utw_banner_1712-02.jpg

Informacje ogólne o Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości" w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane zostało Uchwałą Senatu WSBiP dn. 27 września 2003 r., zarejestrowane 10 kwietnia 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach (Nr KSR 0000303066). Inicjatorem powołania do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim był prof. dr hab. Stanisław Jankowski a funkcję rektora pełnił prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa - Klepacki. Opiekunem naukowym został prof. dr hab. Jerzy Piwek.

SJankowski ZDKlepacki JPiwek

prof. dr hab. Stanisław Jankowski
opiekun naukowy UTW2003 - 2004

prof. zw. dr hab.
Zbigniew Doliwa-Klepacki
Rektor WSBiP1-XII-2003 – 1-VI-2005

prof. dr hab Jerzy Piwek
opiekun naukowy UTW 2004 - 2007

scan20190916 0002

 

scan20190916 0004

scan20190916 0005

scan20190916 0006

scan20190916 0007

scan20190916 0008

scan20190916 0009

scan20190916 0010

 

scan20190916 0003

 

W ciagu 15 lat otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień

scan20190916 0011

scan20190916 0012

Joomla Template by Joomla51.com