jeną ,w drodze do Warszawy w jednej z kamienic nocował Napoleon Bonaparte wielki cesarz Francuzów.
W centrum informacji turystycznej uczestnicy wycieczki oglądali regionalne - stroje łowickie, słynne wycinanki
i hafty.
W pięknym, wielowiekowym mieście kultywowana historia i teraźniejszość składają się na jego
niepowtarzalny urok.

(Krystyna Krzemińska
zdjęcia Romuald Redlich)


13.06.2016 Wykład i prezentacja multimedialna na temat:
Architektura i sztuka- najstarsze zabytki i budowle sakralne w okolicach
Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu świętokrzyskiego”

01

13 czerwca 2016 r . emerytowana nauczycielka historii Alicja Kowalska przybliżyła słuchaczom wiedzę o stylach w architekturze i sztuce, zaprezentowała cechy romanizmu i gotyku oraz ich różnice. Omówiła konstrukcje masywnych budowli kamiennych - kościołów salowych, jednonawowych, halowych , bazylikowych, budowanych na planie koła( rotundy) później krzyża.
Romanizm jest architekturą wczesnego średniowiecza , powstałą na bazie sztuki wczesnochrześcijańskiej. W Polsce jest to najstarsza architektura związana z początkami państwowości. Do budowli romańskich regionu świętokrzyskiego należą m.in.:
kościół w Grzegorzewicach z XI- XII wieku( pierwotnie była rotunda z jedną apsydą), Koprzywnicy, klasztor cysterski w Wąchocku, kościół św. Marcina w Opatowie.

Grzegorzowice Koprzywnica
02 03
04 05
Wąchock Opatów

Gotyk – styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza od XIII – XVI wieku. Na ziemie polskie dotarł wraz z cystersami i dominikanami. W regionie świętokrzyskim znajdziemy zabytki w stylu gotyckim w Sandomierzu, Jędrzejowie, Szydłowie, Stopnicy i innych miejscowościach.

06 07 08
Sandomierz Stopnica Szydłów

Wykład wzbogaciła Barbara Krawętkowska- emerytowany pedagog i przewodnik świętokrzyski ostrowieckiego PTTK -u im. Stanisława Jeżewskiego. Zwróciła uwagę słuchaczy na zabytkowy kościół na Św. Krzyżu ( historia budowli, architektura i sztuka, krużganek, wirydarz, malowidła i rzeźby).Ciekawostką jest informacja, że w wirydarzu znajdziemy białą figurę

Matki Boskiej do spraw codziennych w świętokrzyskiej zapasce, ufundowaną
przez prof. ks. Sedlaka związanego z Siennem, Ćmielowem, Skarżyskiem Kamiennym.
Na Św. Krzyżu warto zobaczyć duże obrazy Franciszka Smuglewicza- sławnego malarza
polskiego.

09

Św. Krzyż

Na zakończenie przytoczę słowa naszej słuchaczki Barbary Krawętkowskiej:

„Nie przemijamy bez śladów na tej ziemi. Ktoś zbudował kaplicę, zasadził jabłoń......
Należy pokłonić się naszym przodkom”

10
11

Wykład zrealizowano w ramach projektu :”Podwaliny i wartości chrześcijaństwa .
Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego” dotowanego przez Województwo Świętokrzyskie.

( Krystyna Borys)
( Zdjęcia: Andrzej Bartczak, Irena Podsiadły)


12.06. 2016 r. – Udział słuchaczek UTW WSBiP w warsztatach edukacyjnych w CKU

12 czerwca br. grupa słuchaczek UTW z wiceprezes Matyldą Niewójt wzięła udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu fryzjerstwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Instruktor fryzjerstwa Pani Milena Klimek przedstawiła prezentację omawiającą zagadnienia, takie jak:

budowę włosa dojrzałego
przyczyny siwienia włosów
sposoby regeneracji i pielęgnacji włosów.

Trzy słuchaczki skorzystały z profesjonalnego uczesania.
Zarząd UTW WSBiP dziękuje dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
dr Anecie Pierścińskiej -Maruszewskiej za możliwość skorzystania z nowej formy edukacji słuchaczek UTW.

(Matylda Niewójt)


04.06.2016 RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI - Udział Słuchaczy UTW WSBiP

01

4.06.2016r. o godz.800 zbiórka na dworcu PKS Ostrowiec i wyjazd 20 osób pod opieką kolegi Marka Kimbara do Kielc.
Tu dołączyli do nas uczestnicy rajdu z UTW Opatowa, Warszawy i Kielc i razem miejską komunikacją dojechaliśmy do Masłowa, skąd rozpoczął się szlak pieszego rajdu do
Świętej Katarzyny. Trasa wiodła przez piękny Świętokrzyski Park Narodowy, w górę i bardzo stromymi zboczami w dół.

02

Co za widoki - CUDOWNE !!!

03
04

Drogą wiodącą przez pola i łąki dotarliśmy do miejscowości Ciekoty, gdzie dzieciństwo i wczesną młodość spędził Stefan Żeromski. Po krótkim odpoczynku w czasie którego pani przewodnik opowiedziała o życiu, rodzinie i twórczości pisarza dotarliśmy do celu pieszego rajdu. Czekała tu na nas: muzyka, śpiew, bardzo suty poczęstunek i wspaniała zabawa. Mimo, że przeszliśmy 14 km nikt nie narzekał, nikt nie był zmęczony, przeciwnie wszyscy wspaniale bawili się !
O godz. 20.30 wyjechaliśmy w drogę powrotną do domu.
Było super ! Niech żałuje ten kto nie był!!

(Zdzisława Lada)
(Zdjęcia Marek Kimbar)


03.06.2016 – Wycieczka grupy słuchaczy- uczestników Seminarium z Kulturoznawstwa do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza

01

Pierwszym obiektem zwiedzania był zamek w Baranowie Sandomierskim, zwany „Małym Wawelem” – siedziba rodu Leszczyńskich, został zbudowany wg projektu Santi Gucciego w latach 1591 – 1606. Zamek ma regularną budowę, założony jest na planie prostokąta w stosunku do boków 1:2. W narożach znajdują się cylindryczne baszty, a w środku wieża z wejściem na piękny dziedziniec. Dziedziniec położony jest na wysokości piętra, wchodzi się na niego po schodach. Z trzech stron otaczają go dwukondygnacyjne skrzydła mieszkalne. Na dwóch z nich są arkadowe krużganki, których kolumny ozdobiono maszkaronami czyli twarzami ludzko zwierzęcymi . Od strony wejścia znajduje się loggia z prowadzącymi na piętro paradnymi schodami.

02
03

W pomieszczeniach zamku na piętrze urządzono Muzeum wnętrz. Najpierw oglądaliśmy salę portretową, z 4 portretami królów polskich. Sala ta jest bogato zdobiona stiukami i obrazami przedstawiającymi miasta włoskie.. W skrzydle wschodnim znajdują się 3 komnaty gościnne i Baszta Falconiego zdobiona złotem.

04

W zamku kręcony był serial „Czarne chmury”. Zamek otoczony jest 16-hektarowym obszarem parkowym. Za zamkiem ogród w stylu angielskim i włoskim. Na szczególną uwagę zasługują przepiękne tulipanowce.

05

Następnym etapem wycieczki był Sandomierz a tu rejs statkiem po Wiśle. Kapitan T. Prokop „w pigułce” opowiedział o Sandomierzu. Płynąc w górę rzeki podziwialiśmy przyrodę i zachodnią część Starego Miasta z kościołem Św. Jakuba, zamkiem i synagogą, z lewej strony mieliśmy widok na Katedrę i Dom Długosza. Z oddali widoczne były Góry Pieprzowe.

06
07

Po rejsie po Wiśle pojechaliśmy do Zawichostu, mieście położonym nad Wisłą na wysokim wapiennym tarasie. W Zawichoście znajduje się przeprawa promowa przez Wisłę.
W czasach panowania Bolesława Śmiałego zbudowana tu została romańska Kolegiata
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

08

Zawichost został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1655r i najazdu Rakoczego w 1657r. Po drugim pożarze w 1666r miasto upadło.
Po zwiedzeniu Kościoła w Zawichoście pełni wspaniałych wrażeń i doznań po odbytej wycieczce wróciliśmy
szczęśliwi i zadowoleni do domu – Ostrowca Świętokrzyskiego.

(Henryka Bielańska)
(zdjęcia Romuald Redlich)


03.06.2016 Udział w konferencji w ramach projektu "Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego"

3 czerwca br. w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyła się konferencja w ramach projektu "Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego" , realizowanego przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych "HORYZONT".
Spotkanie prowadzone przez Jarosława Kubę - prezesa Federacji dotyczyło między innymi:
- działalności Federacji "HORYZONT" ,
- zmian prawnych dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń obowiązujących od 20 maja 2016 roku
- możliwości pozyskania dofinansowania na realizację inicjatyw organizacji pozarządowych,
- inicjatyw i ruchów społecznościowych - nowy wymiar społeczeństwa obywatelskiego
W konferencji udział wzięły:
V-ce Prezes UTW WSBiP Matylda Niewójt
Członek Zarządu UTW WSBiP Krystyna Borys

(Matylda Niewójt)


Wycieczka słuchaczy UTW WSBiP do Otrębusów na występ Zespołu „Mazowsza” i do Wsoli - Muzeum W. Gombrowicza

50-osobnowa grupa z UTW WSBiP przeżyła cudowną wycieczkę. W obecnym mateczniku zespołu „Mazowsze” w Otrębusach uczestniczyła w wystawionej przez zespół operze Wojciecha Bogusławskiego „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale”

Ten spektakl pierwszej polskiej opery z okresu oświecenia, odtworzonej przez artystów „Mazowsza” z okazji swojego jubileuszu 65-lecia istnienia, wyreżyserował Andrzej Strzelecki.

Był to cudowny występ solistów, chóru, baletu i orkiestry „Mazowsza”, zachwycał pięknem i bogactwem, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

01
02

Drugim niezwykłym przeżytym przez wycieczkowiczów wydarzeniem było zwiedzanie, a właściwie gościna, w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Witold Gombrowicz, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy ma tu jak gdyby „swoją siedzibę” – wspomnień, pamiątek, opinii ludzi zwykłych i sławnych twórców.

Muzeum mieści się w rezydencji pałacowej z roku 1914, należącej w okresie międzywojennym do rodziny pisarza. Od 2005 r. obiekt jest własnością samorządu mazowieckiego z przeznaczeniem na Muzeum W. Gombrowicza.

Wystawę urządzono w czterech przestrzeniach ekspozycyjnych. Oparta jest na narracji biograficznej: fotografie, korespondencja, maszynopisy, pierwodruki itp.
Wzbogacają je projekty multimedialne, prace artystów np. portrety Kazimierza Głaza.

W Sali konferencyjnej uczestnicy wysłuchali ciekawej prelekcji o pisarzu przy słodkim gościnnym poczęstunku.

03

Było uroczo, bogato, artystycznie. CUDOWNY DZIEŃ.

(Jadwiga Myśliwska)
(zdjęcia: Irena Metyk)


30.05.2016 wykład: 1). Prawo humanitarne – mgr Małgorzata Golis
Pomoc w nagłych wypadkach - Beata Barska i asystent Aleksandra Guzik z PCK w Ostrowcu Św.

01

O prawie humanitarnym wprowadzenia dokonała Pani mgr Małgorzata Golis.

02

Praktyczne zajęcia z pomocy w nagłych wypadkach przeprowadziła Pani Beata Barska Przy asyście Pani Aleksandry Guzik z PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach wymieniono 4 kroki:
- kontrola stanu pomocy medycznej
- udzielanie dalszej pomocy
- przyjazd karetki i transport do szpitala

Podstawowe zasady udzielania pomocy to:
-jeśli poszkodowany jest przytomny, rozmawiaj z nim, spytaj co się stało, uspokój go, przeprowadź wykład Medyczny
- jeśli poszkodowany jest nieprzytomny mów do niego
- w przypadkach cięższych urazów nie podawaj nic do picia ani jedzenia ,ani żadnych leków
- ochroń poszkodowanego przed skrajnymi temperaturami.

Omówione zostały nieszczęśliwe wypadki i udzielana pomoc:

OPARZENIA, ZAKRZTUSZENIA

03

oraz Dziecko jako osoba szczególna: Biorąc pod opiekę dzieci ( np. na wakacje) należy:
1) zabezpieczyć mieszkanie
2) zgromadzić wszystkie dane o dziecku ( o sczepieniach, przebytych chorobach)

04

W zajęciach uczestniczyło około 100 słuchaczy.

05

( I.P ; R.R)


30 maja 2016r. Statuetka Kapituły Nagrody "KOZIOŁEK” przyznana Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach programu "Bezpieczne Świętokrzyskie" w 2015 r.

01
02

1 kwietnia 2016 r. Irena Podsiadły i Krystyna Borys reprezentując UTW uczestniczyły w spotkaniu z Zespołem roboczym przy Kapitule Nagrody "KOZIOŁEK" w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Spotkanie odbyło się w Starostwie. Prezentowałyśmy przed Kapitułą Nagrody „Koziołek” działania UTW WSBiP w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o wcześniej wysłane sprawozdanie ( o czym pisałam na stronie internetowej UTW). I cóż za RADOŚĆ - 30 maja 2016 r Kapituła Nagrody "KOZIOŁEK" wyróżniła Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim wręczając nam statuetkę za zaangażowanie w realizację programu "BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE" w 2015 r. Cieszymy się bardzo, że nasza praca w wolontariacie została zauważona i doceniona. Dziękujemy!!

(Irena Podsiadły)


25 maja 2016 Prapremiera sztuki „Matka” – Jerzego Szaniawskiego w wykonaniu Grupy Teatralnej UTW WSBiP

25 maja br. grupa teatralna UTW zaprezentowała w jednej odsłonie sztukę „Matka” na podstawie dramatu „Dwa teatry „ Jerzego Szaniawskiego. Jednoaktówkę pokazano w Osiedlowym Domu Kultury z okazji Dnia Matki podczas imprezy zorganizowanej przez placówkę lokalną dla mieszkańców dwu osiedli : XXV- lecia i Sienkiewiczowskiego.
Nasi seniorzy zmierzyli się z realizacją przedstawienia sztuki znanego i wybitnego dramatopisarza dwudziestolecia międzywojennego i czasów powojennych , twórcy polskiej klasyki.

W sztuce główne role grali: Mirosława Duda, Ryszarda Cudzik oraz Anna Karczewska i Marek Szczepański. Aktorzy – amatorzy starali się pokazać skalę uczuć matki , która twardo stała na straży szczęścia córki. Matka – najtrudniejsza rola w sztuce – nie pozwoliła pani z miasta zburzyć spokój rodziny leśniczego, dawnego przyjaciela nieproszonego gościa.

Ponadto seniorzy z kabaretu „Skandal w rodzinie” m.in. Tadeusz Morawski i Krystyna Janiszewska pokazali humorystyczne skecze z życia codziennego. Mamy mogły także podziwiać występy dzieci z Przedszkola nr11. Uroczystość osiedlowa przyniosła paniom wiele wrażeń i niedosyt. Były brawa i podziękowania organizatorów.

01
02
03

(Krystyna Borys)
zdjęcia: Romuald Redlich)


23.05.2016r. Wykład: - „Pamięć i Tradycja – czyli o kronikarzach: Wincentym Kadłubku, Janie Długoszu i ich roli w historiografii” - mgr Waldemar Brociek Kustosz Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

01

Kustosz Muzeum Archeologiczno -Historycznego poprowadził bardzo ciekawy wykład przybliżając słuchaczom
UTW WSBiP postaci kronikarzy, którzy spisywali w swoich kronikach dzieje Polski

02

- Gall Anonim - XI i XII w. Spisał pierwsze tradycje rodzinne na dworze Bolesława Krzywoustego (1113 – 1116). Kronika składa się z 3 części: I – dzieje Piastów, II – o dzieciństwie i młodości Bolesława Krzywoustego. W II części jest pieśń pochwalna poświęcona żeglarzom.

III – (nieskończona) opowiada o czynach Bolesława Krzywoustego. W Kronice zawarte są dzieje od 1109r. do 1114r. Była to pierwsza kronika, która powstała na ziemiach polskich, pisana była w języku łacińskim, polskie pierwsze tłumaczeni e było w 1873 roku.

03

- Wincenty zwany Kadłubkiem był kancelistą na dworze Kazimierza II Sprawiedliwego. W 1218 roku zrzekł się urzędu biskupiego i został zakonnikiem Zakonu Cystersów w Jędrzejowie.
Kronika składa się z 4 części . I księga obejmuje dzieje, legendy małopolskie ( o Kraku, o Wandzie, o podstępie Leszka) do roku 1205; II księga – od początku państwa ( Mieszka I) do konfliktu Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem;

III – rozbicie dzielnicowe; IV – ma charakter literacki.
Janko z Czarnkowa – duchowny, ukończył studia prawnicze, kronikę napisał w języku łacińskim na dworze Kazimierza Wielkiego pod koniec XIV wieku. Obejmuje ona wydarzenia z historii Polski od 1370 – 1384 roku.
Jan Długosz - był w kancelarii biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Jest autorem „ Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Był wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. Kronika kończy się na roku 1480. Roczniki podzielone są na tomy - 11. Polska edycja Kroniki była wydana w 1863 -1887 w Krakowie. Znanych jest wiele fundacji Jana Długosza m.in.: Katedra w Wiślicy, w Sandomierzu, Dom Psałterzystów (Dom Długosza) w Krakowie. Jan Długosz miał duży wkład w upamiętnienie dziejów naszego narodu.

04
05

Wykład realizowany był w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego pn.
„Podwaliny i wartości chrześcijaństwa – ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe
regionu świętokrzyskiego”.

(Irena Podsiadły, zdjęcia:Romuald Redlich)


Udział Słuchaczy Seminarium Literackiego UTW WSBiP w promocji tomiku poetki Klubu Literackiego ASPEKT - Ireny Mikli

01

Kolejnym miłym akcentem stałych kontaktów Seminarium Literackiego UTW WSBiP z Klubem Literackim ASPEKT MCK było uczestnictwo przedstawicieli w promocji czwartego już tomiku poetki ASPEKTU – Ireny Mikli w dniu 19.05.2016r.

Jej bogata, różnorodna i często publikowana i nagradzana twórczość poetycka znajduje uznanie czytelników i słuchaczy za bogactwo osobistych doznań, przemyśleń, mądre, nierzadko krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, co podkreślał w czasie uroczystej promocji wydawca Autorki –

Antoni Dąbrowski.

02

Gratulacje i życzenia nieustannych inspiracji literackich złożyła świętującej Autorce wiceprezes
– Matylda Niewójt prowadząca Seminarium Literackie UTW ( uprzednio Sekcja Literacka).

03

(Jadwiga Myśliwska)
( zdjęcia: Grzegorz Gołębiowski)


19.05.2016r. Sekcja „Z przyrodą na ty” z prowadzącym Andrzejem Bartczakiem gościła w Nadleśnictwie MARCULE

01

19 maja uczestnicy sekcji przyrodniczej mieli możliwość obcowania z naturą w Nadleśnictwie Marcule. Pobyt nasz rozpoczęliśmy od obejrzenia wystawy fotograficznej prezentującej m.in. ptaki i zwierzęta leśne.

02

Duże nasze zainteresowanie wzbudził film przedstawiający piękne i ciekawe zasoby ogrodu botanicznego należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie z przedstawicielem Nadleśnictwa udaliśmy się do Arboretum.

03

Oczy nasze cieszył widok kwitnących azalii, piwonii, magnolii, ciekawe gatunki drzew i krzewów, oczka wodne, oraz majestatyczny zegar słoneczny. Z zaciekawieniem słuchaliśmy informacji pana Leśnika na temat otaczającej nas przyrody.

04

W Nadleśnictwie znajduje się też miejsce przeznaczone na piknik, gdzie można odpocząć
i przy ognisku upiec kiełbaski. I my tak uczyniliśmy.

05

Po 4 godzinach pobytu na łonie przyrody zadowoleni, zrelaksowani wróciliśmy do Ostrowca.

„ A fotografów było pod dostatkiem”

0607

( Teresa Żelazna, Irena Podsiadły)
(Romuald Redlich)


09 i 10.05.2016r. Wykład i warsztaty komputerowe ” Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”- mecenas Wojciech Nalepa Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

01

Słuchacze UTW WSBiP 9 maja wysłuchali wykładu p.t. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”
a 10 maja uczestniczyli w warsztatach komputerowych. Wykład i warsztaty prowadził mecenas Wojciech Nalepa – radca prawny i pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski związany z programem edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty , jak również nabycie umiejętności przez seniorów w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.

Podczas wykładu poruszane były m.in. zagadnienia: 1)zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek( tzw. chwilówek), - 2)kredyt konsumencki 3) pułapki w umowach finansowych,
4)karty płatnicze, 5) uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe,( w szczególności odstępstwa od umowy), 6) renta dożywotnia a odwrócona hipoteka ( istota , różnice). Poruszone były zagadnienia związane z zakupem na raty, kwestie akwizycji zwłaszcza na pokazach, prezentacjach sprzedażowych, kwestia reklam zakupów na raty zerowego oprocentowania i tzw. wskaźnika RRSO i jego wykorzystania w praktyce.

02

Na warsztatach komputerowych uczestnicy, poznali zasady posługiwania się kartami płatniczymi ćwiczyli podstawy dostępu do konta bankowego, dokonywania przelewów za pomocą Internetu a także pogłębiali umiejętności zarządzania budżetem domowym z wykorzystaniem komputera.

03
04

Wykładowca udzielał indywidualnych konsultacji, porad i odpowiedzi na pytania słuchaczy.

(Irena Podsiadły)
( zdjęcia Romuald Redlich)


07.05.2016r. Udział słuchaczy UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim w IV Marszu „Nordic Walking Studentów UTW 2016”

01

07.05.2016 r odbył się Ogólnopolski IV Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2016” zorganizowany przez: - Stowarzyszenie” Akademia Złotego Wieku” UTW w Wejherowie,
Polską Federację Nordic Walking, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
W marszu tym wzięła udział grupa słuchaczy UTW WSBiP - 19 osób ( w tym nasz fotograf
Romuald Redlich). Zebraliśmy się przed budynkiem naszej uczelni WSBiP , gdzie po krótkiej gimnastycznej rozgrzewce o godz. 1100 z uśmiechem i piosenką wyruszyliśmy na trasę, która wiodła przez łąki w kierunku Osiedla Rzeczki a następnie Gutwinu ( 5 km).
Na Gutwinie w otoczeniu stawów i lasu odpoczęliśmy. Sprzyjała nam pogoda, a widok pływających po wodzie kaczek, rechot żab, szum drzew sprawił, że poczuliśmy się zrelaksowani i radośni. Wyjątkowy humor uczestników marszu spowodował, że powstał hymn „Ku potędze kijków i seniorów”, z którą to melodią ruszyliśmy w drogę powrotną, wiodącą przez las do ul. Iłżeckiej a następnie do ul. Akademickiej, z której wyruszaliśmy.

Słowa ułożonej przez nas piosenki, (na melodię „Bo z naszą ferajną..”)

Seniorzy, seniorzy ten marsz nam nie zaszkodzi
Idziemy więc z kijkami, kto z nami, kto z nami
Seniorzy, seniorzy my duchem zawsze młodzi
Idziemy rozśpiewani a radość jest z nami
Seniorem fajnie być, to prawda jest
I całą gębą żyć i cieszyć się,
Bo w tym jest właśnie cała rzecz
By dobry humor zawsze mieć. La, la, la!!

Kondycja i miła atmosfera towarzyszyła nam do końca marszu, bo ruch na świeżym powietrzu to najlepsze lekarstwo, uwalnia od nadliczbowych kilogramów i jest doskonałą formą rekreacji.
Marsz z dwoma kijkami po zdrowie nie wymaga grubego portfela ani żelaznej kondycji, wystarczy tylko chęć na spacer i dwa kijki.

Taką formę terapii ruchowej stosujemy co tydzień jako Sekcja Nordic Walking ale ten Marsz był

wyjątkowy , bo czuliśmy więź wszystkich Studentów UTW.
Opiekunami grupy były: Lidia Szczepańska i Teresa Żelazna.

02 03
Grupa przed startem Rozgrzewka przed startem
04 05
Start z ul. Akademickiej W drodze na Gutwin
06 07
Na Gutwinie Układamy hymn „Ku potędze kijków i seniorów”
08 09
Śpiewamy!! – ułożoną przez nas piosenkę Zbieramy się w drogę powrotną!!!

(Teresa Żelazna, Irena Podsiadły, zdjęcia: Romuald Redlich)


1 maja 2016 r. Wystawa Malarstwa, Rysunku i Fotografii słuchaczy UTW WSBiP w Muzeum Historyczno-Archeologicznym na Krzemionkach.

01

1 maja w Muzeum Historyczno - Archeologicznym na Krzemionkach została zorganizowana wystawa malarstwa, rysunku i fotografii. Prezentowane były prace ( około 100) słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. Otwarcia wystawy dokonali : dyrektor Muzeum
Historyczno - Archeologicznego - Włodzimierz Szczałuba i opiekun Sekcji Plastycznej UTW WSBiP – Zofia Słapek.

02

Wystawie towarzyszyły występy Kabaretu i Chóru UTW WSBiP. Kabaret przedstawił „Czarowniczki - przewodniczki świętokrzyskie”, które tym razem zjechały na SABAT do Rezerwatu „Krzemionki”.

03

Zarząd i Słuchacze UTW WSBiP serdecznie dziękują Panu Dyrektorowi i Pracownikom Muzeum Historyczno-Archeologicznego za pomoc w zorganizowaniu powyższej wystawy i umożliwienie zaprezentowania przez słuchaczy swoich prac artystycznych.

04

(Irena Podsiadły)
(Zdjęcia Romuald Redlich)


26.04.2016 Udział słuchaczy UTW WSBiP w I Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

01

26 kwietnia br.odbył się I Przegląd Teatrów Amatorskich , zorganizowany
wspólnie przez Miejskie Centrum Kultury i Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości
z okazji jubileuszu 20-lecia ostrowieckiej uczelni.

W przeglądzie wzięło udział 9 zespołów amatorskich z Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej i Zabrza.Uczestnikami były osoby w różnym wieku : dzieci , młodzieżi emeryci.

Nasi seniorzy zaprezentowali na scenie kina „Etiuda”:dwa programy - Kabaret - „ Świętokrzyskie czarowniczki przewodniczki”i „Skandal w rodzinie”
oraz Grupa teatralna UTW- spektakl „Naszyjnik”. Uniwersyteckie grupy artystyczne pokazały barwne spektakle, w których aktorzy – amatorzy z dużym zaangażowaniem starali się przekazać widzom wartości społeczne, patriotyczne, regionalne i rodzinne oraz walory artystyczne wyrażone
w muzyce, piosence i dialogu.

02
03

Rada Artystyczna w składzie: Dorota Anyż- aktorka Teatru Lalki i Aktora w Kielcach
i dr Marek Świeca – animator kultury teatralnej WSBiP – wyróżnili: Teatr Doraźny z Miejskiego Centrum Kultury z Ostrowca Świętokrzyskiego i aktorów :Agnieszkę Urban z zespołu teatralnego Panikaa z Zabrza oraz Tomasza Juchniewicza z Amatorskiej Grupy Teatralnej ze Skarżyska Kamiennej.

Pozytywnie oceniono grupy artystyczne UTW WSBiP, szczególnie dostrzeżono
aktywność twórczą seniorów, dobrą organizację , kreacje aktorskie niektórych osób.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki , certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów artystycznych, jakie zostały przeprowadzone przez kielecką aktorkę dla wszystkich uczestników przeglądu i animatora dramy i kultury teatralnej dla instruktorów.

Wieczorne warsztaty artystyczne przyniosły dużo wspólnej zabawy, wzbogaciły wiedzę
praktyczną, jak zachować się na scenie podczas spektaklu /ruch sceniczny, mikrofony, oświetlenie itp./ Organizatorzy zapowiedzieli, że to wydarzenie kulturalne ma mieć charakter cykliczny.

04

(Krystyna Borys)
(zdjęcia Romuald Redlich i MCK)


25.04.2016r. Wykład plenarny: Problemy wielokulturowości w ochronie zdrowia dr Kazimiera Zdziebło adiunkt UJK w Kielcach

01

W wykładzie poruszone zostały problemy ludzi, którzy mieszkają wśród nas od wielu lat a różnią się kulturowo m.in. językiem, zwyczajami, religią.
Mniejszości narodowe w Polsce: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne to: karaimska, łemkowska, romska, tatarska,
Polska należy do tych państw europejskich, które mają ich najmniejszy odsetek.
Migracja – zmiana miejsca zamieszkania z przyczyn ekonomicznych, rodzinnych, edukacyjnych, politycznych, sentymentalnych.
Repatriacja – powrót Polaków po latach do kraju.

Wchodzenie do nowej kultury –akulturacja- proces zmian kulturowych w następstwie długotrwałej i bezpośredniej konfrontacji odmiennych systemów kulturowych może przebiegać w formie: separacji, integracji, asymilacji, marginalizacji (dekulturacja).
Wyróżnia się określone techniki podejmowania kontaktu z odmiennym kulturowo, w podejściu etnocentrycznym i relatywnym.

W etnocentrycznym są to: zaprzeczenie istnienia różnic, obrona przed różnorodnością kulturową i minimalizacja znaczenia różnic;
W relatywnym (dialogowym) są to: akceptacja różnorodności, adaptacja różnic i integracja.
Pani dr Kazimiera Zdziebło w sposób ciekawy scharakteryzowała trzy podmioty akulturacji (mniejszości etniczne i związki wyznaniowe).

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy - związek wyznaniowy, jedynym Bogiem jest Jahwe. Są obecni na całym świecie oprócz krajów, gdzie jest islam. Liczba wyznawców rośnie. W Polsce jest ich ponad 122 tysięcy. Różnią się podejściem do: chrztu, ewangelizacji, modlitwy, śmierci, duszy, zbawienia. Świadkowie Jehowy nie popierają aborcji, eutanazji i przetaczania krwi (leczenie bez użycia krwi).
Romowie - W Polsce żyje 35 tysięcy, najwięcej we Wrocławiu, nie posiadają własnego państwa, posiadają własną flagę. Po raz pierwszy w Polsce pojawili się w 1401 roku.
Kodeks praw i zakazów obyczajowych nosi nazwę Romanipenu. Naruszenie Romanipenu równa się skalaniu.
Islam - Na świecie jest około 10 % wyznawców, najbardziej ortodoksyjny jest Afganistan. Ich świętą księgą jest Koran. W meczecie mogą być tylko mężczyźni. W ich życiu wyróżnia się rzeczy czyste i nieczyste. Islam nakazuje dbać o zdrowie. Do profilaktycznych zachowań zalicza się: post, modlitwę, rytualne mycie ciała, jałmużnę oraz zdrową dietę i odpoczynek.
Zabroniona aborcja, potępiają eutanazję, dozwolone są antykoncepcja i in vitro.
Z uwagi na to, że wykład był bardzo ciekawy i słuchacze zainteresowani tematem

Pani dr Kazimiera Zdziebło została zaproszona na kontynuację tematu
w następnym roku akademickim 2016/2017. I zaproszenie przyjęła. Dziękujemy!

02


Udział słuchaczy UTW WSBiP w lekcji języka francuskiego prowadzonej przez francuskich nauczycieli z Liceum z la Roche we Francji.

19 kwietnia 2016, niezapomniana lekcja jęz. francuskiego prowadzona przez francuskich nauczycieli z zaprzyjaźnionego Liceum z la Roche we Francji w LO Nr I
im. St. Staszica z udziałem słuchaczy/ studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu świętokrzyskim.
Z niemałymi emocjami i odrobiną niepokoju słuchacze grupy francuskiej:
Kazimiera Sady, Ewa Opidowicz, Jadwiga Dominik, Bożena Kaczmarska
i Stanisław Jarosz czekali na lekcję zapowiedzianą przez prowadzącą zajęcia
Joannę Gibalską, nauczycielkę języka francuskiego. Przed przyjazdem gości przygotowywali się z wielkim zapałem, aby móc się z nimi porozumieć. Czytali na głos, powtarzali nowe słownictwo, uczyli się budowy zdań i formułowania pytań. Wymagało to dużej systematyczności i chęci. Pani Liliane i Pan Thomasz Liceum francuskiego byli bardzo zadowoleni z tego spotkania. Obydwie strony zadawały sobie pytania, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej o sobie i miejscach w których mieszkają.

Słuchacze j. francuskiego przeprowadzili rozmowę w formie wywiadu. Poradzili sobie doskonale. Szkoda, że lekcja trwała tylko 45 minut…… To był duży krok do przodu. Pokonali barierę w mówieniu w jęz. francuskim .

01

Od lewej Ewa Opidowicz, Stanisław Jarosz, Kazimiera Sady

(Joanna Gibalska)


14.04.2016 Spotkanie uczestników Seminarium literackiego UTW WSBiP w Klubie Literackim „Aspekt”

01

14 kwietnia 2016 roku uczestnicy Seminarium literackiego WSBiP zaproszeni przez prowadzącą Klub Literacki "Aspekt" dr Anetę Pierścińską-Maruszewską, uczestniczyli w wieczorze autorskim promującym piąty już z kolei tomik poezji znanej ostrowieckiej poetki

Joanny Chruszczyńskiej - "Człowieczy los".
To uroczyste spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury, a przygotowały je:
dyr. MCK Elżbieta Baran i prezes Klubu Literackiego "Aspekt".

Niezwykłą atmosferę spotkania stworzyli członkowie amatorskiego Teatru MCK prezentując w formie teatralnej walory poezji autorki, która na prośbę uczestników spotkania recytowała także własne wiersze.

Pani Joanna Chruszczyńska, nestorka ostrowieckiego środowiska literackiego w swojej poezji poszukuje piękna życia, przyjaźni drugiego człowieka, jak również ogarnia myślami przemijanie czasu, które jest nieuchronne.

Gratulacje i najlepsze życzenia autorce w imieniu Zarządu i Słuchaczy UTW WSBiP złożyły Matylda Niewójt i Jadwiga Myśliwska

02

(Matylda Niewójt)
( zdjęcia: Grzegorz Religa)


11.04.2016 Wykład: Czynniki warunkujące rozwój człowieka - dr Izabela Zaborowska – Rektor WSBiP

Słuchacze UTW mieli zaszczyt spotkać się z Rektor WSBiP -dr Izabelą Zaborowską, która zasadniczy wykład poprzedziła informacjami o przebiegu swojej pracy zawodowej i naukowej oraz planami rozwoju ostrowieckiej uczelni na kolejne lata, po Jubileuszu 20-lecia

01

Wykład Pani Rektor "Czynniki rozwoju człowieka" obejmował niezwykle ważne zagadnienia, takie jak:

1). Osobowość:
Nasze zachowania reguluje osobowość , którą definiujemy jako kompleks właściwości człowieka, które zapewniają organizację i stałość jego zachowania oraz nadają temu zachowaniu piętno indywidualne, tzn. sprawiają, że zachowanie danego człowieka różni się od zachowania innych ludzi.
Elementami osobowości są: potrzeby, wartości, zainteresowania, cele życiowe, schematy poznawcze ( np. światopogląd, obraz własnej osoby, opinie), postawy, zdolności, temperament.
Osobowość człowieka kształtuje się w określonych warunkach rozwojowych, pod wpływem określonych bodźców, czynników, w interakcji pomiędzy nim a środowiskiem.

2) Dialektyczna teoria rozwoju człowieka, w której wymienić należy 4 czynniki :
* wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne, a więc struktura i niektóre właściwości funkcjonalne układu nerwowego, zwłaszcza mózgu i typ układu nerwowego czyli temperament.
Oczywiście czynniki te nie są niezmienne, mogą się zmieniać pod wpływem otoczenia, w toku życia osobnika;
* aktywność własna jednostki – czynne zaspakajanie potrzeb poprzez coraz lepsze orientowanie się w rzeczywistości oraz coraz sensowniejsze działanie. Aktywność przybiera coraz wyższe formy, od zabawy, poprzez pracę oraz własną twórczość. Źródła aktywności ( przypadkowe, zamierzona stymulacja poprzez inne osoby); odziedziczone i wrodzone zadatki organizmu, materialne podłoże rozwoju uzdolnień i różnych form rozwoju zachowania

3). Wpływy środowiskowe - oddziałują na jednostkę od początku jej istnienia. Człowiek jest istotą społeczną, żyje w środowisku społecznym, w określonym kręgu cywilizacji i kultury. Poprzez procesy uczenia i dojrzewania stopniowo przyswaja sobie zdolność mówienia, obyczaje, formy zachowań, normy kulturowe swojego środowiska. Duży wpływ na rozwój dziecka ma rodzina, która:
- kształtuje obraz wzorca do naśladowania, osoby ważnej znaczącej
- rozwija aktywność twórczą dziecka, postawę kreatywną
- rodzice nie tworzą uzdolnionych dzieci, lecz w dużym stopniu tworzą środowisko, które umożliwia rozwój różnorodnych, potencjalnych zdolności;
jak również środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja, Internet.

4) Wychowanie – w procesie wychowania główną rolę odgrywają rodzice, których nikt nie można zastąpić. Jest to rola decydująca dla efektów rozwojowych.

02

Rodzice oddziałują :
_ poprzez świadome i zamierzone wpływy wychowawcze,
- poprzez oddziaływania niezamierzone, nie podlegające jakby kontroli.

Składają się na nie:
- czynności i zdarzenia w domu,
- wzajemne relacje między członkami rodziny, głównie rodzicami, więzi emocjonalne lub chłód uczuciowy.
W procesie wychowania rodzice powinni przede wszystkim:
- posiadać i prezentować określony system wartości, wskazywać na to, co w życiu najważniejsze, mieć ustaloną hierarchię wartości,
- ustalić normy i zasady postępowania – jasne, czytelne, spójne i rozsądne; pozwoli to dziecku ukształtować własny system zasad i wartości, w oparciu o rozpoznanie dobra i zła, a także podejmować własne decyzje na podstawie własnego osądu rzeczywistości,

Proces wychowawczy, realizowany przez rodziców, jest czynnie wspomagany przez inne osoby oraz instytucje, nauczycieli, wychowawców i szkołę.
Wszystkie działania powinny zmierzać w tym kierunku, aby uczeń – dziecko miało pełne przekonanie, że jest osobą ważną, niepowtarzalną, kimś istotnym w tym działaniu.

Słuchacze z ogromną uwagą wysłuchali tego interesującego wykładu.

03

(Matylda Niewójt) i (I.P.) (R.R.)


11.04.2016 Konsultacje społeczne z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – podinsp. Tomaszem Zawadzkim Mapy Zagrożeń

01

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Tomasz Zawadzki zapoznał słuchaczy - uczestników spotkania z koncepcją tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń oraz omówił stan bezpieczeństwa w powiecie ostrowieckim.

Krajowa Mapa Zagrożeń stanowi ważny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie społecznym. Spotkanie było okazją do wyrażenia spostrzeżeń oraz uwag dotyczących informacji jakie powinny się znajdować na Mapach Zagrożeń.

02

Komendant przedstawił Mapy Zagrożeń różnych kategorii przestępstw m.in.:

Mapa Zagrożeń przestępstw kradzieży i włamania;
- przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia;
- zniszczenia mienia;
- uszczerbku na zdrowiu
- przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości
- przestępczości narkotykowej
- przestępczości przeciwko porządkowi i spokoju publicznemu;
- wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Komendant podał dane statystyczne dotyczące niektórych ujawnionych wykroczeń w latach 2013 – 2015.

03

Mapy Zagrożeń są to ważne narzędzia w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem. Mapy Zagrożeń mogą być rzetelnym odzwierciedleniem stanu faktycznego.

W spotkaniu wzięła również udział p. Rzecznik Prasowy Komendy Policji - kom. Ewa Libuda.

04


04.04.2016 Konferencja Naukowa upamiętniająca przyjęcie Chrztu Mieszka I

W roku Jubileuszowym 1050–lecia Chrztu Polski w Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSBiP
została zorganizowana Konferencja Naukowa upamiętniająca przyjęcie Chrztu przez księcia Polan Mieszka I w 966
r. Było to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, które zapoczątkowało chrystianizację
ziem polskich i polskiego kościoła katolickiego. Datuję się go zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to data
pewna, gdyż źródła średniowieczne różnią się w opisie okoliczności i miejsca w jakich doszło do Chrztu. Nie
zachowały się żadne źródła z X wieku a w Polsce także z XI w., które przekazywałyby o Chrzcie Polski nawet krótką
wzmiankę. Najstarsza informacja pochodzi z Kroniki Thietmara z Merseburga i została zapisana w Niemczech w XI w.
około 50 lat po chrzcie Mieszka, a 150 lat po chrzcie jako druga została zapisana opowieść w Kronice Galla
Anonima. Miejsce przyjęcia Chrztu przez Mieszka I podaje się: Ostrów Lednicki, Gniezno lub Poznań, gdyż tam
odkryto baptysteria z drugiej połowy X wieku.

01

Patronat honorowy:
- Ks. Jan Sarwa - Dziekan Dekanatu Ostrowiec Świętokrzyski
- Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
- Zbigniew Duda - Starosta Ostrowiecki

Patronat Naukowy:
- dr Izabela Zaborowska - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konferencję rozpoczął występ Chóru UTW (pod dyrekcją Alicji i Waldemara Sołtysów ) pieśniami:
1) Gaude Mater Polonia; 2) Bogurodzica; 3) Breve regnum
oraz uczniowie LO Nr III im. W. Broniewskiego : Piotr Pocheć i Karolina Szczygieł recytacją utworów:

1)”Zapach” – Kazimierz Wierzyński
2) „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”- Wisława Szymborska

02

Pani Rektor WSBiP - Izabela Zaborowska powitała i złożyła
życzenia uczestnikom Konferencji w imieniu Uczelni.
Prezes UTW – Józef Pazderski powitał przybyłych na konferencję gości i przedstawił program.

03

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Jarosław Rusiecki –Senator RP,
Andrzej Kryj –Poseł na Sejm;
Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta,
Wojciech Lesiak- przedstawiciel Starostwa Ostrowieckiego.
Ks. Jan Sarwa - Dziekan Dekanatu Ostrowiec Św.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionego UTW w Opatowie

04
05

Przybyli na konferencję goście dziękując za zaproszeni e gratulowali nam pomysłu zorganizowania wydarzenia
(Konferencji) upamiętniającego przyjęcie Chrztu przez Mieszka I , bez wątpienia jednego z najistotniejszych
momentów w historii państwa polskiego. Konferencja Naukowa zorganizowana przez UTW WSBiP była pierwszym i jak
dotąd jedynym wydarzeniem z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezes UTW - J. Pazderski otwierając Konferencję powiedział m.in.: „ Przypadł mi zaszczyt otwarcia wyjątkowej
konferencji o mitycznych i historycznych początkach rodu Piastów, początkach państwa polskiego
w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Chrzest dla nas Polaków jest wartością uniwersalną, bo od chrztu zaczyna się wszystko, całe nasze życie i życie
naszego narodu. Mit piastowski mobilizował Polaków do czynu w różnych epokach historycznych. …….”
Zaprosił uczestników Konferencji na wędrówkę we wczesne średniowiecze na ziemie Mieszka I i jego żony
Dąbrówki (Dobrawy) – czeskiej księżniczki, której przypisuje się namówienie Mieszka do ochrzczenia się.
Przez historyczne dzieje poprowadzili słuchaczy wykładowcy (UJK w Kielcach) - znawcy wczesnego
Średniowiecza i organizujący panele dyskusyjne.

06

Wykładowcy: Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski, dr Sylwia Konarska-Zimnicka i dr Anita Młynarczyk-Tomczyk
przybliżyli słuchaczom religijny, społeczny i polityczny kontekst Chrztu Polski, obraz Mieszka I i jego państwa a
także znaczenie przyjęcia Chrztu dla współczesnej Polski.

07

Chrzest Polski włączył rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej, oznaczał
olbrzymie szanse rozwojowe w sensie politycznym, gospodarczym, społecznym ale także kulturowym i duchowym. Chrzest
a z nim proces chrystianizacji podnosił również autorytet Mieszka I ,poza tym wiara w jednego Boga jednoczyła
ludzi, nastąpiło umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, nastąpił rozwój organizacji kościelnych –
powstawały nowe biskupstwa, do Polski przybywali duchowni, którzy służyli pomocą władzy i tworzyli zręby kultury
chrześcijańskiej, wzmocniła się pozycja Polski na tle innych krajów europejskich. Przyjęcie Chrztu to ogromnej
wagi akt kulturowy i polityczny.

Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski zwrócił uwagę uczestników konferencji, że warto znać początki
chrześcijaństwa także na Ziemi Świętokrzyskiej. Wspomniał, że „Kazania Świętokrzyskie” przechowywane w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Warszawie to pomnik literatury, niezwykłe świadectwo kultury polskiego średniowiecza
dokumentujące narodziny państwa polskiego. Podkreślił m.in. wydarzenia historyczne i religijne związane z
Wiślicą, Św. Krzyżem. Wg „Żywota Metodego” książę Wiślan wraz z otoczeniem przyjął chrzest w 880 roku, co
miało być dowodem, że w IX wieku istniało państwo Wiślan, które ok. 990 roku przeszło w ręce Polan.

Szerszych informacji z początków powstawania Państwa Piastów dostarczyły panele dyskusyjne. Były one
uzupełnieniem wykładów.

„Teologia i filozofia średniowiecza” - ks. dr Rafał Kułaga „Orzeł Biały – Godło Piastów”- mgr Waldemar Brociek

08

Żony Mieszka I i ich rola w chrystianizacji” – mgr –Sławomir Miszczuk

09
10

W czasie konferencji Słuchacze UTW wystawiali swoje prace. Była wystawa Sekcji: Rękodzieła, Plastycznej,
Fotografii i wydawnictw.

11
12

Przeprowadzenie konferencji takiej rangi było możliwe m.in. dzięki dobrej współpracy i wsparciu ze strony
władz samorządowych – Gminy Ostrowiec Św. i Powiatu Ostrowieckiego. Szczególne podziękowania kierujemy
do Pana Prezydenta Miasta – Jarosława Górczyńskiego za wydatną pomoc organizacyjną i finansową w realizacji
powyższego zadania.

13

Główne uroczystości rocznicowe Chrztu Polski odbędą się 14-16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu.
Obchody historycznego jubileuszu będą refleksją nad naszą tożsamością, powrotem do źródeł i uświadomieniem
sobie istoty Chrztu oraz tego , że Chrzest Polski oznaczał początek życia kościelnego jak i struktur państwa

(Irena Podsiadły)
(zdjęcia: Romuald Redlich)


01.04.2016r. Spotkanie z Zespołem roboczym
przy Kapitule Nagrody „Koziołek”
w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Starostwie Powiatowym 1 kwietnia odbyło się spotkanie z Zespołem roboczym przy Kapitule nagrody „Koziołek” w ramach realizowanego przez Starostwo programu „Bezpieczne Świętokrzyskie.

01

Uniwersytet Trzeciego Wieku znalazł się wśród wielu instytucji i organizacji naszego powiatu, które podjęły działania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nasze działania w tym zakresie realizowane były w 2015 r. w następujących tematach:
- Profilaktyka uzależnień oraz ochrona zdrowia;
- Bezpieczny wypoczynek;
- Bezpieczeństwo dzieci i osób starszych
- oraz z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Aktywność seniorów UTW , którą traktujemy jako prawo ludzi starszych a nie przymus pozwala na realizację powyższych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego.

Jednocześnie ta nasza aktywność ma wpływ na nasze zdrowie, na poprawę jego stanu, przeciwdziała wykluczeniu oraz pozwala na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, przeznaczonego na wypoczynek. Te wymienione wyżej zadania realizowane są w sposób ciągły, przez cały rok w naszych działaniach, które przybierają różne formy:
- wykłady - w 2015 roku: 1). Przemoc wobec ludzi starszych, gdzie omawiane były formy przemocy w rodzinie i instytucjach.. ( ekonomiczna, psychiczna, fizyczna). Wskazano placówki, które służą pomocą ofiarą przemocy. Zwrócono uwagę słuchaczy na to aby reagowali na zagrożenia przemocowe i przeciwdziałali wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych; 2). Bezpieczeństwo jako wyzwanie dla etyki.
- szkolenia – słuchacze UTW uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Przemoc wobec osób starszych”
- działanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – prezentowanie dorobku i twórczości sekcji i zespołów artystycznych działających w UTW: (koncerty, przedstawienia, jasełka) w domach pomocy społecznych, przedszkolach, kościołach, placówkach dla osób niepełnosprawnych i na imprezach miejskich, powiatowych . Te działania promują dziedzictwo kulturowe miasta, powiatu, regionu ale i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu
i integrują pokolenia. W 2015 w ramach projektu z Urzędu Miasta zorganizowany został- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI pn.

„ Moje miasto w kolorach jesieni, czyli Ostrowiec Św. w oczach dzieci” Dzieci w swoich pracach pokazały najciekawsze miejsca miasta, w tym zabytki, świątynie, pomniki oraz miejsca wypoczynku i rekreacji. Ten konkurs był dobrym przykładem aktywności społecznej osób starszych i współpracy twórczej pokoleń ostrowczan promujących kulturę miasta.

( Irena Podsiadły)


21.03.2016r.
Spotkanie Wielkanocne połączone z wykładem
Stabat Mater Dolorosa w Biblii, literaturze , sztuce.

01

W nawiązaniu do tematu wykładu Pan Józef Pazderski - prezes UTW powiedział:
„ Nadchodzą Święta Wielkanocne – Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Pełni zadumy i refleksji nad Męką Pańską wyrażamy pokorę i współczucie dla Matki Boskiej bolejącej pod Krzyżem, gdzie umierał Jej ukochany Syn – Jezus Chrystus.

W naszej kulturze i chrześcijańskiej tradycji wydarzenie to od wieków stało się źródłem inspiracji i natchnienia dla wielbicieli i twórców sztuki sakralnej, poezji i literatury, a także w dziedzinie muzyki i malarstwa. Matka Boska stała się dla nas symbolem wielkich cnót: pokoju, nadziei, dobroci i bezgranicznej miłości do Syna i wszystkich nas. Słynny poeta niemiecki Goethe patrząc na obraz Madonny Sykstyńskiej w Galerii Drezdeńskiej powiedział: „Matka Boska jest prawzorem kochającej matki i królową kobiet”. Cieszymy się, ze spotkania w UTW, którego organizatorem i gospodarzem jest dziś Seminarium Literackie prowadzone przez 11 lat przez Panią M.Niewójt znaną miłośniczkę literatury pięknej w naszym mieście.”

Spotkanie Wielkanocne w Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSBiP połączone było z wykładem
„Stabat Mater Dolorosa w Biblii, literaturze i sztuce”.
Bolejąca Matka stojąca pod krzyżem katowanego Syna to motyw upowszechniony zarówno w sztuce jak i literaturze europejskiej. Matka uwydatnia ludzki wymiar matczynego cierpienia, jego skalę uczuciową, eksponuje zarazem ludzką wspólnotę odczuć .
Licznie zgromadzeni słuchacze mieli możliwość poznania wizerunku Matki Bolesnej w różnych epokach, od XIII wieku aż po czasy współczesne.
O motywie Stabat Mater Dolorosa w Biblii mówił ks. dr Rafał Kułaga.

02

Literacką realizację tematu przedstawiły słuchaczki : Krystyna Borys, Jadwiga Myśliwska,
Matylda Niewójt,.

03

wykorzystując teksty wybitnych poetów, uzasadniając przy tym, że motyw Stabat Mater jest stale obecny w literaturze, jest uniwersalny i ponadczasowy

Uczennice klasy II c Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. W. Broniewskiego Monika Mazur, Klaudia Tokarska, Klaudia Wiśniewska i Karolina Żaczkiewicz przygotowane przez polonistkę Krystynę Kozieł, z wielkim przejęciem recytowały teksty poetyckie ukazujące ból i cierpienie Chrystusowej Matki:

04

Prezentację wzbogacił wiedzą z historii sztuki artysta plastyk Zbigniew Sawaryn, omawiając obrazy ukrzyżowania Jezusa i Piety autorstwa wybitnych malarzy i rzeźbiarzy.

05

Prelegenci ukazali, ze motyw Stabat Mater inspirował i inspiruje pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków, bo wiara i kult związany z Matką Bolesną, jej cierpieniem, ma wymiar ogólnoludzki.
Spotkanie wielkanocne ( temat wykładu- Stabat Mater Dolorosa) wzbudziło głębokie refleksje, zadumę i współuczestniczenie duchowe w męce Chrystusa oraz cierpieniu Matki obecnej na Golgocie

06

Po wykładzie słuchacze spotkali się przy wielkanocnym stole na tradycyjnym poczęstunku, który został przygotowany przez restaurację „Pizza na Maxa”. Szczególne słowa podziękowania Zarząd UTW WSBiP kieruje do Pana Marka Giemzy radnego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

07

Złożono sobie życzenia świąteczne : WESOŁEGO ALLELUJA!!

08

(Tekst: Józef Pazderski, Matylda Niewójt
Zdjęcia: Irena Podsiadły, Romuald Redlich)


19.03.2016r. Udział Słuchaczy UTW w Akademickim kiermaszu świątecznym w WSBiP

01

19.03.2015 w budynku WSBiP ul. Akademicka 12 został zorganizowany „Akademicki Kiermasz Świąteczny”. Słuchacze UTW czynnie włączyli się w działania związane z obchodami 20-lecia WSBiP i wzięli udział w kiermaszu świątecznym sprzedając wytworzone przez siebie wyroby oraz własne wypieki- ciasta.

02

Uzyskane ze sprzedaży środki zostały wpłacone na rzecz uczelni - WSBiP. W kiermaszu swoje wyroby sprzedawali członkowie Sekcji: Plastycznej, Rękodzieła i Sztuki Użytecznej.

03

Z ramienia Zarządu w kiermaszu uczestniczyli i wsparli WSBiP wkładem finansowym:
1). Matylda Niewójt 4). Krystyna Borys
2). Jadwiga Myśliwska 5). Irena Podsiadły
3). Ewa Bałazy 6). Henryka Rycombel

04

(Irena Podsiadły)
(Zdjęcia : Romuald Redlich)


18.03.2016r. Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań”

01

Na zaproszenie Dyrekcji i Uczestników ŚDS „Przystań” przedstawiciele UTW WSBiP wzięli udział w spotkaniu wielkanocnym. Pensjonariusze przygotowali program związany ze Świętami Wielkanocnymi.

02

W imieniu Zarządu i Słuchaczy UTW Jadwiga Myśliwska przekazała dla naszych Przyjaciół życzenia i pozdrowienia świąteczne. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem z tradycyjnym jajkiem- symbolem nowego życia. Słuchacze UTW otrzymali upominki „zajączki” zrobione własnoręcznie przez pensjonariuszy.

03
04

(Irena Podsiadły)
(Zdjęcia Romuald Redlich)


10.03.2016r. Udział Słuchaczy UTW WSBiP w Programie „Woltaren Max. Rozruszaj stawy”

01

10 marca grupa słuchaczy UTW wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym przygotowanym dla osób cierpiących na bóle stawów.
Ekspert programu dr Grażyna Brzuszkiewicz– Kuźmicka, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, mówiła o ograniczeniach w codziennym życiu spowodowanych bólem stawów. Scharakteryzowała chorobę zwyrodnieniową stawów, która jest objawem naturalnych procesów związanych z wiekiem, jakie zachodzą w stawach.

02

Przekonywała, że program „Woltaren Max. Rozruszaj stawy” wspiera osoby
w walce z bólem stawów, uczy, jak z nim walczyć – stosować leki przeciwbólowe, ćwiczenia ruchowe oraz zachować dietę jako uzupełnienie ćwiczeń.

Pod okiem dr Grażyny Brzuszkiewicz – Kuźmickiej uczestnicy programu poznali i wykonali 12 prostych ćwiczeń pomagających w zwalczaniu bólu stawów – Ćwiczenia dla Seniora Bez Ograniczeń.

0304

Każdy z uczestników otrzymał „ Poradnik o zdrowiu stawów”, matę do ćwiczeń
oraz koszulkę z logo projektu. Niektórzy mieli możność skorzystania z indywidualnej porady u fizjoterapeuty.

Dodać należy, że spotkanie przygotowane było profesjonalnie, pogłębiło wiedzę i świadomość słuchaczy dotyczącą pomaganiu sobie w zwalczaniu bólu stawów.

05

(Matylda Niewójt)
(Irena Metyk)


5 i 8 marca - Udział Kabaretu UTW w obchodach Dnia Kobiet u Przyjaciół

Kabaret na zaproszenie Działkowiczów z Ogródków Działkowych „Relaks” zaprezentował humorystyczny program „Baby ach te baby” . Spotkanie wprowadziło wszystkich uczestników w radosny nastrój . Było wiele śmiechu, wspólne śpiewy i tańce. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy- działkowiczów.

01

8-go marca Słuchacze UTW wzięli udział w koncercie z okazji Święta Kobiet dla mieszkańców DPS Os. Słoneczne, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, i spotykamy się z różnych okazji.

02
03

„Relacja ze spotkania – Gazeta Ostrowiecka”

04

(Irena Podsiadły)
( Zdjęcia Marek Szczepański)


07.03.2016 r.
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet
pt. „Naprawdę jaka jesteś………

01

CO TO BYŁ ZA DZIEŃ !!!

Zamiast wykładu 7 marca 2016 r. niezwykłe świąteczne spotkanie „Naprawdę jaka jesteś”. Aula im prof.
F. Ryszki wypełniona po brzegi. Kobiety odświętne, panowie eleganccy – urządzili paniom niezwykłe święto. Dyskretnie przygotowali cudowny poetycko-muzyczny program. Rej wodzili: Prezes Józef Pazderski
i nasz „Ptasiarz” – Andrzej Bartczak- główni konferansjerzy, chwilami nawet poeci.

02

Przygrywała rodząca się z entuzjazmem Orkiestra UTW w składzie: Waldemar Sołtys, Marek Szczepański- perkusja, Ewa Bałazy – akordeon, Bogusława Fryc – mandolina.
Młodością przyozdobiła spotkanie uczennica II LO im. J Chreptowicza Anna Loranty, która pięknie zaśpiewała dla wszystkich kobiet 2 piosenki, m.in. „Jeszcze w zielone gramy”. Towarzyszący jej p. Dyrektor Sławomir Miszczuk złożył wszystkim paniom najpiękniesze życzenia

03

Grupa utalentowanych artystek z Kabaretu UTW: Mirosława Duda, Krystyna Janiszewska, Ryszarda Cudzik, Anna Gębusia i Irena Podsiadły w programie „Ach te baby..” i panowie Marek Szczepański i
Tadeusz Morawiecki zachwycali , kokietowali publiczność niezwykłym wdziękiem i humorem i artystycznym polotem przypominając odwieczne prawdy, że z kobietą wielka bieda, ale bez nich żyć się nie da.

04

Okazało się, że wszyscy umieją śpiewać przy takich okazjach, umiejętnie wspomagani przez Chór. Były piękne arie i piosenki , jak:
1) Będziesz moją damą ; 2) Przy kominku; 3) W kinie w Lublinie 4)Cyganeria; 5) Niebo z moich stron;
6) Ale to już było; 7) By coś zostało z tych dni.

05

Nasz rasowy informatyk Romuald Redlich przygotował wizualną oprawę medialną uroczystości.
Symboliczne kwiaty dla wszystkich kobiet panowie przekazali na ręce p. Alicji Sołtys – instruktorki Chóru
i p. Matyldzie Niewójt – wiceprezes UTW.

06

A na koniec wszyscy obdarowani zostali słodkim podarunkiem. Było pięknie i zachwycająco.

07

Ujawniło się wiele nowych talentów (Ewa Walesic – wiersz 8 marca), inne się tylko potwierdziły.

08

Takie świąteczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet to prawdziwa perełka w integracji naszej akademickiej społeczności.

(Jadwiga Myśliwska; zdjęcia R.Redlich)


6.03.2016 r.
Udział słuchaczy UTW WSBiP w koncercie
Zespołu PECTUS z okazji Dnia Kobiet.

01

02Na zaproszenie Pana Prezydenta Miasta – Jarosława Górczyńskiego 6 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej KSZO odbył się wspaniały koncert grupy Pectus - czterech młodych, utalentowanych mężczyzn.

Koncert ten dedykowany był dla wszystkich KOBIET. Do dziś dźwięczą nam w uszach: słowa piosenki „Barcelona” , które traktujemy jako życiowe motto:
„Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tylko tego chcesz Marzeniami zbuduj przyszłość swój własny los”

Na tym koncercie obecni byli słuchacze (w większości słuchaczki)
UTW WSBiP. Chociaż jesteśmy w wieku 60+,to występ Czterech
Braci ogromnie nam się podobał, pozostawił niezapomniane wrażenie. Jednocześnie ten Koncert był dla nas integracją międzypokoleniową

03

Pan Prezydent Miasta złożył życzenia wszystkim Kobietom (zdjęcie z Facebook). DZIĘKUJEMY!!

04

(Irena Podsiadły ( Zdjęcia z facebooka za zgodą autora))


29.02.2016r.
wykład plenarny - Pani psycholog Bożeny Semeniuk
„ Radzenie sobie w sytuacjach trudnych „

01

Pani Psycholog mówiła o chorobie jaką jest depresja, o jej objawach i o mechanizmach obronnych. Depresja jest reakcją na liczne problemy życiowe.
Jest to wyniszczająca choroba, która co roku dotyka miliony ludzi. Powoduje emocjonalny ból, komplikuje życie codzienne, rodzinne i zawodowe, zwiększa podatność na inne choroby, czasem kończy się samobójczą śmiercią. W USA próby samobójcze wzrosły o 600%. Depresja „dopada” coraz młodsze osoby.

Depresja kliniczna różni się od normalnego smutku pięcioma aspektami:
•jest dużo bardziej bolesna,
•trwa dłużej,
•uniemożliwia normalne życie,
•niszczy życie emocjonalne
•wiąże się z całym zespołem objawów, które zaburzają procesy myślowe, funkcje biologiczne, powodują zmiany w zachowaniu.

Człowiek w depresji:
•czuje się smutny, odczuwa wewnętrzną pustkę,
•jest apatyczny, obojętny na wszystko, ma słabą motywację, czuje się zmęczony, są zakłócenia we śnie i jedzeniu
•nie odczuwa przyjemności, nic go nie cieszy, nie ma zdolności do odczuwania szczęścia, pojawiają się „czarne myśli”
•jest drażliwy, nadmiernie wrażliwy na krytykę,
•brak mu szacunku do siebie, nie wierzy we własne możliwości, łatwo wpada w gniew, ma niską samoocena
•doświadcza poczucia winy,
•czuje się bezradny, nie ma nadziei na poprawę, są wahania nastroju.

02

Oprócz leczenia farmakologicznego bardzo ważna jest psychoterapia, wsparcie osób bliskich. Niezwykle istotna jest zmiana sposobu myślenia, uświadomienie sobie zakłóceń poznawczych, takich jak: negatywne przewidywania, wyciąganie pochopnych wniosków, odnoszenie wszystkiego do siebie, myślenie w kategoriach „wszystko albo nic”. Pomocny może być dziennik pozytywnych działań, tabele nastroju, aktywny tryb życia, tworzenie układu wsparcia, praca nad optymistycznym spojrzeniem na świat.

Warto być osobą pogodną i radosną, cieszyć się z tego co mamy i patrzeć optymistycznie. „Nie siedźmy długo w smutku, bo im dłużej się siedzi w smutku, tym trudniej z niego wyjść”.

03

(Bożena Semeniuk, Irena Podsiadły)
( zdjęcia: Romuald Redlich)


28.02.2016 r.
Udział Matyldy Niewójt - wiceprezes UTW WSBiP -
w VIII edycji Plebiscytu „ Kobieta Przedsiębiorcza 2015 r.”

28 lutego zakończyło się głosowanie w Plebiscycie „Kobieta Przedsiębiorcza 2015 r.„ organizowanym przez redakcję Echa Dnia. Plebiscyt organizowany był w woj. świętokrzyskim już po raz ósmy. Jego celem jest promocja najbardziej operatywnych, aktywnych w życiu zawodowym, społecznym pań z regionu. Plebiscyt ten pokazuje, że dookoła nas jest wiele wyjątkowych kobiet, które spełniają się w swoich zawodach, pasjach, działalności społecznej.

Wśród nominowanych znalazła się Pani Matylda Niewójt – wiceprezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( naszego UTW), która zajmuje się z powodzeniem aktywizacją środowiska seniorów działając społecznie.

zdjeceNasza Pani Wiceprezes otrzymała 1373 głosów poparcia (9 miejsce). GRATULUJEMY!!
Jesteśmy dumni, że właśnie Pani kierująca UTW, pracująca społecznie na rzecz seniorów została zauważona i znalazła się na liście niezwykłych Kobiet.
O tym, kto wygrywa w Plebiscycie przesądzają po połowie punkty głosowania czytelników oraz głosowanie kapituły. Gala wręczania nagród odbędzie się tradycyjnie 8 marca.
Dziesiątka najbardziej przedsiębiorczych pań w woj. Świętokrzyskim otrzyma w nagrodę zaproszenie na wyjazd studyjny do Brukseli od Róży Thun – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, która tak powiedziała o kobietach:

„Kobiety w polityce i biznesie radzą sobie świetnie, chociaż mają trudniejszy start, niż mężczyźni. Jesteśmy konkretne, dokładne, planujemy 5 kroków do przodu zarówno w pracy jak i w gospodarstwie domowym. Kobiety plus biznes równa się dobra jakość, odpowiedzialne zarządzanie, troska o klientów, dbanie o pracowników. Od wielu lat wspieram kobiety przedsiębiorcze ze świętokrzyskiego i z satysfakcją zapraszam laureatki plebiscytu do Brukseli. Nie po to, aby zwiedziły kawałek naszej Europy, ale po to, aby Europa mogła lepiej je poznać.”

(Irena Podsiadły)


22.02.2016
wykład plenarny – Aktywność cyfrowa
seniorów a rozwój regionu świętokrzyskiego
Arkadiusz Bąk – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

01

Wykład dotyczył kwestii wpływu aktywności seniorów na gospodarkę, w tym na gospodarkę świętokrzyską. Istnieją pewne ograniczenia rozwojowe dla regionu. . Poniżej wskaźniki charakteryzujące region świętokrzyski:
- udział w PKB 2,6% (12 pozycja w kraju),
- powierzchnia 3,7% ( 15 miejsce)
- ludność 3,5% ( 12 miejsce)
- wskaźnik urbanizacji 45% ( na wsi mieszka 55% ludności)
- zatrudnienie w rolnictwie 22,4%
-stopa bezrobocia 12% ( krajowa 9,9%)
- wskaźnik migracji ludności - ujemny
Bariery i zagrożenia rozwojowe dla regionu świętokrzyskiego to:
- trudności w pozyskiwaniu inwestorów (16 miejsce), dzieli nas duży dystans do najbardziej rozwiniętych regionów;
- słabo rozwinięta infrastruktura gospodarcza ( 15 miejsce w kraju), stąd ograniczona możliwość konkurowania z innymi obszarami kraju;
- mały rynek zbytu ( 15 miejsce);
- atrakcyjność inwestycji ( 14 miejsce);
- duża powierzchnia obszarów chronionych przyrodniczo;
- zmniejszająca się liczba kadr dla przemysłu
- brak aktywności społecznej
- migracja mieszkańców z regionu do dużych miast
- pułapka niskich dochodów
- mała innowacyjność.

02

Mimo ograniczeń udało się w ciągu ostatnich 10 lat zostać najszybciej rozwijającym się województwem w Polsce Wschodniej. Dziś jednak te dotychczasowe źródła rozwoju wygasają, a coraz bardziej dotkliwy staje się brak kapitału społecznego.

03

Szanse rozwoju gospodarczego :
- Kapitał społeczny - Społeczeństwo takich miast jak Ostrowiec Św. niegdyś budowało się na wzajemnych relacjach społecznych. Mieszkańcy znali się wzajemnie, tworzyli wspólnotę, razem kreowali swoje otoczenie. Dziś, ten kapitał społeczny uległ degradacji, mieszkańcy się nie znają, nie tworzą wspólnej przestrzeni społecznej, a więc i gospodarczej.
Wyraźnie widać, że to aktywność seniorów, również aktywność cyfrowa sprawia, że jeszcze jest szansa na odbudowę więzi społecznych, aktywności mieszkańców. Kapitał społeczny to bardzo ważna część rozwoju społeczeństwa. Uniwersytety Trzeciego Wieku pokazują, że właśnie ta aktywność może znacząco wydłużać aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców.
- wykorzystanie nowych technologii – m.in. do eksportu produkcji rolnej, do odmiejscowienia pracy, pracy w sieci, zakupów w Internecie oraz
zwiększania liczby świadomych, aktywnych klientów - seniorów w sieci.

Ze względu na zmiany demograficzne jakie zajdą w UE i Polsce (szacuje się, że do 2050 roku w Unii Europejskiej będzie 150 mln seniorów (dziś około 80 mln), w samej Polsce dziś mamy ponad 7 mln seniorów (ok. 18 procent Polaków), ale już za 35 lat będzie ich ponad 12 mln (około 30%) to aktywność seniorów będzie konieczna dla utrzymania rozwoju polskiej gospodarki. Ta aktywność będzie możliwa dzięki wykorzystaniu nowych technologii.
Już dzisiaj w gospodarce zachodzą zmiany, które wskazują, że coraz więcej liczy się doświadczenie i wiedza pracowników, a coraz mniej fizyczne zdolności i umiejętności. Dziś potrzebna jest świadomość, że seniorzy to już nie tylko grupa klientów, nabywców usług (pasywna gospodarka) ale grupa społeczna, której znaczenie będzie dynamicznie rosło zarówno w kwestii kapitału społecznego jak również potencjału gospodarczego regionów
( aktywny udział).

Dlatego konieczne są dalsze działania aktywizujące udział seniorów w życiu gospodarczym i publicznym, kontynuacja kroków podjętych przez samorząd wojewódzki takich jak powołanie społecznej rady seniorów, pełnomocnika marszałka ds. polityki senioralnej oraz zwrócenie uwagi na konieczność wzrostu inwestowania umożliwiającego większy udział seniorów w życiu gospodarczym. Konieczne są działania przeciw dyskryminacji osób starszych oraz likwidacji ograniczeń prawnych. Należy przewartościować myślenie o emeryturze i emerytach, należy skończyć z nieprawdziwym i krzywdzącym poglądem, że emeryt nie powinien pracować, bo musi zwolnić miejsce młodym. Emerytura jest wypracowanym prawem
a nie darem państwa pod jakimiś warunkami.

( Irena Podsiadły)
(zdjęcia - Romuald Redlich)


Udział Słuchaczy UTW w ogólnopolskiej akcji
„ Cała Polska czyta dzieciom”

01W ramach współpracy ze środowiskiem słuchacze UTW WSBiP podjęli inicjatywę czytania bajek dzieciom w Przedszkolu Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi (Katolicki Zespół Edukacyjny). Tych czytanych, czasami opowiadanych bajek dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, były wdzięcznymi słuchaczami. Po przeczytaniu bajki chętnie rozmawiali z czytającymi o bohaterach występujących w bajce. A nam -słuchaczom czytanie dzieciom bajek przynosiło wielką radość. Staraliśmy się przekazywać dzieciom wartości ważne w życiu np. przyjaźń, życzliwość, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka. Czytanie bajki rozwija wyobraźnie dzieci i twórcze myślenie.

 

( Bajka o wspaniałym psie - Clifordzie)                     ( i innych zwierzętach)

02

Bajki wg ustalonego harmonogramu czytali słuchacze:

1). Irena Podsiadły 8). Krystyna Reczko
2). Elżbieta Ziółkowska 9). Halina Tchórzewska
3). Lucyna Błachno 10). Andrzej Bartczaik
4) Lidia Szczepańska 11). Helena Musiał
5) Grażyna Wojtasik 12). Jadwiga Myśliwska
6) Alicja Kowalska 13) Krystyna Borys
7), Emilia Sękiewicz
i dobra Wróżka))

03

(Wszyscy zasłuchani!!)

04

19 lutego 2016r. Zespół Teatralny UTW przedstawił dzieciom baśń H.Ch. Andersena p.t. „ „Ojciec wie najlepiej”. Występ bardzo się podobał, świadczyły o tym gromkie brawa. Tego typu spotkania mają na celu rozbudzanie u młodego człowieka ciekawości teatrem, uczą dostrzegania związku między gestem , ruchem, słowem, pozwalają poznać znaczenie rekwizytów,

05

Zespół Teatralny otrzymał podziękowanie:

06


18.02.2016r.
Udział słuchaczki Anny Pytlakowskiej
w posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów

01

18 lutego 2016 roku nasza przedstawicielka Anna Pytlakowska uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Odbyło się ono w siedzibie Domu Seniora "Manhattan" w Starachowicach, który powstał z rządowego programu „Senior Vigor”, zadedykowanego ludziom starszym.

02

W obradach uczestniczył doradca Marszałka ds. Seniorów Jerzy Pyrek. Dyskutowano między innymi o możliwościach pozyskiwania funduszy na działalność klubów seniora, funkcjonowania programu "Senior Vigor", dofinansowań ze strony samorządu do działań Rad Gminnych. Omawiano również bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Anna Pytlakowska zainicjowała dyskusję dotyczącą karty seniora, zgłosiła propozycję corocznego organizowania wojewódzkiej

konferencji bądź sesji naukowej w celu budowania trwałych więzi i wzmacniania współpracy UTW woj. świętokrzyskiego. Pierwsza taka konferencja odbyła się w ub. roku w Ostrowcu Św.
Członkowie WSRS mieli okazję zapoznania się z VIII Biuletynem UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim - „Myślimy kreatywnie- działamy aktywnie”.

03

( Anna Pytlakowska)


08.02.2016
Wykład - Najczęstsze choroby układu oddechowego
i sposoby ich zapobiegania - lekarz medycyny Halina Sławek

01

W czasie wykładu słuchacze uzyskali informacje dotyczące chorób układu oddechowego ( górnych dróg oddechowych): przeziębieniu i grypie, ich przyczynach, objawach , zapobieganiu i leczeniu. Pani doktor wykazała różnice między grypą a przeziębieniem. Jak również poruszyła zagadnienie szczepień ochronnych przeciw grypie.

Oddychanie jest jedną z ważniejszych funkcji organizmu. Główną funkcją układu oddechowego jest dostarczenie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla.
Układ oddechowy można podzielić na część górną ( jama nosowa, jama ustna, gardło, krtań) i część dolną: tchawica, oskrzela i płuca.

Przeziębienie to zespół objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa, gardła, zatok przynosowych spowodowanych zakażeniem wirusowym. Dorośli zapadają na przeziębienie 2 – 4 razy w roku, u osób w podeszłym wieku choroba jest rzadsza (0,5 – 1 w roku). Za zwiększoną częstość przeziębień odpowiadają zmiany w błonie śluzowej nosa pod wpływem zimnego powietrza i wahań temperatury, które ułatwiają atak wirusów, osłabiając naturalne mechanizmy broniące nas przed zakażeniem. Przeziębienie jest infekcją wirusową górnych dróg oddechowych. W sumie ponad 200 różnych typów wirusów odpowiada za przeziębienie. Prelegentka mówiła o tym jakie są objawy przeziębienia ( złe samopoczucie, swędzenie, pieczenie w nosie, ból gardła, chrypka, katar, kichanie, mogą pojawiać się stany podgorączkowe) oraz o zwalczaniu przeziębienia ( leki, leżenie w łóżku, przyjmowanie dużej ilości płynów, z dodatkiem soków owocowych, dieta lekkostrawna). Antybiotyki nie są skuteczne w przypadku przeziębienia! Nie ma możliwości wprowadzenia szczepionek
p/ przeziębieniu, ze względu na mnogość wirusów, które wywołują to schorzenie.

Pani doktor scharakteryzowała kolejną chorobę układu oddechowego – grypę.
Występują 3 rodzaje wirusów grypy A, B, C. Wirusy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, które mogą osiągnąć rozmiary epidemii. Wirus C powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu Grypa zaczyna się zwykle gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy
Przy grypie mogą zdarzyć się powikłania. Skuteczną metodą zapobieganiu powikłań są szczepienia.

02
03

Po wykładzie Pani Halina Sławek udzielała odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy.

(Irena Podsiadły)
( Zdjęcia: Halina Sławek)


04.02.2016r.
Wieczór Karnawałowy Seniorów z UTW WSBiP
w Hotelu „Accademia” w Tłusty Czwartek.

„ Ach cóż to był za bal ” !!!!!

01

Seniorzy UTW WSBiP zakończyli karnawał balem zorganizowanym 04.02. 2016 r
w Tłusty Czwartek w Hotelu „Accademia”. Bawiło się 110 słuchaczy. Inicjatywa zorganizowania balu i wsparcie w postaci zapewnienia nam wspaniale grającej i bawiącej nas Orkiestry(Zespół Trio Masters) wypłynęła od Pana Prezydenta Miasta - Jarosława Górczyńskiego. Słuchacze UTW z wielką ochotą podjęli inicjatywę, wprawili w czyn i oto odbyła się ta wspaniała zabawa, która dla nas Seniorów była „terapią zdrowotną”.
We wspaniałej atmosferze bawiliśmy się wspólnie, potwierdzając naszą radość z życia i możliwość czerpania przyjemności ze świata. Tego wieczoru obecni byli z nami i wspólnie z nami bawili się:
Pan Prezydent- Jarosław Górczyński i Asystent Pana Prezydenta – Tomasz Gębka. Za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

02

„Była zabawa, było głośno i RADOŚNIE, przetańczyliśmy 6 godzin ( 1600- 2200).”
Nam seniorom bardzo potrzebne było takie spotkanie integracyjne, czuliśmy, że ubyło nam lat a przybyło zdrowia i sił. Sami podziwialiśmy siebie, że mamy jeszcze taką dobrą kondycję !!!
I z tymi pięknymi wspomnieniami czekać będziemy na następne bale, bo przecież , mamy nadzieję
nie był to ostatni BAL!!.

03

Śpiewy też były….

04

Jedzie pociąg……. Już do domu!!!!

05

Pan muzyk gra w pozycji „na kolanach” z podziwu dla naszego tańca

06

(Irena Podsiadły)
Zdjęcia: ( Romuald Redlich i Marek Szczepański)


03.02.2016r.
Udział członków Zarządu UTW WSBiP w prezentacji nowej strony internetowej Powiatu Ostrowieckiego

01

Członkowie Zarządu UTW zostali zaproszeni na prezentację nowej strony internetowej
Powiatu Ostrowieckiego. Nowoczesny portal, zbudowany bardzo przejrzyście i czytelnie ma usprawniać komunikację z mieszkańcami, promować działania Powiatu oraz wspierać lokalny biznes.

I.Dział dla mieszkańców „Załatw sprawę”:
- tu każdy mieszkaniec w prosty i czytelny sposób może: * znaleźć informacje na temat spraw, jakie można załatwić w urzędzie; * pobrać dokumenty i formularze; * skorzystać z Niezbędnika: kompendium wiedzy o służbie zdrowia, dyżury aptek, spis najważniejszych telefonów etc.
W dziale Mieszkańcy zamieszczono informacje o pomocy prawnej, kontakt do rzecznika Praw konsumenta i Biura rzeczy znalezionych.

II.Dział dla Biznesu
Tu znajdują się informacje adresowane do podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu oraz przyszłych inwestorów, plany zagospodarowania przestrzennego, informacje prawno-podatkowe, baza firm, zaplecze gospodarcze, przetargi, imprezy biznesowe.

III.Dział dla Turystów
Poznamy informacje prezentujące atrakcyjność Powiatu Ostrowieckiego, przyrodę, zabytki, szlaki turystyczne.

Niezbędnik Turysty to zbiór najważniejszych informacji dla turystów: baza noclegowa i gastronomiczna, informacje o urzędach, bankomatach, stacjach benzynowych, etc.

Integracyjną częścią aplikacji jest jej wersja mobilna – zaprojektowana dla użytkowników smartfonów i tabletów.

Strona WWW.ostrowiecki.eu jest w pełni dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

02
03


28.01.2016
Spotkanie w Centrum Wspierania Inicjatyw
Społeczno - Ekonomicznych

Wiceprezes Matylda Niewójt uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym: Nowelizacja Ustawy o Stowarzyszeniach zorganizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Program spotkania:

- zmiany w zakresie tworzenia stowarzyszeń i nadzoru nad stowarzyszeniami;
- nowa forma prawna stowarzyszeń

Zarząd UTW zapoznał się z Nowelizacją Ustawy.


20 – 22 stycznia 2016 r.
Udział przedstawicieli naszego UTW WSBiP
w szkoleniu w Starym Sączu

„Standardy działania UTW – w praktyce”

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w ramach projektu ”Akademia Liderów UTW”, dofinansowanego ze środków Programu Fundacji Inicjatyw Obywatelskich (FIO), zorganizowała szkolenie w dniach 20-22 stycznia br.
w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

W tych dniach uczestniczyli w warsztatach przedstawiciele 5 UTW ( po dwie osoby)
z województwa poznańskiego, świętokrzyskiego , podkarpackiego i śląskiego.
W szkoleniu wzięły udział także Matylda Niewójt- wiceprezes ostrowieckiego UTW WSBiP
i Krystyna Borys- członek Zarządu.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do profesjonalnego zarządzania UTW- odpowiedzialnych za praktyczne wdrożenie standardów w działania uczelni dla seniorów.
Zajęcia dydaktyczne prowadzili : Wojciech Nalepa, Wiesława Borczyk i Daniel Jachimowicz- twórcy projektu i prawnicy – przedstawiciele Federacji UTW w Nowym Sączu.
Szkolenie zaplanowano na 21 godzin dydaktycznych, podczas których dokonano analizy standardów UTW w trzech obszarach działania i procedury certyfikacji ( trzy etapy).

„Standardy UTW obejmują: aktualne wymogi formalno-prawne wobec stowarzyszeń ( statut, regulaminy, ochrona danych osobowych, kwestia zmian w KRS, przeprowadzanie posiedzeń organów wewnętrznych): kwestie merytoryczno- organizacyjne (program edukacyjny, samorząd słuchaczy, rada programowa itp.) oraz kwestie współpracy z innymi podmiotami (patronat uczelni wyższej, współpraca ze szkołami, instytucjami kultury itp.).”-wypowiedź jednego z organizatorów szkolenia.

Szkolenie było bardzo ciekawe, dało wiele wskazówek, jak prowadzić profesjonalnie UTW, jakie należy spełnić wymogi i procedury, by otrzymać certyfikat: brązowy, srebrny czy złoty.
Uczestnicy projektu mieli zapewnione bezpłatne wyżywienie, noclegi, materiały dydaktyczne
i zajęcia z profesjonalistami. Otrzymali publikacje m.in.: „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybrane zagadnienia prawne” D. Jachimowicza i W. Nalepy oraz „Standardy uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce „- opracowanie W. Borczyk W. Nalepy,
Barbary i Wojciecha Knapik.

(Krystyna Borys)


25.01.2016
Wykład : Globalne ocieplenie, przyczyny, konsekwencje
i możliwości zapobiegania. Efekt cieplarniany - mgr Krzysztof Figarski

01

Globalne ocieplenie - obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.
Istotą problemu związanego z wyjaśnieniem globalnego ocieplenia jest ustalenie w jakim stopniu na to zjawisko wpływa działalność człowieka, a w jakim czynniki naturalne (aktywność słoneczna, wulkany).
Główną przyczyną efektu cieplarnianego są gazy cieplarniane. Przewiduje się, że stężenie dwutlenku węgla mogło spowodować globalne ocieplenie. Za wzrost temperatury Ziemi obarcza się właśnie wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
Efekt cieplarniany wywoła trudne do przewidzenia lawinowe reakcje. Topnienie lodowców i zalewanie wodą obszarów nadmorskich, wzrost temperatur spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie stref klimatycznych. Zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej.
Ocieplenie klimatyczne jest niekorzystne dla wielu gatunków, jednakże nie dla wszystkich. Zmiany te w skali całej planety mogą zakłócać równowagę między pasożytami i ich gospodarzami. W wyniku działalności człowieka i zmieniającego się klimatu wymierają niektóre gatunki np. orangutany, słonie, żółwie morskie, gołąb wędrowny, dront dodo, krowa morska i inne.

02

Krzysztof Figarski w swoim wykładzie poruszył m. in takie zagadnienia:

03

- podstawowe źródła energii: Energia służy człowiekowi do zaspakajania różnych potrzeb i realizacji różnych celów. Wyróżnia się energię pierwotną (nieodnawialną) węgiel, ropa, gaz, paliwa jądrowe oraz energię odnawialną (słoneczna, wiatru, rzek, geotermalna i biomasa)
- jak wygląda obrót emisji węgla na naszej planecie. Oceany, ziemia i roślinność emitują rocznie 120 mld ton węgla do atmosfery, a pobierają około 124 mld ton. Jeśli do tego człowiek emituje prawie 10 mld ton rocznie do atmosfery, to prawie połowa jest pobierana przez oceany, ziemię i roślinność natomiast reszta niestety trafia do atmosfery – to jest ta szkodliwa nadwyżka głównie wpływająca na globalne ocieplenie.
- pojęcie pojemności środowiska na przykładzie Wyspy Wielkanocnej oraz Wyspy Św. Mateusza. W IV wieku Wyspa Wielkanocna została zasiedlona. Miedzy X – XVI wiekiem ludność wyspy rosła i poziom cywilizacyjny rozwijał się. W XVI wieku wyspę dotknął olbrzymi kryzys spowodowany przeludnieniem i zniszczeniem środowiska. Mieszkańcy wycięli niemal wszystkie drzewa i doprowadzili do wytępienia lokalnej fauny. Do zniszczenia środowiska naturalnego przyczyniła się też zmiana klimatu.
- średniowieczny okres ocieplenia X – XIV w. – Mała epoka lodowcowa XV – XVIII w.
- historia Jeziora Aralskiego. Przez miejscowych nazywane Morzem Aralskim. W latach 60
XX w. było to czwarte pod względem powierzchni jezioro na Ziemi. Od tego czasu stale się kurczy z powodu odprowadzania wody z zasilających jezioro wód w celach irygacyjnych
( uprawa bawełny na wielką skalę). Zanikanie wód jeziora doprowadziło do jednej z największych katastrof ekologicznych. Niemal wszystkie organizmy zamieszkujące wody Jeziora Aralskiego wymarły na skutek drastycznego wzrostu zasolenia.
- problem zalesienia na świecie – przykład wyspy Borneo, Haiti, lasów Amazonii
- zużycie wody na świecie - w II połowie XXI wieku na skutek topnienia lodowców może zacząć jej brakować.
- zmiana stref klimatycznych na świecie na przykładzie hiszpańskiego rolnika. Najpierw uprawiane było zboże, na skutek zmniejszających się średnich opadów rolnik zmienił swoje uprawy na grusze i morele, gdyż rośliny te potrzebują mniej wody do rozwoju, jednak na skutek ocieplenia klimatu i zmniejszenia się opadów jeszcze bardziej, rolnik przerzucił się na uprawę fig i oliwek, gdyż one potrzebują naprawdę niewiele wody do rozwoju.
- rajskie osiedle na śmiertelnie niebezpiecznych odpadach jako przykład zatruwania człowieka
i środowiska przez.. człowieka.
Aby zapobiec rozszerzaniu się efektu cieplarnianego należy podejmować działania mające na celu dostosowanie przemysłu, transportu i mentalności społeczeństwa do tego problemu.
W przypadku efektu cieplarnianego największe znaczenie ma dwutlenek węgla i właśnie działania ekologów zmierzają do zmniejszenia emisji tego gazu.

(Irena Podsiadły)
zdjęcia (Romuald Redlich)


22.01.2016
Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej z okazji
Dnia Babci i Dziadka

Chór UTW na zaproszenie Pani Dyrektor Domu Opieki Społecznej uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich gości, w tym Babcie i Dziadków, którzy uczestniczą w wychowaniu młodego pokolenia - swoich wnuków, troszczą się o nich i opiekują się nimi.

Są przekazicielami życiowej mądrości , są naturalnym drogowskazem dla dzieci , wnuków, „zakorzeniają „ swoich wnuków w rodzinie. Babcia i dziadek to dla wnucząt prawdziwe skarby. Są niewyczerpanym źródłem i potężnym zasobem informacji o otaczającym nas świecie. Są ostoją, na której zawsze można polegać. Dzień Babci i Dziadka jest głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji. Słuchacze UTW przedstawili kabaret pt. „Skandal w rodzinie”. Treści przysporzyły wiele radości i śmiechu.

01

Na spotkaniu wystąpił Zespól Koła Gospodyń z Jędrzejowa, który swoimi piosenkami rozbawił uczestników spotkania.

02

Również mieszkańcy DPS przygotowali skecze, scenki rodzajowe związane ze świętem Babci i Dziadka.

03

Na zakończenie spotkania był pyszny poczęstunek, po którym były wspólne śpiewy a nawet tańce. Wytworzyła się wspaniała, miła atmosfera. Bawiliśmy się tak , że nasi wnukowie byliby z nas dumni. „BO WSPÓLNIE PRZEŻYWANA RADOŚĆ JEST RADOŚCIĄ GŁĘBOKĄ”!!

04
05

Babcie i Dziadkowie otrzymali od młodszych mieszkańców DPS bukieciki kwiatów zrobionych na warsztatach terapii zajęciowej.

06

(Irena Podsiadły )
(zdjęcia: Mirka Duda i Marek Szczepański)


18.01.2016
Wykład: -Wykorzystanie „DIERS” w fizjoterapii.
Wykład połączony z badaniami słuchaczy UTW WSBiP

01

Słuchacze UTW WSBiP wzięli udział w wykładzie edukacyjnym z zakresu fizjoterapii. Wykład poprowadził ostrowiecki fizjoterapeuta mgr Marek Wiecheć.

02

Wykład składał się z dwóch części:
-teoretycznej, w której specjalista – fizjoterapeuta mówił o postawie człowieka, o jej zmianach w ciągu życia i o informacjach jakich dostarcza analiza postawy człowieka a więc o funkcjonowaniu kręgosłupa.

03

- praktycznej, w której słuchacze zostali przebadani sprzętem „Diers”, który jest bezinwazyjnym systemem diagnostyki postawy człowieka. Dostarcza informacji o schorzeniach i zagrożeniach wynikających z postawy człowieka. System „DIERS: daje duże możliwości diagnostyczne. Badanie trwa 6 sek. Takich urządzeń , najwyższej generacji jest w Polsce tylko 12, z czego jedno jest dostępne w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Każdy zbadany słuchacz otrzymał wynik, który krótko omówił fizjoterapeuta a także udzielił słuchaczom wskazówek do ewentualnego leczenia, korekty, rehabilitacji wady postawy.

04

Słuchacze już na korytarzu analizują swoje wyniki.

05

Badaniu poddało się ponad 120 słuchaczy.

06

(Irena Podsiadły)
(zdjęcia Romuald Redlich)


17.01.2016 Z „Jasełkami” w Kolegiacie Św. Michała Archanioła.

01

Już kolejny rok Zespół Teatralny UTW WSBiP w okresie Bożonarodzeniowym wystawił Jasełka w Kolegiacie p.w Św. Michała Archanioła. W Jasełkach byli: Maryja i Józef, którzy nie mogli znależć miejsca w żadnej gospodzie aby się narodził Jezus, byli aniołowie, pastuszkowie i babcia, która zaprosiła wszystkich na wigilijną kolację. A do zdążających do Betlejem mędrców – Trzech Króli dołączyły dzieci aby pokłonic się Małemu Jezusowi i złożyć dary.

Nasze przedstawienie cieszyło się dużym powodzeniem i wysoką oceną wśród widzów. Oglądali je i dorośli i dzieci, śpiewając razem z nami kolędy. Mamy nadzieję, że te przekazywane przez nas tradycje, zwyczaje łączą pokolenia w jedną „Wielką ,Ludzką Rodzinę”. Na Mszy Świętej poprzedzającej wystawienie Jasełek śpiewały kolędy połączone Chóry: UTW WSBiP i Graziozo z Sienna. Śpiewano kolędy:
1)Gloria, Gloria, 2) Zaśnij Dziecino, 3) Cicha noc nad Palestyną, 4) Mroźna cisza,
5). Dnia jednego o północy.

02

Maria i Józef i oddający pokłon pastuszek

03

„ Nad Betlejem uśmiech Boży …….uśmiech Boży nad sercami………”

04

                  BABCIA                                                               Chór z Sienna

05

Widzowie – oglądający Jasełka

(Irena Podsiadły)
(zdjęcia: Romuald Redlich)


14.01.2016
Udział Chóru UTW w koncercie
pt. „Wspólnie zagrały pokolenia”

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają”
W Publicznym Przedszkolu nr 12 odbył się międzypokoleniowy koncert, w którym uczestniczył Chór UTW WSBiP. Wspólne śpiewanie kolęd wprowadza zawsze atmosferę jedności i radości. Koncert kolęd i pastorałek miał charakter integrujący różne pokolenia. Wystąpili w nim oprócz Chóru UTW, przedszkolaki, uczennice z Państwowej Szkoły Muzycznej i LO nr II im. J. Chreptowicza, rodzice wychowanków przedszkola oraz nauczycielki PP nr 12. Ten muzyczny dialog dostarczył wszystkim wielu wzruszeń i radości. A seniorzy mieli poczucie spełnionej misji, to jest przekazywania młodszym pokoleniom tradycji, kultury, bo te najmocniej łączą pokolenia.

01

Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 przesłała na adres UTW WSBiP podziękowania tej treści:
„ W imieniu własnym, pracowników, rodziców i dzieci Przedszkola Publicznego nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim dziękujemy za włączenie się w naszą imprezę i piękny występ Chóru UTW”. (Dyrektor PP 12 – Marzena Wójcik

02
03

(Irena Podsiadły)
(Mirosława Duda)


11.01.2016
„Seniorzy o Seniorach” Wykład plenarny
poświęcony polityce senioralnej.
( srebrnej gospodarce).

01

Wykład plenarny 11.01.2016 r. poświęcony był następującym zagadnieniom:

1). Demograficzny proces starzenia się ludności, problemy polskich seniorów.
Rola i zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – referował Prezes UTW
Józef Pazderski , delegat do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Przybliżył słuchaczom historię Parlamentu Seniorów i zadania OPS. Omówił również najważniejsze problemy polskich seniorów, których obecnie jest 8 mln. Najnowszy Raport Komisji Europejskiej wskazuje, że za 15 lat będziemy najstarszym krajem w Europie ( ze względu na liczbę osób starszych). Najważniejszymi problemami seniorów są m.in.
- finanse i sytuacja materialna seniorów, z tym związany system wypłaty i waloryzacji emerytur, stąd wynikają wykluczenia seniorów w różnych obszarach życia oraz rosnące zadłużenie ludzi starszych.
- brak dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, rehabilitacji, dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi
- warunki mieszkaniowe seniorów.
Prezes w swoim wykładzie przedstawił również sposoby pokonywania i rozwiązywania tychże problemów.

02

2).40-lecie Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – Informacja o działaniach podejmowanych przez UTW WSBiP przedstawiona przez wiceprezes UTW Matyldę Niewójt, która podsumowała działania Ostrowieckiego UTW podejmowane w związku z obchodami 40-lecia Ruchu UTW w Polsce i Roku prof. Haliny Szwarc – pionierki geriatrii i gerontologii w Polsce oraz założycielki pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.” Ruch UTW odniósł sukces dzięki grupom ludzi, którzy wiedzieli, czego ludziom starszym potrzeba.
„Osoby zadowolone ze swego życia są zdrowe i żyją dłużej” ( H. Szwarc””
( Działania naszego UTW opisano dokładnie w Biuletynie UTW nr VIII)

03

3). Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów działająca przy Urzędzie Marszałkowskim – słuchaczka Anna Pytlakowska członek tejże Rady poinformowała o zadaniach Rady powołanej na czteroletnią kadencję 2015 – 2019
Podstawowym zadaniem Rady mają być: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, włączenie seniorów w życie społeczne oraz realizacja działań, które mają zaspokoić potrzeby i rozwiązywać problemy indywidualne i grupowe osób starszych.

04

4). O polityce senioralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim mówił gość specjalny spotkania ze słuchaczami - Prezydent Jarosław Górczyński. Prezydent Miasta skupił uwagę zebranych na problemach społeczno-gospodarczych naszego miasta. Zwrócił uwagę na sytuację osób 60+, których jest aktualnie około 13000. Podkreślił wielką rolę seniorów w życiu społecznym i kulturalnym miasta, rozwijanie więzi międzypokoleniowych, powstawanie nowych klubów seniora. Pan prezydent wysoko ocenił działania
UTW WSBiP.
Wielkimi brawami słuchacze przyjęli informację o tym, że wkrótce powstanie Gminna Rada Seniorów. Został już opracowany Regulamin mającej wkrótce powstać GRS.

05

Dużo uwagi poświęcił Prezydent sprawom ważnym dla mieszkańców miasta:
- kontynuowanie Budżetu Obywatelskiego;
- przyznanie funduszy Radom Osiedlowym w ramach programu „Osiedla od nowa”
- szczepienie dzieci przeciw pneumokokom;
- finansowanie większej liczby miejsc w żłobkach,
- uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej w celu zwiększenia zasobów lokalowych,
- realizowanie programu działań we wszystkich obszarach działalności gminy (transport miejski, drogi, tereny inwestycyjne, rewitalizacja terenów zdegradowanych, szkolnictwo
- nie podnoszenie podatków w roku 2016- pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych,
- bezpieczne prowadzenie racjonalnej gospodarki finansami miasta
- modernizacja i przebudowa budynku dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury.

06

Pan Prezydent odpowiadał na pytania słuchaczy. Wyraził podziękowanie za owocne spotkanie i życzył, by UTW WSBiP nadal pełnił wiodącą rolę w integracji środowiska seniorów i budowania więzi międzypokoleniowej. Prezes J. Pazderski podziękował Prezydentowi za przychylność i wspieranie działań ostrowieckiej uczelni dla seniorów.


( Matylda Niewójt)
( Jadwiga Myśliwska)
(zdjęcia: Romuald Redlich)


10.01.2016 Uniwersytet Trzeciego Wieku dla WOŚP

01

Kolejny już raz słuchacze UTW WSBiP wzięli udział w 24 Finale WOŚP.
Grali wspólnie z mieszkańcami Ostrowca na rzecz chorych dzieci i seniorów. Działalność Fundacji Jurka Owsiaka to ważna i wielka sprawa, ze względu na cel jej działania a mianowicie zakup i dostarczenia sprzętu medycznego często ratującego życie ludzkie. W Ostrowcu Świętokrzyskim całe rodziny brału udział w kwestowaniu, pracowało podczas 24 Finału WOŚP 250 wolontariuszy. Chór i Zespół Teatralny przygotował i przedstawił Jasełka Bożonarodzeniowe.
Cieszy nas to, że mogliśmy wziąć udział i wspierać inicjatywę pomocy na rzecz innych ludzi.

02

( Wywiad do TV Lokalna )

04

Słuchaczki z Sekcji Sztuki Użytecznej przekazały swoje prace na aukcję na rzecz WOŚP. I tak: Alicja Curyło książk „Kartki z pozytywną energią”, z następującą dedykacją „Niech ta książka, będzie źródłem inspiracji w realizacji własnych pomysłów twórczych a praca z nią przyniesie wiele sukcesów”, Henryka Bielańska ozdoby wykonane na szydełku: dwa aniołki i bałwanka, Jadwiga Chodorek szydełkową serwetę a Emilia Sękiewicz drzewko szczęścia wykonane z szyszek i ozdobione groszówkami.

04
05

Natomiast Alicja Podczaska przekazała świąteczną ozdobę na aukcje do Osiedlowego Domu Kultury na ul. Wspólnej w Ostrowcu Św. gdzie odbywała się impreza charytatywna "DUZI i MALI dla SERDUSZKA BARTUSIA".

(Irena Podsiadł)
(Emilia Sękiewicz)


20.12.2015 r. Spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1

Dnia 20 grudnia 2015 r. w Hotelu Accademia odbyło się spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW.
Chór UTW pod dyrekcją pp. Alicji i Waldemara Sołtysów rozpoczął ten wyjątkowy,
uroczysty wieczór kolędą „Bóg się rodzi”.

2

Po odczytaniu przez ks. Rafała Kułagę – duszpasterza akademickiego -Ewangelii wg św. Łukasza zostały złożone życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku przez: Prezesa UTW - Józefa Pazderskiego oraz przybyłych na naszą uroczystość gości: Senatora RP – Jarosława Rusieckiego, Prezydenta Miasta – Jarosława Górczyńskiego, Starostę Ostrowieckiego – Zbigniewa Dudę, Posła RP – Andrzeja Kryja i przedstawicieli uczelni WSBiP: kanclerza – Józefa Tyburczego, opiekuna naukowego UTW –
Annę Żelazowską -Przewłokę i wicedyrektor Kolegium Języków Obcych – Martę Dobrowolską –Wesołowską.

3

Zespół Teatralny UTW przedstawił „Jasełka” – widowisko o Bożym Narodzeniu czyli historię narodzenia Jezusa w Betlejem.

4

Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem, symbolem zgody i pojednania – chlebem Miłości.

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości
Niechaj zamilkną swary
Zawiści, ludzkie złości,
Noc święta , wigilijna…..
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI (Halina Golczowa)

Ten wieczór był okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.
Temu spotkaniu towarzyszyła ciepła, radosna, rodzinna atmosfera, pełna ludzkiej życzliwości. O tę atmosferę zadbała „gospodyni” tego wieczoru - wiceprezes UTW – Matylda Niewójt

5

Po uroczystej „wigilijnej” kolacji było wspólne śpiewanie kolęd – KOLĘDOWANIE!!!

6


Spotkania Chóru i Zespołu Teatralnego UTW z mieszkańcami
naszego miasta w miesiącu grudniu 2015r.

Chór i Zespół Teatralny UTW prezentowały piosenki, kolędy, spektakle teatralne, bajki, jasełka w różnych instytucjach i organizacjach w naszym mieście tj. przedszkolach, szkołach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, osiedlach, Domach Kultury. Spotkania te były organizowane z różnych okazji:
Dnia Seniora, „mikołajków” i spotkania opłatkowe w czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. Spotkania, na które byliśmy zapraszani, dostarczały nam wielkiej satysfakcji, dlatego, że przynosiły one radość innym ludziom.

Dzieliliśmy się radością z innymi.

04.12.2016 r. Z okazji Dnia Św. Mikołaja tzw. „mikołajków” Teatr UTW zaprezentował bajkę pt. „Ojciec wie najlepiej” Hansa Christiana Andersena.
Bajka zabawna i groteskowa , pod jej warstwą dosłowną kryje się opowieść o szczęściu, które daje umiejętność czerpania radości z rzeczy błahych i o nagrodzie czekającej ludzi, którzy się kochają i ufają sobie nawzajem.
A morał z tej bajki zawiera się w słowach tekstu:

„Co ojciec czyni, jest zawsze słuszne i na dobre wychodzi”.

1

Bajka została wystawiona dzieciom w Osiedlowym Domu Kultury. Bardzo się dzieciom podobała. Po spektaklu były wspólne zabawy dzieci i ”aktorów” grających różne postaci w bajce. BYŁO CIEKAWIE I WESOŁO!!

2

7.12.2015r. – Z okazji Dnia Seniora zostaliśmy zaproszeni do Domu Pomocy Społecznej „Senior-Wigor”. Zaprezentowaliśmy tam spektakl teatralny wg opowiadania francuskiego pisarza Guy de Maupassanta „Naszyjnik”.

3

Przedstawienie bardzo się podobało oglądającym, obejrzano go z wielkim zainteresowaniem. Wprowadziło ono widzów w II połowę XIX wieku, w środowisko francuskich mieszczan, wśród których znaleźli się bohaterowie opowiadania – rodzina francuskiego urzędnika. Autor zdemaskował bezmyślność ludzi, którzy są próżni, poświęcający wszystko dla ambicji. Ludzi ci są przekonani, że najważniejsze są pieniądze i dzięki nim można osiągnąć wszystko. Chcą oni pokazać, że są lepsi, bogatsi, stwarzają pozory, chcą pokazać, że stać ich na coś więcej. Są niezadowoleni , niedostosowani do swojej klasy społecznej. Autor podkreślił, że dobra materialne nie są najważniejszymi wartościami w życiu.

4

Po spektaklu przy herbatce były wspólne rozmowy seniorów i śpiewanie znanych piosenek biesiadnych.

5

10.12. 2015r. Na zaproszenie Rady Osiedla Gutwin i Radnego Miasta p. Marka Giemzy, Chór UTW wziął udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Osiedla. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 10 . Przebiegło ono w miłej atmosferze dzięki m.in. gospodarzom tj. przedstawicielom Rady Osiedla i Dyrekcji Szkoły. Ta atmosfera towarzysząca spotkaniu przywołała na myśl takie słowa.:

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Spotkanie rozpoczął Ksiądz Proboszcz Ewangelią wg św. Łukasza i wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Uczniowie przedstawili przepiękne Jasełka oparte na ciekawej i niecodziennej formule . Zgodnie z tradycją byli więc Maryja i Józef, była szopka bożonarodzeniowa, pastuszkowie, trzej królowie, piękne anioły.

6

Przedstawiciele naszego Chóru zaprezentowali historię Szopki Betlejemskiej wg wiersza Tadeusza Wywrockiego oraz śpiewali kolędy i pastorałki.
Dzieląc się opłatkiem – Chlebem Miłości składaliśmy sobie wzajemnie życzenia pokoju, radości, miłości i wszelkiej pomyślności.

7

Po uroczystej, „wigilijnej” kolacji rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd z mieszkańcami Osiedla.

8

I znów na myśl nasuwały się słowa kolędy:

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień , piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Spotkanie zakończyło się serdecznymi podziękowaniami gospodarzy
( mieszkańców) nam za udział w tej wspólnej uroczystości i naszym podziękowaniem za zaproszenie nas i na ten wspólny wieczór.
Zapewniliśmy się wzajemnie, że to nie było ostatnie nasze wspólne spotkanie.

B Ę D Ą  N A S T Ę P N E!!!

17.12.2015 r. Chór UTW wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Polskim Związku Niewidomych ( Koło Terenowe). Śpiewane przez nas kolędy wprowadziły wszystkich w świąteczny , rodzinny nastrój, pełen ludzkiej życzliwości i miłości. Wprowadziły w atmosferę wieczoru, który cieszy wszystkich i kiedy świat jest bliski i kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia.

9

17.12.2015r Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" zorganizował spotkanie opłatkowe, na którym oprócz podopiecznych i personelu byli również rodzice podopiecznych i przedstawiciele władz lokalnych. Członkinie grupy teatralnej UTW wraz z podopiecznymi i pracownikami "Przystani" przygotowali jasełka. Efekt wspólnej pracy widać na zdjęciach. Dzieci z ŚDS „Przystań” bardzo przeżywały swój udział w Jasełkach. Sprostały zadaniu. A ile to im dało zadowolenia i radości!!

10


18 . 12. 2015r. Słuchacze UTW WSBiP na spotkaniu opłatkowym
w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

1

  18 grudnia 2015 r (piątek) grupa naszych słuchaczy, stałych bywalców BWA została zaproszona i wzięła udział w dorocznym spotkaniu przy wigilijnym stole.
Gospodarzami tego szczególnego wieczoru byli: p. dyrektor BWA – Jolanta Chwałek, p. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Elżbieta Pomiankiewicz, współgospodarzem Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński.

2

  Gościem specjalnym tego spotkania i gwiazdą wieczoru wigilijnego w ostrowieckim BWA był JACEK WÓJCICKI!. Wspomagał swoim talentem ostrowieckie kolędowanie. Po wspaniałym recitalu, w którym zademonstrował swoje niezwykłe możliwości głosowe i interpretacyjne wziął udział w spotkaniu przy wigilijnym stole. Uroczysty wieczór rozpoczął Liturgią Słowa (Ewangelią) ksiądz Jana Sarwa - proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła

3

Następnie było łamanie się opłatkiem i wzajemne życzenia. Życzenia wesołych świąt wszystkim uczestnikom wieczoru składali Gospodarze spotkania.

4
5


14.12.2015r

1

„Wyzwania polityki senioralnej 2016 – 2020”

Pod takim hasłem odbyła się IV Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dniu 14 .12.2015r.
w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, w której wziął udział
Józef Pazderski – prezes Ostrowieckiego Uniwersytetu i delegat Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”.

2

Obrady otworzyła Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska. Powitała uczestników
i zaproszonych gości i dokonała wprowadzenia do wystąpienia i dyskusji.
- Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej poinformowała o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 3-ch Ustaw:
* O osobach starszych
* O zdrowiu publicznym i narodowym programie zdrowia
* O pomocy prawnej i edukacji prawnej

Poseł Michał Szczerba – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku i wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej omówił dorobek państwa w długofalowej polityce i zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

3

Krystyna Lewkowicz - Prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW dokonała podsumowania obchodów 40-lecia ruchu UTW w 2015 r w Polsce.

Z obecnych gości honorowych głos zabrali: Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, dr Sylwia Spurek – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Elżbieta Bojanowska z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Janusz Szymborski – wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i inni.
O kierunkach i wyzwaniach polityki senioralnej na lata 2016 – 2020 mówili m.in. prof. Piotr Błędowski – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, prof. dr Elżbieta Ostrowska – Prezes
ZG PZERiJ, wiceprzewodnicząca OPS, prof. Brygida Kwiatkowska dyr. ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na zakończenie uczestnicy IV Konferencji UTW przyjęli „Deklarację Programową” do realizacji w 2016 roku. Wśród ważniejszych zadań znajdują się:

- Prowadzenie dialogu z władzami publicznymi w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
- Wdrożenie uchwał Rady Ministrów w szczególności:
„Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 -20” i Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-20 (ASOS) i wieloletniego programu „Senior- Wigor”
na lata 2015 – 20”
- Tworzenie gminnych rad seniorów jako oddolnej inicjatywy osób starszych
- Przedłożenie do konsultacji społecznych i dalszych prac legislacyjnych propozycji zdefiniowania organizacji senioralnej jako „podmiotu w rozumieniu art.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zrzeszającego osoby, które ukończyły 60 lat życia …”

W obszarach najbardziej aktualnych:
. kontynuowania finansowania projektów w ramach ASOS i funkcjonowania OPS.
. promowanie rozwiązań srebrnej gospodarki,
. tworzenie miejsc pracy dla osób starszych,
. gwarancja ciągłości świadczeń emerytalnych i wysokości waloryzacji.
. wprowadzenie rozwiązań finansowych, prawnych, organizacyjnych gwarantujących usługi odpowiednie do wieku, stanu zdrowia, czy dochodów..
. sukcesywny rozwój specjalistycznych poradni geriatrycznych oddziałów szpitalnych, rozwój kształcenia personelu i podejmowanie prac badawczych.
Pełna treść Deklaracji” na stronie internetowej: fundacjaoputw.pl

(Józef Pazderski)


07.12.2015r. Wykład - dr Andrzej Boczarowski

„Sfery świata - podróż od początków wszechświata do powstania człowieka”

1

Dr Andrzej Boczarowski związany jest z Uniwersytetem Śląskim oraz Stowarzyszeniem Delta, z zawodu paleontolog, geolog. Efekty swoich prac przedstawia w formie prezentacji multimedialnych.
Prezentowany wykład był sesją popularno-naukową. Pan dr A. Boczarowski zabrał nas w podróż przedstawiającą ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka.

Powstanie Wszechświata jako ojczyzny wszystkich ciał niebieskich w tym Ziemi – oparte jest na teorii wybuchu pierwotnego.

Astronomowie obserwując niebo już od dawna zauważyli, że odległe galaktyki i inne obiekty astronomiczne oddalają się od nas bardzo szybko i te oddalające się ciała astronomiczne zbliżają się do siebie. Na początku cała energia i materia Wszechświata skupiona była w jednym miejscu ( w sensie obliczeniowym) . Punkt, w którym skupiona była całość Wszechświata był mniejszy od drobiny kurzu, był nieskończenie mały, nieskończenie gęsty i nieskończenie gorący. Taki stan rzeczy nie mógł istnieć długo i eksplodował. Te ognie wybuchają, rozbłyskują na niebie, w końcu wyżarzają się i gasną. Proces powstania Wszechświata nie trwa kilkanaście sekund a 13,7 mld lat.

Na zakończenie wykładu przedstawiony był krótki film – ewolucja Wszechświata, wszyscy obejrzeli film w ciszy i skupieniu. Po wykładzie można było zadawać pytania, na które wykładowca udzielał odpowiedzi.

2


02.12.2015

Udział Andrzeja Bartczaka w konsultacjach społecznych
dokumentu:
Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020.

1

W starostwie powiatowym w Ostrowcu odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad strategią zrównoważonego rozwoju powiatu. Nowy dokument obowiązywał będzie do 2020 roku. Prace nad nim trwały 6 miesięcy a udział w nich wzięło kilkadziesiąt osób.

Jest to ważny dokument, który wskazuje wytyczne, którymi kierować muszą się instytucje w swojej działalności . Obecna strategia obowiązywać będzie do 2020 roku. Dokument co kilka lat musi być aktualizowany ze względu na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu. między innymi problemy demograficzne, starzejące się społeczeństwo, spadek liczby mieszkańców, a także początek nowej perspektywy unijnej. priorytetowymi inwestycjami wciąż mają pozostać drogi i infrastruktura


27 listopada 2015r

1

Udział słuchaczy UTW w V Ostrowieckiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem Starosty Ostrowieckiego.

2

Jak żyć z cukrzycą? Na to pytanie osobom zmagającym się z tą chorobą
odpowiedzi udzielali specjaliści, którzy wzięli udział w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ostrowieckiego starostwa.

3

Celem takich spotkań jest zwrócenie uwagi na globalny wymiar cukrzycy, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat choroby oraz związanych z nią powikłań, a także promowanie właściwych działań profilaktycznych.

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Zapada na nią coraz więcej osób na całym świecie. W powiecie ostrowieckim z cukrzycą zmaga się ponad 4 tysiące ludzi.

4

(Irena Podsiadły)


25.11.2015r. Finał Konkursu Plastycznego

1

Stowarzyszenie UTW WSBiP zrealizowało zadanie publiczne w ramach projektu -

Konkurs Plastyczny pn.:„ Moje miasto w kolorach jesieni, czyli Ostrowiec Świętokrzyski w oczach dzieci”. Konkurs ten trwał od IX-XI br. i był skierowany do uczniów klas IV-VI ostrowieckich szkół podstawowych oraz kół plastycznych. Organizacją konkursu zajęła się Sekcja plastyczna UTW pod kierunkiem Zofii Słapek oraz Zespół ds. projektu. Starosta grupy uniwersyteckiej- Teresa Lisowska i Danuta Szałapska dostarczyły regulaminy konkursu do 17 placówek. W konkursie wzięło udział 10 szkół podstawowych i Koło Zajęć Pozalekcyjnych. Celem Konkursu plastycznego było m.in. wyłonienie najciekawszych prac i talentów dziecięcych.

I etap konkursu odbył się w placówkach edukacyjnych i najlepsze prace zostały przesłane do oceny komisji konkursowej. Jury w składzie: Zofia Słapek- artysta malarz, emerytowana nauczycielka plastyki, Krzysztof Ciok- artysta malarz, Danuta Szałapska – emerytowana dyrektorka placówki przedszkolnej- przyznało 4 nagrody i 12 wyróżnień. W ten sposób uhonorowano wszystkie placówki.

NAGRODY rzeczowe otrzymali:

I miejsce- Iga Dziekan – PSP nr 7 im. H. Sienkiewicza
II miejsce-Maria Rogozińska- PSP nr7
III miejsce- Łukasz Wiśniewski- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Konarskiego
III miejsce Zuzanna Łaskawy-0 PSP nr 3 im. B. Chrobrego

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

1. Krystian Malicki – Zespół Edukacyjny „Dwunastka”
2. Filip Skuza – PSP nr7
3. Anna Menducka- PSP nr14
4. Noemi Goce l- Ognisko Pracy Pozaszkolnej
5. Wiktor Łukasik- Ognisko Pracy Pozaszkolnej
6. Patrycja Maj- Zespół Edukacyjny ”Dwunastka”
7. Julia Plech- NSP
8. Nessim Belkhiati- PSP nr5 im. S. Żeromskiego
9. Oliwier Stępień- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Z. Sz. Felińskiego
10. Angelika Bąk- Zespół Szkół Specjalnych
11. Aleksy Łata- PSP nr9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
12. Julia Siastacz- PSP w Szewnie

Nagroda indywidualna / koszulka z obrazkiem ucznia/ dla Wiktora Łukasika, przyznana prywatnie przez Danutę Szałapską. Wszyscy uczestnicy konkursu- 35 uczniów i 15 opiekunów -otrzymali dyplomy. Finał Konkursu Plastycznego uświetniły swymi występami zespoły dziecięce: Szewnianki oraz Sekcja teatralna UTW, która pokazała baśń H.Ch. Andersena: „Ojciec wie najlepiej”

Konkurs Plastyczny pn.: ”Moje miasto w kolorach jesieni, czyli Ostrowiec Świętokrzyski

w oczach dzieci” był współfinansowany z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dotacji celowej przyznanej w 2015 roku. Dotacja – 950 zł została wykorzystana na zakup nagród rzeczowych i słodyczy dla wszystkich dzieci oraz na wykonanie dyplomów i wynajem sali

na uroczystość. Konkurs ten ,zgodnie z zadaniem publicznym Gminy, wzbogacił ofertę kulturalną Ostrowca Świętokrzyskiego. Przyniósł wiele wrażeń dzieciom i dość żmudnej pracy seniorom UTW. Dzięki zaangażowaniu społecznemu uniwersyteckich seniorów Sekcji plastycznej/zorganizowanie wystawy konkursowej, zakup nagród, dyplomy, kontakt z placówkami, transport prac, tablic itp./ oraz przedstawicieli zarządu UTW np. Matylda Niewójt- media

i prowadzenie, Andrzej Bartczak- zdjęcia prac plastycznych w Internecie, pomoc przy dyplomach,

a także Romuald Redlich- zdjęcia z imprezy i obsługa nagłośnienia- dzięki tej pracy ponad 30- osobowej grupy osób starszych- mogliśmy sprawić dużo radości dzieciom i ich opiekunom.

Aktywność twórcza i społeczna seniorów, a także udział dzieci i ich nauczycieli w konkursie jest przykładem dobrej współpracy pokoleń ostrowczan.

2


23.11.2015 Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Doliwy Klepackiego
„Islam a Unia Europejska”

1

Temat wykładu, który prof. dr hab. Zbigniew Doliwa Klepacki przedstawił słuchaczom UTW WSBiP w dniu 23.11.2015r. brzmiał:

„Islam a Unia Europejska”

Takie ujęcie problematyki , jak wyjaśniał Pan profesor, wynikało z aktualnie zaistniałych wydarzeń o charakterze terrorystycznym we Francji i prawdopodobieństwa podobnego zagrożenia dla Europy w przyszłości.

Wykładowca podkreślał rolę Stanów Zjednoczonych jako hegemona w procesie demokratyzacji w krajach, gdzie tradycje radykalnego islamu są mocno zakorzenione, co prowadzi w myśl tej religii do fanatyzmu i dyktatorstwa.
Krytyczne spojrzenie p. Profesora – jako autorytetu naukowego, że terroryści nie są nasłani, ale wyhodowani w Europie, ułatwia słuchaczom wyłuskiwać
z medialnego pasztetu ziarna prawdy.

2

3

(Jadwiga Myśliwska)


23.11.2015r. Udział słuchaczy UTW w szkoleniu
„Przemoc wobec osób starszych”

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2012 -2016 zorganizowało szkolenie
pt. „Przemoc wobec osób starszych”.

Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” Centrum Pomocy Specjalistycznej w Warszawie – Mariusz Moderski zwrócił uwagę słuchaczy na bardzo istotne zagadnienia, takie jak:

• Przemoc w rodzinie,- definicja, perspektywa psychologiczna osób doznających przemocy i funkcjonowanie rodziny przemocowej;
• Strategia podejmowania działań na rzecz osób starszych uwikłanych w przemoc w rodzinie;
• Jak rozmawiać o przemocy w rodzinie z osobą starszą o jej sytuacji życiowej w kierunku motywowania do podjęcia zmiany;
• Podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych na rzecz osób starszych doznających przemocy.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświadczenie ukończenia
8 godzinnego szkolenia pn. „Przemoc wobec osób starszych.

W szkoleniu wzięły udział: wiceprezes UTW – Matylda Niewójt i słuchaczka UTW – Teresa Kumańska

2

(Matylda Niewójt)


23.11.2015 - posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów
UTW WSBiP reprezentowała słuchaczka Anna Pytlakowska

1w

23 listopada 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył dziewięciu członkom nominacje. Wśród nich znalazła się Anna Pytlakowska reprezentująca Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Podstawowymi zadaniami nowopowstałej Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób starszych, włączanie seniorów w życie społeczne oraz rozwiązywanie problemów indywidualnych i grupowych osób starszych.

2w


22 .11.2015 r. Chór UTW na Uroczystości w Kościele
p.w. Św. Mikołaja w Szewnie.

1

22 listopada w parafii Św. Mikołaja w Szewnie obchodzono zakończenie Roku Księdza Infułata Marcina Popiela z okazji 110 rocznicy Jego urodzin.
Uroczystość została połączona z obchodami 25-lecia Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wernisażem artysty-plastyka Pana Tadeusza Kurka.

Dwa połączone chóry – Chór UTW WSBiP i Chór „Grazioso” z Sienna
pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów, na zaproszenie Księdza Proboszcza Jana Butryna i organizatorów stworzyły piękną oprawę Mszy Świętej sprawowanej w wyżej wymienionych intencjach.

Głównym celebransem Mszy Św. był ks. dr Stanisław Szczerek- proboszcz z Ożarowa, obecni byli również kapłani, którzy współpracowali z Księdzem Infułatem.

2

Bezpośrednio po Mszy Świętej połączone chóry zaśpiewały pieśni patriotyczne, pieśni o Bogu, honorze, nadziei i miłości do Ojczyzny.

Po głównych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni do Galerii Podziemia Kościoła Parafialnego na wernisaż prac p. Tadeusza Kurka, który zaprezentował 104 portrety żołnierzy Armii Krajowej. Wystawie towarzyszyło wydanie albumu z wizerunkami żołnierzy AK.

3

Honorowy patronat nad wydarzeniami objął prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Górczyński.

Dziękujemy serdecznie Ks. Proboszczowi – Janowi Butryn i organizatorom za możliwość uczestniczenia w tak pięknej, podniosłej, patriotycznej uroczystości.

Na zakończenie, po zwiedzeniu wernisażu posililiśmy się
„PYSZNĄ GROCHÓWKĄ” i smakowitym ciastem upieczonym przez członkinie
Koła Gospodyń.

4


Chór UTW w Domu Pomocy Społecznej (Os. Słoneczne)
z okazji Dnia Seniora

1

20.11.2015 na zaproszenie mieszkańców DPS (Os. Słoneczne)
Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Chór uświetnił spotkanie śpiewem piosenek biesiadnych. Sala wypełniła się największymi przebojami polskiej pieśni biesiadnej stwarzając atmosferę radości i zabawy. W spotkaniu uczestniczyli także pensjonariusze z DPS przy ul. Grabowieckiej.

2

Również gospodarze przygotowali bogaty program artystyczny. Zaprezentowali bajkę „z morałem” pt. Nienasycony smok” , śpiewali piosenki, które bardzo się podobały zgromadzonej publiczności, dostarczając wiele uśmiechu
i radości. Mieszkańcy DPS na zakończenie spotkania integracyjnego wręczyli członkom Chóru upominki, własnoręcznie zrobione przez siebie na zajęciach – koszyczki z kwiatami. Impreza była bardzo udana. Słuchacze UTW byli gorąco zapraszani przez mieszkańców DPS na ewentualne przyszłe spotkania.

(Irena Podsiadły)


20.11.2015 Spotkanie seniorów
Wszyscy jesteśmy seniorami...

1

Na zaproszenie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP-
grupa Teatru Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP wzięła udział
w spotkaniu integracyjnym , czyli dniu „Teatru i Humoru Seniora „ w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie odbyło się 20 listopada br.

Uczestniczyła w nim 50-osobowa grupa seniorów- pasjonatów teatru i dobrego humoru.

Wszystkich przywitała Barbara Kluba- przewodnicząca ostrowieckiej SEiR ZNP.
Uroczystość poprowadziła Krystyna Borys- opiekunka obu grup teatralnych:
uniwersyteckiej i związkowej.

Związkowcy z uwagą obejrzeli spektakl teatralny pn.: „Naszyjnik” wg opowiadania Guy Maupassanta. Uczestnikom podobała się gra aktorska uniwersyteckich artystek i ich stroje stosowne do epoki. Szczególne wrażenia dała oprawa muzyczna widowiska , zachwycił widzów walc wiedeński, zatańczony przez uniwersytecką grupę.

W drugiej części spotkania wszyscy seniorzy bawili się przy żartobliwych tekstach i piosenkach programu pn. „Humor seniora”. Nowo powstały amatorski kabaret Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP stworzył pogodny nastrój. Uczestnicy i obie grupy teatralne wspólnie śpiewali znane i popularne piosenki Emilii Molskiej – emerytowanej nauczycielki z Kazimierzy Wielkiej.

2

Uroczystość zakończono tańcem i piosenką :”Żyjmy pełnią życia...”

(Krystyna Borys)


19 i 20 listopada 2015 r.
W dwudniowej Międzynarodowej Konferencji

1

„Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”
zorganizowanej w WSBiP udział wzięli – prezes UTW Józef Pazderski
i wiceprezes Matylda Niewójt.
   Przedstawiciele dziewięciu państw, głównie z Europy Wschodniej, prowadzili równoległą dyskusję w dwóch panelach politycznym i ekonomicznym.
Prelegenci podkreślali i podnosili znaczenie konfliktu rozgrywającego się we Wschodniej Ukrainie, który jest zarówno natury politycznej, militarnej, jak i ekonomicznej i mocno oddziałuje nie tylko na Ukrainę i Rosję, ale również na kraje sąsiadujące.
Naukowcy wymieniali się cennymi doświadczeniami i poglądami. Prezentowali inne spojrzenia na omawiany problem, co wywoływało żywe zainteresowanie słuchaczy.
   To było wielkie wydarzenie naukowe – ciekawa dyskusja o międzynarodowym bezpieczeństwie.

( Matylda Niewójt)


18.11.2015r. Posiedzenie Rady Programowo-Konsultacyjnej

1

18 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu UTW WSBiP
i Rady Programowo –Konsultacyjnej pod przewodnictwem
dr Anny Żelazowskiej – Przewłoki. Po przedstawieniu przez prezesa UTW Józefa Pazderskiego kierunków pracy UTW i Programu zajęć edukacyjnych na rok akademicki 2015/2016 przez wiceprezes Matyldę Niewójt oraz po przedłożeniu planu budżetu UTW przez Andrzeja Bartczaka podjęta została uchwała o przyjęciu i wdrożeniu powyższych dokumentów do realizacji. Na posiedzeniu oprócz członków Rady Programowo-Konsultacyjnej i Zarządu UTW byli obecni zaproszeni goście - członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby prowadzące seminaria i zajęcia ze słuchaczami UTW.

2


16.11.2015r. Wykład dr Joanny Keszke

1

„Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet” to wykład zaproponowany słuchaczkom UTW przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którą reprezentowała Pani Kaja Kajder.
Wykład poprowadziła w sposób niezwykle profesjonalny
Joanna Keszke, autorka projektu „Cała Polska ćwiczy mięśnie Kegla”.
Prelegentka przekazała niezwykle ważną wiedzę, która uświadomiła kobietom, co powinny wiedzieć o funkcjach mięśni dna miednicy i jak pomóc sobie, kiedy pojawiają się pierwsze objawy nietrzymania moczu.
Omówiła także program ćwiczeń wzmacniających mięśnie Kegla, demonstrując niektóre z nich, zaprezentowała różne rodzaje kulek gejszy oraz suplement diety APO Lady.

2

To był bardzo cenny wykład, przekonujący, że kobiety w każdym wieku winny dbać o mięśnie dna miednicy.
Każda z pań otrzymała materiały instruktażowe, mogła także skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

3

Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Markowi Szpunarowi za włączenie ostrowieckiego UTW do projektu promującego zdrowie kobiet.


12.11.2015 – Wycieczka do Krakowa.

   50-osobowa grupa słuchaczy UTW WSBiP wybrała się w
pogodny listopadowy dzień (12.11.2015 r.) do Krakowa.

1

   Celem wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego na
Wawelu, a właściwie dwóch stałych ekspozycji - Komnat Królewskich i
Wawelu Zaginionego oraz obejrzenie komedii "Prawda...o zdradzie"
w teatrze "Bagatela".

   Miłą przygodą był już spacer po Krakowie w drodze na Wawel.
Na królewskim wzgórzu prócz rześkiego wiatru we włosach czuło się
wieki historii

   Zamek królewski na pozostałościach grodu z X –XIII w.
z wykorzystaniem elementów gotyckich - wzniesiony jako renesansowy
pałac o czterech skrzydłach wokół arkadowego dziedzińca , przebudowany po pożarze pod koniec XVI w . przechodził różne historie.

W drodze do komnat powitał nas napis:
"Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam".

   Kolejno zwiedzane komnaty , pewnie już po raz kolejny zadziwiały seniorów pięknem i bogactwem architektury i wyposażenia
wnętrz- dzieła mistrzów włoskich, niemieckich, niderlandzkich i polskich.
Najwspanialej prezentowały się brukselskie arrasy, zakupione przez
Zygmunta II Augusta za kredyt zaciągnięty u kupców gdańskich, które w testamencie przekazał narodowi.

2

   W drugiej muzealnej części '' Wawel zaginiony" p. przewodnik poprowadziła nas ścieżką-pomostem poprzez odkryte i zabezpieczone ruiny XIV-wiecznego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego z widocznymi fragmentami pomieszczeń, np. rotundy, części kuchennej i in.
Eksponowane są tu makiety całości ówczesnej budowli,
wystawy przedmiotów użytkowych, ozdób, monet, elementów
architektonicznych i in.

3

Pobyt w Krakowie zakończył udział w relaksującej i pełnej pułapek komedii
"Prawda o ...zdradzie" w teatrze Bagatela".

4

Florian Zeller podsuwa niezwykle przewrotne odpowiedzi o sensowność wszelkiej zdrady:
„Gdyby z dnia na dzień ludzie przestali się okłamywać nie ostałaby się na ziemi ani jedna para. I w pewnym sensie byłby to koniec cywilizacji.”

( Jadwiga Myśliwska)
( Irena Podsiadły)


10 listopada 2015 r.

1

   Uczestnicy Seminarium literackiego UTW WSBiP zostali zaproszeni na promocję tomiku poezji z okazji 25-lecia istnienia Klubu Literackiego ‘Aspekt”
Uroczystość odbyła się w Galerii Fotografii, a uświetniła ją poezja czytana przez członków Klubu oraz występ zespołu tańca ludowego naszego uniwersytetu i Chóru „Ad Libitum” MCK.
Gratulacje i życzenia Pani prezes Klubu Anecie Pierścińskiej -Maruszewskiej
oraz autorom składali licznie zgromadzeni goście, wśród nich prowadząca Seminarium literackie Matylda Niewójt w towarzystwie Jadwigi Myśliwskiej – członka Zarządu UTW. Kilkuletnia współpraca Seminarium literackiego z Klubem Literackim „Aspekt” układa się na płaszczyźnie życzliwej i serdecznej wymiany doświadczeń twórczych, organizowania warsztatów i spotkań z pisarzami.
   Dziękujemy za gesty przyjaźni i życzymy Członkom Klubu dociekliwości i pasji w poszukiwaniu nowych tematów, bogactwa pomysłów twórczych i sił do ich realizacji.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym

2


9 listopada 2015 r, Inauguracja Roku Kulturalnego 2015/2016

Delegacja UTW – Matylda Niewójt i Jadwiga Myśliwska – uczestniczyła w Inauguracji Roku Kulturalnego 2015/2016 w kinie „Etiuda”

W programie uroczystości:
- wystąpienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego;
- podsumowanie sezonu kulturalnego 2014/2015 i przedstawienie propozycji inwestycji w infrastrukturze kultury na najbliższe lata;
- wręczenie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury:

malarz Tadeusz Szypowski, pianista Jakub Kitowski,
animatorki kultury: Elżbieta Baran – dyr. MCK, Jolanta Chwałek dyr. BWA,
Elżbieta Pomiankiewicz - dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej


9 listopada 2015 r.
Wykład : „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj - Jolanta Szwalbe

1

Już po raz trzeci słuchacze UTW spotkali się z Jolantą Szwalbe , niezwykle charyzmatyczną autorką książek: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle”, „Wyrusz w drogę”, „Sekrety istnienia ”,”Sto i więcej lat w aktywności”.
Bardzo inspirujący wykład „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj” dopełniły liczne sentencje wybitnych filozofów, poetów, powieściopisarzy, artystów, polityków, kaznodziei.
Każdy przytoczony aforyzm prowokuje do pogłębionej refleksji, do głębszego zastanowienia się
nad sobą i światem.

2

Ostatnio wydana książka autorki „Obudź się do życia” zawiera 900 cytatów tematycznie związanych z takimi zagadnieniami, jak: zgoda i przebaczanie , przyjaźń i przyjacielstwo, poezja, sztuka, muzyka, odkrywanie piękna i radości, nadziei, ciągłej ciekawości świata i ludzi.

„Pesymizm jest przywilejem młodych, w starszym wieku nie ma się na to czasu.”
( Winston Churchill)
„Odmienię życie . Zrobię coś, co uważam za ważne dla siebie, nie coś, czego inni ode mnie oczekują”
( Paulo Coelho);
„ Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają , jak latać”
(Antoine de Saint -Exupery);

Więcej cytatów w książce Jolanty Szwalbe „Obudź się do życia”.


28 października 2015 r. - Spotkanie edukacyjne.

   Grupa słuchaczy UTW wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Działem Promocji i Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Dwa wykłady:
1). „ Styl życia a nowotwory głowy i szyi” i
2). „Żyj zdrowo – zmniejsz ryzyko raka”

służyły pogłębianiu świadomości słuchaczy o potrzebie poddawania się koniecznym badaniom cyklicznym, czujności i obserwacji stanu zdrowia, reagowaniu na jakiekolwiek dolegliwości, a przede wszystkim zachowanie zdrowego stylu życia.


26.10.2015 r
Dzień Seniora w Ostrowcu Świętokrzyskim
w ramach Budżetu Obywatelskiego

1 2

   Projekt: ”Dzień Seniora w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmował trzy wydarzenia
z obszaru kultury: „Koncert dla Seniora”, „Aktywny Senior” i „Razem łatwiej”.
   17 października br. członkowie Klubu Seniora w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” obchodzili 25.lecie działalności Klubu na osiedlu Stawki – wg wniosku „Aktywny Senior” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W uroczystości uczestniczyli goście z innych klubów seniora oraz przedstawiciele
słuchaczy UTW WSBiP. W części oficjalnej głos zabrali byli i obecni przewodniczący klubu, prezydent miasta i inni. Były gratulacje, upominki i wspomnienia. W prezentacji multimedialnej pokazano historię Klubu „Malwa”. Zespoły z Klubów Seniora zaprezentowały na scenie teatralnej pieśni i tańce - ludowe i cygańskie .

W drugiej części spotkania trwała zabawa taneczna, integrująca seniorów.

Koncert dla Seniora

   Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP skorzystało z możliwości,
jakie dało uruchomienie Budżetu Obywatelskiego i przyczyniło się do zorganizowania w kinie „Etiuda”- ogólnomiejskiego Dnia Seniora - 26 października br. dla przeszło 450 mieszkańców miasta. Projekt ten wpisał się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
   Pomysłodawcą była Matylda Niewójt – wiceprezes UTW i jedna z twórców Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Wniosek napisany przez Krystynę Borys trafił pod głosowanie
o bywatelskie

3 4

Dzięki wsparciu społecznemu seniorów z UTW, SEiR, ZNP, Klubu Seniora ” Malwa” i innych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego projekt zwyciężył i został zrealizowany przez Miejskie Centrum Kultury przy współpracy z Zarządem UTW WSBiP.
Wartość projektu wyniosła 23.000 zł.

   W tym wydarzeniu kulturalnym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk seniorów: emerytów, rencistów, związków zawodowych, klubów seniora i słuchaczy UTW oraz innych osób starszych, niezrzeszonych w organizacjach społecznych.
   Seniorów powitali: prezes UTW – Józef Pazderski i prowadzący uroczystość -wiceprezes Matylda Niewójt w towarzystwie Marka Cichosza - pracownika Miejskiego Centrum Kultury.
Natomiast Prezydent Miasta podziękował seniorom za aktywność , a także życzył zdrowia i sił
do dalszej działalności kulturalnej w naszym mieście. W części oficjalnej Józef Pazderski
/ delegat/ zaprezentował postanowienia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

5

Następnie był krótki wykład dla seniorów z prezentacją multimedialną na temat: „Starzenie - proces fizjologiczny czy choroba”, przedstawiony przez wykładowcę - dr n. med. Dorotę Kozieł ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

6 7

Po części ogólnej seniorzy wysłuchali utwory w wykonaniu zespołów: Chóru UTW,
Conto Mici i Ad Libitum- chórów MCK, obejrzeli fr. „Ballady cygańskiej” w wykonaniu zespołu „Metamorfoza” z Klubu Seniora „Malwa” i „Suitę świętokrzyską”- zespołu tanecznego UTW.
Był to tzw. „Coktajl Artystyczny”, czyli Koncert Seniorów dla Seniorów.

8 9

10

   Podczas przerwy uczestnicy uroczystości skorzystali z poczęstunku oraz obejrzeli w Galerii Fotografii wystawę malarską Sekcji plastyków pod kierunkiem Zofii Słapek i prezentację fotograficzną Andrzeja Bartczaka.
   W drugiej części wieczoru na scenie kina odbył się recital Alicji Majewskiej
przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza. Jak wyznała artystka, duet ten wspólnie tworzy
i występuje na scenie już 40 lat. Artyści ci planują wydanie w przyszłym roku nowej płyty.
Publiczność ostrowiecka gorąco przyjęła piosenkarkę i muzyka. Z przyjemnością wysłuchano takich przebojów jak: „Kobietą być”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Czerwone róże,” „Odkryjmy miłość nieznaną” i inne piosenki autorstwa Włodzimierza Korcza i Wojciecha Młynarskiego.

11 12

Parafrazując słowa piosenek: „warto tak żyć”, by przeżyć „miłość nieznaną” i taki muzyczny nastrojowy wieczór. Były gromkie brawa publiczności i kwiaty dla artystów od organizatorów.


25.10.2015r.
„Kolacja dla głupca” w Teatrze im J. Kochanowskiego w Radomiu

1 2

25 października br. w ramach edukacji teatralnej grupa słuchaczy obejrzała w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu sztukę Francisa Vebera „ Kolacja dla głupca”.

Ta lekka z pozoru komedia, zabawa w ośmieszanie zapraszanych na kolację nieudaczników, w wyniku splotu błahych zdarzeń rozwija się w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Najwięksi głupcy okazują się mądrzejsi od tych, którzy się z nich śmieją - to jest wymowna pointa tego przedstawienia. Widzowie bardzo żywiołowo reagowali na komizm scenicznych sytuacji, błyskotliwe pełne humoru dialogi, a grę aktorów nagrodzili owacją na stojąco.

Reżyserem przedstawienia jest Zbigniew Rybka. W głównych rolach wystąpili:

Francois   Łukasz Mazurek
Pierre      Jarosław Rabenda
Christine  Izabela Brejtkop
Marlene   Magdalena Placek
Cheval     Marek Braun


20.10.2015r.
Występ Zespołu Teatralnego UTW w NSZZ „Solidarność” – Sekcja Emerytów

1 2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela), dla Nauczycieli
i Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”- Sekcja Emerytów, Zespół Teatralny UTW
wystawił spektakl wg opowiadania francuskiego pisarza Guy de Maupassant – „Naszyjnik”.
Przedstawienie bardzo się podobało. Przewodnicząca Związku „Solidarność” dziękując nam za tę „ucztę” duchową powiedziała, że z tej sztuki wynika dla nas ludzi bardzo ważne przesłanie. W życiu nie są najważniejsze pieniądze, dobra materialne, bogactwo, wysoka pozycja społeczna, ale najważniejsze wartości, którymi powinien się człowiek w życiu kierować to: miłość, wzajemne zrozumienie, zgoda – one dają radość życia.
Zapraszano nas w przyszłości z występami naszego teatru, tańca ludowego, kabaretu.
Po występie przy „herbatce” były rozmowy, wspomnienia i wspólny śpiew, jak to bywa wśród PRZYJACIÓŁ.

(Irena Podsiadły)


19.11. 2015 r
Wykład prof. zw. dr hab. Marii Szyszkowskiej
„Więzi sentymentalne oraz uczucia człowieka”

Schowek01 041115

To wielki zaszczyt gościć w murach uczelni dla seniorów Panią Profesor wybitną filozof, senator RP V kadencji, sędzię Trybunału Stanu RP, w 2005 r. nominowaną do Pokojowej Nagrody Nobla.

Pani Profesor jest przewodniczącą Stowarzyszenia Pacyfistycznego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.

W niezwykle interesującym wykładzie Pani Profesor zwróciła uwagę słuchaczy na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozkwit cywilizacji, na ogromny wpływ mass mediów na świadomość człowieka, który w tym świecie czuje się zagubiony, uwikłany, często traci poczucie własnego istnienia.
Rozwijając temat Pani profesor omówiła takie zagadnienia jak:
- rewolucja informacyjna a wartość mądrości
- nieprzystawalność edukacji szkolnej i wyższej do epoki, określonej mianem globalizacji
- wolność zewnętrzna i wewnętrzna człowieka
- dążenie do ideałów – wartości wyższych nadających sens istnienia
- więzi sentymentalne a więzi interesowne
- ogromna rola sentymentów w świecie pozornych wartości i zniewalania nakazem przystosowania się do poglądów i obyczajów większości.

Po wykładzie , skłaniającym do głębokich refleksji i przemyśleń, słuchacze mieli okazję do rozmowy z Panią Profesor i nabywania książek - opracowań naukowych autorstwa wybitnej filozof dotyczących m.in. problematyki wykładu.

Było to spotkanie niezwykłe i cenne , inspirujące do zadumy nad tym jak być człowiekiem. Słuchacze przekazali Pani Profesor życzenia na bliższą i dalszą przyszłość, aby była ona zawsze tak owocna i twórcza, jak dotychczas.

Życzyli dużo zdrowia i sił potrzebnych do realizacji zamierzonych celów.


Inauguracja roku akademickiego utw - 12. 10. 2015r.

1

Ponad 150 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęło nowy rok akademicki 2015/2016. Po odśpiewanym hymnie prezes Józef Pazderski powitał przybyłych na uroczystość gości:
prof.zw. dr hab.Zbigniewa Doliwa- Klepackiego- założyciela ostrowieckiego UTW,
prof. zw. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego- Rektora WSBiP, przedstawicieli parlamentu ,władz samorządowych powiatu i miasta oraz władz uczelni, wykładowców, dyrektorów placówek oświaty i kultury, delegacji zaprzyjaźnionych UTW, także licznych sympatyków i przyjaciół
uczelni dla seniorów.
Program uroczystości zawierał m.in.:występ przybyłych gości, a także ślubowanie nowo przyjętych słuchaczy, wykład inauguracyjny i część artystyczną. Uroczystość poprowadziła wiceprezes UTW WSBiP- Matylda Niewójt.

2

Prezes ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentował główne kierunki działalności uczelni seniorskiej. Zaznaczył jej rolę w budowaniu więzi wewnątrz-
i międzypokoleniowej, popularyzowaniu tradycji i dziedzictwa narodowego, promocji i profilaktyki zdrowia, propagowaniu zdrowego stylu życia i wolontariatu.
Nawiązał do zadań Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w którym czynnie uczestniczył jako delegat. Wspomniał o „Ustawie o osobach starszych”, jaka wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.
Rektorzy WSBiP – obecny i poprzedni - podkreślili wartość nieustannego pogłębiania wiedzy i poznawania świata, a także nie mniej ważnej roli UTW jako środowiska aktywizującego
i integrującego mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
Uroczystość zaszczycił swą obecnością Jarosław Górczyński - prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który zwrócił uwagę słuchaczy na działania władz miasta na rzecz seniorów,
a także na realizację trzech projektów z kultury w ramach budżetu obywatelskiego.
Zapowiedział powołanie w Ostrowcu Świętokrzyskim- Gminnej Rady Seniorów.

3

Wyjątkowo sympatyczne były życzenia od słuchaczy i zarządu UTW z Lipska.
Goście wręczyli prezesom symboliczny bochen chleba - upieczony przez słuchacza – lipskiego piekarza.

4

Inauguracyjny wykład pn. „Bezpieczeństwo jako wyzwanie dla etyki.” wygłosiła
dr hab. Krystyna Najder- Stefaniak prof. nadzw. SGGW Wydziału Nauk Społecznych z Warszawy, która zwróciła szczególną uwagę licznie zgromadzonym słuchaczom na znaczenie etyki w zachowaniu człowieka.
Przedstawiła wyzwania etyki we współczesnym świecie – w pracy, mediach, negocjacjach, medycynie itp. Wykład był ciekawy i wzbogacił wiedzę słuchaczy z zakresu filozofii i socjologii.

Ostatnim punktem uroczystości było zapoznanie słuchaczy ze szczegółowym harmonogramem pracy, który zawierał tematykę wykładów plenarnych, seminariów, zajęcia fakultatywne ( języki obce, obsługa komputerów, malarstwo, rękodzieło) oraz propozycje kół zainteresowań ( np. sekcja przyrodników) i sekcji rekreacyjno- ruchowych: gimnastyka, taniec.
Inaugurację roku akademickiego uświetnili swym znakomitym występem muzycznym dzieci i młodzież z ostrowieckiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. pod dyrekcją
Ewy Jurkowskiej – Siwiec. Uroczystość została wzbogacona prezentacją multimedialną z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich.

5 1 5 2


Udział członków Zarządu UTW WSBiP
w Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w nowo powstałym
Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego

W uroczystości inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 2 października 2015r. wzięli udział członkowie Zarządu UTW WSBiP – Matylda Niewójt i Andrzej Bartczak.

W Lipskim Centrum Kultury zgromadzili się seniorzy z Lipska oraz gmin: Chotcza, Rzeczniów, Sienno, Solec n/Wisłą oraz liczni goście a wśród nich przedstawiciele uczelni patronackich: prof. dr hab. Maria Ryś- Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego oraz prof. Maria Pierzchalska – rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Prezes UTW Powiatu Lipskiego Irena Kościelecka -Bajkowska zapoznała zebranych z historią tworzenia uczelni dla seniorów, serdecznie dziękowała wszystkim, którzy pomogli pokonać wszelkie trudności i zadeklarowali dalszą pomoc. Miło było nam usłyszeć podziękowania dla Zarządu UTW WSBiP, zwłaszcza prezesa Józefa Pazderskiego za przekazywanie wiedzy i doświadczenia w sprawie zakładania i funkcjonowania uniwersytetu trzeciego wieku.

Słuchacze nowo powstałego uniwersytetu złożyli uroczysty akt immatrykulacji i odśpiewali hymn studencki „Gaudeamus Igitur”

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Maria Ryś. W sposób niezwykle zajmujący mówiła o jakże ważnej w życiu każdego człowieka umiejętności przebaczania.

Pani Prezes, zarząd oraz słuchacze Uniwersytetu Lipskiego otrzymali gratulacje i moc serdecznych życzeń.

Delegacja UTW WSBiP przekazała Pani Prezes list gratulacyjny i życzenia podejmowania ciekawych i twórczych zadań w zakresie kształcenia ustawicznego, rozwijania pasji i talentów słuchaczy oraz motywowania ich do aktywności społecznej.

Miłym akcentem uroczystości był krótki koncert zespołu „Trzy żywioły”, który uświetnił Inaugurację.

Joomla Template by Joomla51.com