E9079760.jpg

Pielgrzymka Seniorów UTW na Jasną Górę

Seniorzy UTW pielgrzymowali do Sanktuarium NMP na Jasnej Górze, niosąc swoje podziękowania, intencje i prośby. Wśród nich byli także słuchacze naszego uniwersytetu.

170915pielgrzymka


Seniorzy ostrowieckiego UTW na Pływalni - „Rawszczyzna''

„Co za rozkosz korzystać z pływalni w wakacyjny czas, gdy jest taki upał”

060815

Słuchacze UTW uczestniczą (również w wakacje) w zajęciach na pływalni w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pod patronatem
Posła RP Zbigniewa Pacelta. Jest to program rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych zainicjowany w 2012 roku.

Pan Zbigniew Pacelt – mistrz świata w pięcioboju nowoczesnym, laureat Europejskiego Wawrzynu Olimpijskiego umożliwił seniorom – słuchaczom UTW korzystanie z „dobrodziejstw” naszej pływalni. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.
Uczestniczymy w zajęciach w dwóch grupach: Jedna grupa ma ćwiczenia utrzymujące i poprawiające naszą kondycję, i naukę pływania . Zajęcia te prowadzi znany sportowiec, pasjonat sportów wodnych, dwukrotny wicemistrz świata w Sportowym Ratownictwie Wodnym Józef Różalski. Ten wybitny Masters jest nadal bardzo aktywny i udziela się społecznie. Wspólne zajęcia z grupą przynoszą nam wiele radości.

Grupa druga ćwiczy Aquaerobik z Panią Małgorzatą Kościelniak. Są to ćwiczenia w wodzie przy muzyce. Bardzo lubimy te ćwiczenia, bo jest coś dla ciała – ćwiczenia „rzeźbią” nasze sylwetki i dla ducha, bo można posłuchać przy tym dobrej muzyki.

Czy wiek senioralny ma być szary i smutny?
Ależ NIE!!! Przecież tak pięknie żyć!!!!

(Irena Podsiadły)


30 czerwca 2015. Wycieczka do Puław i Kazimierza

1 2 3

Nagrodą za roczną pracę na rzecz UTW była wycieczka do Puław i Kazimierza Dolnego (30.06.2015), na którą zaproszeni zostali liderzy, którzy bezinteresownie działali dla dobra UTW -- nauczyciele prowadzący lektoraty języków obcych ,słuchacze prowadzący zajęcia w sekcjach, członkowie władz WSBiP i sponsorzy.

O sprawy organizacyjne oraz potrzeby ciała zadbała Henryka Rycombel . Natomiast o wydarzeniach i ludziach związanych z historią miejscowości przez które przejeżdżaliśmy – interesująco opowiadała słuchaczka UTW Zofia Babska, pilot i przewodnik większości naszych wycieczek.

W Puławach poprowadziła grupę sympatyczna i elokwentna pani przewodnik. Przedstawiła historię pałacu, parku oraz rodu Czartoryskich podkreślając doniosłą rolę właścicieli a szczególnie Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich w polityce i kulturze Polski. W parku słuchacze zwrócili uwagę na Świątynię Sybilli – budynek, w którym księżna Izabela Czartoryska gromadziła pamiątki historyczne i dzieła sztuki, a między innymi obraz Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”, tworząc w ten sposób pierwsze w Polsce muzeum. Park romantyczny w stylu angielskim okazał się nieco zaniedbany , więc raczej nie dało się poczuć klimatu epoki, tym bardziej, że duża część architektury parkowej z czasów księżnej Izabeli wymaga renowacji albo już nie istnieje.

Kazimierz Dolny oczarował nas zupełnie. Pani przewodnik z zaangażowaniem opowiedziała nam o historii tego miasteczka , które niegdyś należało do najważniejszych ośrodków gospodarczych, w XVI w. było bogatym i ludnym miastem. Ślady jego świetności zachowały się do dziś. Urzekają renesansowe kamieniczki Przybyłów – pod świętym Krzysztofem i pod świętym Mikołajem (od imion fundatorów). Z zaciekawieniem uczestnicy wycieczki słuchali o Wietrznej Górze, którą książę Kazimierz Sprawiedliwy nadał zakonnicom i gdzie powstała pierwsza osada . Prawdopodobnie od imienia tego księcia pochodzi nazwa miasta, chociaż jego lokacja nastąpiła dopiero za panowania Kazimierza Wielkiego. Zachwycił słuchaczy również kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor. Mało kto wiedział, że w Kazimierzu w kościele farnym są najstarsze czynne organy w Polsce. Miasto od początku XX w. było i nadal jest „mekką” dla artystów, a szczególnie malarzy, którzy , za przykładem prof. Kazimierza Pruszkowskiego, chętnie przyjeżdżali na plenery a nawet osiedlali się tutaj. Grupę malarzy i rysowników spotkaliśmy na rynku W galeriach można było obejrzeć ciekawe wystawy . Od czasów Kazimierza Wielkiego osiedlali się w mieście Żydzi. Przewodnik opowiedziała nam o romansie króla z piękną Żydówką Esterką. Król Kazimierz wybudował dla niej pałacyk w pobliskiej Parchatce i kazał wykopać tunel łączący tenże z zamkiem królewskim w Kazimierzu . Przeprawa przez tunel musiała być trudna. Król -- człowiek wysoki, okazałej postury wyruszał wieczorem do ukochanej a kiedy docierał na miejsce, jak głosi legenda był już ranek i zmęczony kładł się spać.

Ten kolejny wyjazd edukacyjny umożliwił uczestnikom poczuć klimat historycznych i kulturalnych wydarzeń Puław i Kazimierza.

(Alicja Kowalska)


Zakończenie roku akademickiego 2014/2015

29 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015.
Z tej okazji gościliśmy przedstawicieli władz uczelni, miasta, powiatu, biura poselskiego
J. Rusieckiego oraz dyrektorów placówek oświatowych: S.Miszczuka - II LO i A .Pierścińską- Maruszewską- Centrum Kształcenia Ustawicznego, także z zaprzyjaźnionego opatowskiego UTW – J. Sobalę( prezes) i Z. Nogala ( wiceprezes).

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego.
Następnie otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu UTW- Józef Pazderski, który zaprezentował zebranym szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z uniwersyteckiej działalności edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej. Przedstawił realizację ważniejszych zadań UTW WSBiP w roku akademickim 2014/2015. W sprawozdaniu podkreślił fakt, że zajęcia edukacyjne: wykłady, seminaria, lektoraty, warsztaty komputerowe - razem stanowiły 592 h,
natomiast chór. Zespół tańca ludowego i teatr- 232 h. Gimnastyka, Yoga, taniec towarzyski,
Tai-Chi - 263 h.

Potem księgowa WSBiP – Agnieszka Winiarczyk w swym sprawozdaniu finansowym potwierdziła dodatni wynik środków finansowych uczelni dla seniorów. Słuchacze również poznali protokół Komisji Rewizyjnej, przedstawiony przez Teresę Wiewiór- Piasecką.

Nad całą uroczystością czuwała prowadząca imprezę – wiceprezes Matylda Niewójt.
W dalszej kolejności wszyscy prowadzący nieodpłatnie zajęcia edukacyjne, wolontariusze, wspierający działania Uniwersytetu, otrzymali gratulacje, pisemne podziękowania, dyplomy za pracę społeczną na rzecz środowiska uniwersyteckiego i lokalnego.

Podziękowania otrzymali m.in.:
Matylda Niewójt, Alicja i Waldemar Sołtysowie, dr Paweł Gotowiecki, Sławomir Miszczuk, Kazimierz Mizielski, Teresa Sałapa, Anna Górska, Irena Grudniewska, Ewa Bałazy, Krystyna Borys, Henryka Rycombel, Zofia Słapek, Emilia Sękiwicz, dr Ewa Pietrzycka–Wilczewska, Zbigniew Sawaryn, Barbara Korybut-Daszkiewicz, Romuald Redlich, Zenon Dudajek, Irena Stasińska, Irenas Metyk, Danuta Gonkowska, Elżbieta Jańczyk, Lidia Szczepańska.

Słuchacze UTW pięknie podziękowali Zarządowi za prowadzenie uczelni dla seniorów.
Na sali panował wyjątkowo pogodny nastrój. Uroczystość ożywiły pieśni, śpiewane
przez Chór UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów.

Na zakończenie życzymy wszystkim – Zarządowi i Słuchaczom- zdrowych i spokojnych dni wakacyjnych. Dużo pogody ducha i....powrotu na seniorską uczelnię!


27 czerwca 2015 w Przyborowiu

Grupa Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej i Przyborowa po raz kolejny,
zorganizowała w dniu 27.06.2015r. plenerową imprezę związaną z Nocą
Kupały. Białe stroje i kolorowe wianki na głowach wyróżniały gospodynie
imprezy. . Przypomniano o tradycji puszczania wianków , śpiewano ludowe
piosenki deklamowano wiersze. Na tę wyjątkową czerwcową imprezę została
zaproszona grupa kabaretowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowca, która
przedstawiła kabaret „Skandal w rodzinie”. Grupa Kobiet Aktywnych, grupa
kabaretowa UTW oraz obecni na imprezie mieszkańcy Gminy Bodzechów w
pięknym korowodzie przeszły nad staw, na którym puszczały uwite ze
świeżych kwiatów wianki.. Atrakcją wieczoru było również szukanie kwiatu
paproci.

Biesiadę przy ognisku zakończyły wspólne śpiewy i tańce

1

 


27 czerwca 2015

 

Grupa słuchaczy UTW włączyła się do akcji „10.000 kroków dalej od cukrzycy” zorganizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnicy marszu w koszulkach z logo akcji wyruszyli sprzed budynku Starostwa, szli ul. Iłżecką przez Rynek, ul. Mickiewicza, do Parku Miejskiego. Przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Dalej trasa wiodła przez ul. Mickiewicza i Iłżecką, przed budynek Starostwa. Tu odbył się piknik integracyjny.

W czasie marszu uczestnikom towarzyszyła Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1 2

Dla uczestników marszu wystąpił kabaret UTW z humorystycznym skeczem

„Skandal w rodzinie”

3 4


VIII Juwenalia III Wieku w Warszawie
Festiwal twórczych seniorów.

W dniach 22-24 czerwca 2015 roku odbyły się VIII Juwenalia Trzeciego Wieku.

Juwenalia to największy festiwal ”pozytywnie zakręconych” twórczych seniorów w Polsce
i Europie, organizowany przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym ogólnopolskim przedsięwzięciu kulturalnym wzięło udział
ok. 3000 seniorów w ponad 130 grupach artystycznych z całej Polski.

Juwenalia stanowiły formę konkursową w kategoriach: muzyka, teatr, taniec, plastyka
i literatura. Oceniało profesjonalne jury: warszawscy aktorzy, muzycy, dyrygenci.
I zespół ( teatr, taniec, kabaret)
II zespół ( muzyka, chór, zespoły, wokaliści)

Uczestnicy konkursów mieli możliwości zaprezentowania swoich dokonań twórczych
na scenach festiwalowych Teatru Palladium i Hybrydy w Warszawie. W ciągu trzech dni trwało święto seniorów. Niedaleko Pałacu Kultury rozbrzmiewały śpiewy chórów przy różnorodnej muzyce, działał amatorski” ruch artystyczny” osób starszych z uniwersytetów trzeciego wieku, domów kultury i stowarzyszeń seniorskich.

Grupa 35-osobowa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP Ostrowca Świętokrzyskiego również uczestniczyła w Juwenaliach III Wieku.
W drugim dniu – 23 czerwca br. ostrowieccy „zakręceni artystycznie” seniorzy
zaprezentowali z wdziękiem i pełnym zaangażowaniem na scenie teatralnej Palladium :
– Spektakl teatralny pn.”Naszyjnik” na kanwie utworu Guy de Mopassanta – Teatr UTW
w składzie: Irena Podsiadły, Emilia Sękiewicz, Anna Karczewska, Ryszarda Cudzik, Elżbieta Ziółkowska, Teresa Piasecka, Danuta Stawińska, Wanda Hauer, Mirosława Duda, Krystyna Janiszewska. Scenariusz i reżyseria – Krystyna Borys

1

Taniec „Suita świętokrzyska” - pieśni .......i tańce ludowe ,opracowanie Ewy Bałazy. Skład zespołu tanecznego:
Irena Podsiadły, Ryszarda Cudzik., Danuta Stawińska, Wanda Hauer, Mirosława Duda, Krystyna Janiszewska, Elżbieta Jańczyk, Danuta Gonkowska, Anna Gębusia, Jadwiga Chodorek, Maria Sęderek, Anna Szczekala.

2

W kategoriach konkursowych: teatr i taniec- wzięło udział 71 zespołów z całej Polski,
w tym ponad 30 grup tanecznych i 21 teatralnych.

W trzecim dniu festiwalu zaprezentował się profesjonalnie na scenie Teatru Hybrydy ostrowiecki Chór UTW i wyśpiewał III miejsce w tegorocznych Juwenaliach.
Chórzystów przygotowali muzycy -Alicja i Waldemar Sołtysowie. Ostrowieccy słuchacze UTW(..25 osób) zaśpiewali romantycznie takie pieśni jak: „Choć burza huczy”, „Wędrowiec” , „Ej, dynaż moja”

3

Kolejne nasze osiągnięcia w kategoriach:
– plastyka: II miejsce -Anna Gębusia za obraz olejny pt.”W moim ogrodzie”
– fotografia: II miejsce – Andrzej Bartczak za fotografię pn. „Latarnie warszawskie”
– literatura: II miejsce – Barbara Krawętkowska ( proza)
oraz wyróżnienie dla Jadwigi Myśliwskiej ( poezja).

Wszystkim uczestnikom konkursów należą się gratulacje za piękne prezentacje artystyczne,
za promowanie dziedzictwa świętokrzyskiego, za pokazanie, że jesień życia może być barwna
i twórcza.

Na zakończenie warto wspomnieć, że seniorzy i organizatorzy uczcili w sposób wyjątkowy pamięć zmarłego w tym roku jurora- Jerzego Woźniaka.

Pozytywne emocje przyniosło wspólne odśpiewanie (przed ogłoszeniem wyników konkursów) studenckiej pieśni ”Gaudeamus Igitur” przez wszystkie chóry.

Ponadto organizatorzy przygotowali piękne niespodzianki festiwalowe.
Były to koncerty Grupy MoCarta w drugim dniu Juwenaliów i Sławy Przybylskiej
na Gali Finałowej. Cała sala śpiewała znane przeboje jak: ”Słodkie fiołki”, ”Pamiętasz była jesień”, „Wspomnij mnie”.


19 czerwca 2015

Wycieczka: Ujazd- Klimontów - Włostów

W dniu 19.06.2015r w ramach wykładów z kulturoznawstwa pojechaliśmy na wycieczkę krajoznawczą. Pierwszym zabytkiem na trasie przejazdu były ruiny XVII-wiecznego zamku Krzyżtopór. Następnie udaliśmy się do Klimontowa, aby zapoznać się z historią Kolegiaty p.w. św. Józefa, która w XVII wieku została ufundowana przez Jerzego Ossolińskiego.
Zwiedziliśmy tam również klasztor podominikański i Kościół p.w. św. Jacka. Z Klimontowa pojechaliśmy do Włostowa. Obecny proboszcz zapoznał nas z dziejami Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Obejrzeliśmy też ruiny pałacu Karskich z 1790 roku. Wycieczka udana i pouczająca.


18 czerwca 2015

Uczestnicy Seminarium literackiego „powędrowali” Świętokrzyskim Szlakiem Literackim, tym razem do Nagłowic. W Dworku Mikołaja Reja zapoznali się z życiem i twórczością ojca literatury polskiej, znaczeniem jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej.

W Dworku znajduje się także wystawa „Pradzieje Nagłowic” poświęcona życiu i śmierci wśród miejscowych bezimiennych ludów epoki brązu, przedstawicieli kultury łużyckiej.
Wokół zabytkowego kompleksu dworskiego rozciąga się park angielski, w którym zachowały się sędziwe dęby pamiętające czasy pisarza.

W Jędrzejowie zwiedziliśmy klasztor Cystersów – założony jako pierwszy w Polsce w XII wieku. Ostatnie lata swego życia spędził tu błogosławiony Wincenty Kadłubek, W jednej z kaplic umieszczono ołtarz grobowy Kadłubka
i posrebrzaną trumnę z jego relikwiami.

Przy rynku, w dwóch kamieniczkach z XVIII w. mieści się muzeum zegarów założone i prowadzone przez rodzinę Przypkowskich. Posiada ono
Ono bogate zbiory klepsydr, zegarów ogniowych i mechanicznych, a także przyrządów astronomicznych. To trzeci taki zbiór na świecie po Oxfordzie i Chicago.
Kolekcję uzupełnia jeden z najbogatszych na świecie księgozbiorów dotyczących gnomoniki.

Przewodnikiem wycieczki była Barbara Krawętkowska. W sposób zajmujący opowiadała na Świętokrzyskim Szlaku Literackim o związkach pisarzy z miejscowościami, które mijaliśmy na trasie Ostrowiec – Nagłowice.


15 czerwca 2015 r.

Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie

Pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy UTW mogła obejrzeć niezwykłe centrum edukacyjno-kulturalne, powstałe w dzielnicy Warszawy zamieszkałej niegdyś w olbrzymiej większości przez Żydów, a w czasie wojny przekształconej przez niemieckich okupantów w getto.

Budynek zaprojektowany przez fińską pracownię to prawdziwa perła nowoczesnej architektury.

Sercem Muzeum POLIN jest interaktywna wystawa prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów od średniowiecza po czasy współczesne. Opowiada o kulturze i dziedzictwie, z których czerpią Polska i świat. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich.
Historię „opowiadają” zabytkowe przedmioty i dokumenty, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, prelekcje wideo, dźwięk i teksty. To wszystko sprawia wrażenie, że zwiedzający jest świadkiem, a czasem „uczestnikiem” wydarzeń dziejących się w różnych miejscach i różnym czasie historycznym. Niezwykłe muzeum w niezwykłym miejscu!

Słuchacze, pełni niezwykłych wrażeń opuścili mury muzeum, by spotkać się z przewodnikiem i posłuchać opowieści i o starej i nowej Warszawie. Odrestaurowana Starówka, Zamek Królewski, zabytkowe pałace i kamienice przy Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, Plac Trzech Krzyży, wreszcie niezwykle urokliwe Łazienki, gdzie był czas na oglądanie budowli zabytkowych oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia przed pomnikiem Chopina.

Duże wrażenie na słuchaczach zrobił także Stadion Narodowy.
Zobaczyli ogromne wnętrze „koszyka”, posiedzieli na miejscach dla kibiców, a najodważniejsi „wdrapali „ się pod samą czaszę stadionu.
W czasie przejażdżki Alejami Jerozolimskimi podziwialiśmy nowoczesną architekturę Warszawy, wysokościowce o oryginalnych kształtach, ale my z wielkim sentymentem patrzyliśmy na „stary” Pałac Kultury i Nauki”.

Wycieczkę, z której słuchacze wrócili bogatsi o nową wiedzę, niezapomniane przeżycia i doświadczenia, zorganizowała prowadząca Sekcję turystyczną – Henryka Rycombel.


14 czerwca 2015 r.

Przegląd zespołów artystycznych dziecięcych , młodzieżowych i seniorskich.

Część I

Drugiego dnia IV Ostrowieckich Senioraliów – 14 czerwca br. odbyła się impreza kulturalna
w godz. 16-20 w Amfiteatrze Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego.
Imprezę tę zorganizowało Stowarzyszenie UTW WSBiP , a współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przegląd rozpoczął chór Cantate Domino pod dyr Andrzeja Budzińskiego,
potem wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe , prezentowane przez Miejskie Centrum Kultury,
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Szewny pod kierunkiem Kariny Wójcik, Eweliny Rybusińskiej i Renaty Rolak ( tańce i piosenki).

Program :”Dzieci i młodzież- seniorom” przygotowała Ewa Storzysz,
a poprowadził Norbert Zięba- instruktorzy artystyczni Miejskiego Centrum Kultury
– Pierwsza część koncertu to profesjonalnie przygotowane widowisko prezentujące różne formy wypowiedzi artystycznej (...)Młodzi wykonawcy zachwycili seniorów śpiewem, tańcem, muzyką i wdziękiem scenicznym.
– Wystąpiły zespoły:
* Chór „Wiolinki”- prowadzony przez Jadwigę Dadię.
* Prezentacja „Synchro Dance „ w opracowaniu Agnieszki Fornalskiej- Studio Tańca TWIST Anny i Grzegorza Podsiadły
* Kamil Haręźlak- podopieczny Radosława Wójtowicza , Zakład Poprawczy w Ostrowcu.
*Świętokrzyskie Diabliki” pod opieką Izabeli Pańtak zaprezentowały :”Suitę świętokrzyską” i „Suitę lubelską”.- Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach.

Część II

W drugiej części imprezy bawiły mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zespoły seniorów z Ostrowca, Wólki Bodzechowskiej , Przyborowia, Sienna i z innych miejscowości.
Rozbrzmiewały pieśni ludowe, piosenki, żarty kabaretowe, barwne tańce, spektakle teatralne.
Wystąpiły takie zespoły jak:

*Chór „Cantate Domino” z Ostrowca Świętokrzyskiego
*Zespół : „ Co wy na to?” Anny Smolińskiej oraz zespół śpiewaczy Roberta Nowaka z Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów przy Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św.
*”Metamorfoza” pod kierunkiem Wiesławy Wójtowicz- ODS „Malwa” Ostrowiec Św.
*Grupa Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej i Przyborowia pod kierunkiem Krzysztofa Żaka
*Teatr UTW – spektakl teatralny
*Zespół taneczny „Utewianki” UTW - pokaz mody
*Chór UTW WSBiP z Ostrowca Świętokrzyskiego pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów
*Chór „GRAZIOSO” z Sienna pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów
*Ognisko Muzyczne z Sienna pod kierunkiem Pawła Garbalskiego.

Zabawa trwała dość długo. Każdy zespół chciał pokazać jak najwięcej i jak najbarwniej swój program. Brakowało czasu na prezentacje wszystkich przygotowanych pokazów. Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na aktywność artystyczną młodych i seniorów, i potrzebę prezentacji dorobku artystycznego. W istocie IV Ostrowieckie Senioralia łączyły pokolenia.

Senioralia zakończono występem młodych akordeonistów z ogniska muzycznego, a następnie wspólnym śpiewem chórzystów – seniorów z Sienna i Ostrowca Świętokrzyskiego.


IV Ostrowieckie Senioralia
pn. „Łączymy pokolenia”
13 i 14 czerwca 2015

„Ludzie starsi, o ile są twórczy, przeżywają drugą młodość, zachowują aktywność,
są niestrudzeni, stale się rozwijają i mają szerokie horyzonty..” (J. W. Goethe.)

13 czerwca 2015 r.
Część I

Ostrowieckie Senioralia to dwudniowe przedsięwzięcie kulturalne, organizowane corocznie przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP, dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Tegoroczne Senioralia zaszczycili przedstawiciele władz miasta i powiatu ostrowieckiego, przewodniczący związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Patronat honorowy nad Ostrowieckimi Senioraliami objęli: Prezydent Miasta , Starosta,Rektor WSBiP oraz media: TV Ostrowiec, TV „Krzemionki”, Redakcja „Gazety Ostrowieckiej”, „Wiadomości Świętokrzyskich”, Ostrowieckie Fakty” i „Echo Dnia”.

Senioralia – dn. 13 czerwca br. otworzył Józef Pazderski , prezes Uniwersytetu,
a uświetnił swym występem Chór UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów.

Następnie głos zabrali Anna Żelazowska - Przewłoka , opiekunka naukowa z ramienia uczelni patronackiej, i Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz Wojciech Lesiak- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Powiatu Ostrowieckiego. Były ciepłe słowa wsparcia i życzenia dla seniorów.
Anna Żelazowska- Przewłoka odczytała list gratulacyjny od Rektor WSBiP, prof. dr hab. Bożeny Zboiny. Natomiast prezydent Jarosław Górczyński wyraził pełne poparcie
dla inicjatyw seniorów. W swej wypowiedzi, nawiązując do hasła senioraliów, obiecał:
” Aby łączyć w sposób trwały pokolenia, po wakacjach powstanie Rada Seniorów”.

Dużo sukcesów i wytrwałości w pracy seniorów na rzecz łączenia pokoleń życzył przedstawiciel starostwa ostrowieckiego. Natomiast Szymon Lada – nestor oświaty ostrowieckiej wyraził słowa podziwu dla prezesa Uniwersytetu, który od dwunastu lat prowadzi uczelnię dla osób starszych.

W dalszej kolejności spotkanie poprowadziła Matylda Niewójt- wiceprezes ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Konferencja naukowa pn: „Z tradycją w przyszłość”.

W ramach konferencji uczestnicy – słuchacze UTW i goście wysłuchali trzech wykładów:
1. Prekursorzy uniwersytetów trzeciego wieku- prelekcja Barbary Bakalarz, Dyrektor Biblioteki WSBiP.
2. Hierarchia wartości trzech pokoleń: wiara, miłość, tradycje.- prezentacja multimedialna w oparciu o badania socjologiczne- dr Anna Zybura , pracownik WSBiP.
3. Podtrzymanie sprawności fizycznej dla zachowania zdrowia i partycypacji społecznej- prezentacja dr Doroty Maciąg, pracownika WSBiP.
Konferencję uświetniły wystawy:
* malarska - Sekcja Plastyczną pod kierunkiem Zofii Słapek
* rękodzieła artystycznego - pod opieką Emilii Sękiewicz
* fotografii – przygotowana przez Andrzeja Bartczaka;

Część II
Ognisko integracyjne w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski

Po południu w ramach Senioraliów zorganizowano spotkanie integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowy na Gutwinie w leśnictwie Zwierzyniec. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 słuchaczy UTW.
Uczestnicy ogniska wysłuchali ciekawej gawędy leśniczego Damiana Batugowskiego, który opowiadał o znaczeniu lasów, budowie i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, ochronie przyrody i roli leśników w gospodarowaniu zasobami leśnymi.

W drugiej części pieczono kiełbaski, kaszanki w miejscu zabezpieczonym pod wiatą, gdzie za drewnianymi stołami gościli seniorzy. Po krótkiej biesiadzie były śpiewy i tańce przy muzyce Waldemara Sołtysa ( gra na akordeonie). Wspólnie śpiewano piosenki biesiadne , żołnierskie i inne z dawnych lat.

Seniorów odwiedził duszpasterz akademicki - dr Rafał Kułaga.


Poezja łączy pokolenia

10 czerwca 2015 r.

Miłym akcentem w kilkuletniej współpracy Seminarium literackiego UTW z Młodzieżowym Klubem Poetyckim „ Ad Rem” w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im W. Broniewskiego było zaproszenie wiceprezes Matyldy Niewójt do jury III Powiatowego Konkursu Poetyckiego Szkół Gimnazjalnych pt. „Wiosenne przebiśniegi”

W spotkaniu poetyckim, połączonym z ogłoszeniem wyników konkursu wzięli udział także seniorzy.

Przewodnicząca jury - nauczycielka języka polskiego
mgr Krystyna Kozieł – podkreśliła znaczenie pięknej idei łączenia pokoleń, która zapewnia podtrzymywanie i utrwalanie literackich więzi.


II I etap wycieczki : Skoszyn

W drodze powrotnej miłym i bliskim sercu akcentem było spotkanie z pensjonariuszami Schroniska „Nasze Gospodarstwo” Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie w gminie Waśniów, którym kieruje zaprzyjaźniony od wielu lat z UTW i słuchaczami ks. Jan Mikos.

Tu na parę godzin znaleźliśmy się też jak w domu. Poczęstowano nas pożywną i smakowitą zupą. Z pomocą wolontariuszy Schroniska i naszych kolegów przygotowaliśmy kiełbaski z rożna. Częstowaliśmy się wzajemnie z mieszkańcami Domu. Były serdeczne rozmowy, odnajdywane znajomości, a potem śpiewy partyzanckich i żołnierskich pieśni i taniec wszystkich w radosnym kręgu.

Wśród osłaniającej polanę biwakową zieleni wyczuwało się oczekiwany radosny klimat.

Tu zawsze jesteśmy oczekiwani i ciepło przyjęci:

„Powinno się być dobrym jak chleb;
powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli jest głodny”
(Brat Albert)

Takie wyprawy i spotkania integracyjne oprócz rozrywki i zabawy są procesem oczyszczenia z egoizmu i ciężaru duszy, związane z głęboką budową człowieczeństwa.


II etap wycieczki : Chęciny - Góra Zamkowa

Uczestnicy wycieczki zadziwieni geniuszem jednego człowieka mogli ochłonąć wspinając się na Górę Zamkową w Chęcinach.

Teraz celem był odświeżający spacer-wspinaczka do gotyckiego Zamku królewskiego. Wzniesiony około 1300 r. był rezydencją królowych i wdów królewskich. Współcześnie – zabytek ruina. Dla 50 – osobowej grupy turystów z UTW miejscem na relaksujące spojrzenie z wysoka na przeszłość Chęcin, dziś 20 – tysięcznego miasta, z bogatą historią rozwoju od XIII w., tradycjami górniczymi (miedź, srebro, ołów), eksploatacji złóż wapieni i marmurów.


6 czerwca 2015 r. – wycieczka na trasie: Podzamcze –Chęciny- Skoszyn
I etap Podzamcze koło Chęcin – Muzeum Leonarda da Vinci

W dniu 06.06.2015 r. odbyła się wycieczka edukacyjna słuchaczy UTW WSBiP. Sprzymierzeńcem byłą piękna , słoneczna pogoda. I etapem zaplanowanego z rozmysłem podróżowania było Podzamcze koło Chęcin, a głównie wystawa „Świat Leonarda da Vinci” eksponowana czasowo od 5.09.2014r. do 13.09.2015r. w nowoczesnym obiekcie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Wystawa, jedno z ważniejszych wydarzeń 2014 r., prezentuje odkrycia Leonarda da Vinci, genialnego artysty i wynalazcy. Można było na niej obejrzeć interaktywne modele, jak „Wehikuł czasu”, „Maszyna latająca”, fizyczną rekonstrukcję jedynego do końca wykonanego projektu „Mechanicznego lwa”, cyfrowe rekonstrukcje obrazów „Ostatnia wieczerza” i „Dama z łasiczką”.

Samodzielne multimedialne stanowiska, przedstawiające ponad 200 trójwymiarowych rekonstrukcji, wiele szkiców i projektów, które twórca pozostawiał najczęściej nieukończone, przechodząc do kolejnych fascynujących pomysłów. Oprócz prac artystycznych, modeli eksponowane są kodeksy Leonarda da Vinci w formie wirtualnej.


Wykład 1 czerwca 2015 r.

Wykład „Dziecko w literaturze i sztuce” poprzedził występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie pod kierunkiem Nauczycieli:

- Pani Renaty Kwiatkowskiej
- Pani Renaty Miśkiewicz
- Pani Bożeny Turek

Dziecko, jego przeżycia, problemy, emocje to temat wielu utworów literackich i dzieł malarskich.

O kreacji bohatera dziecięcego w literaturze polskiej na przestrzeni wieków mówiła mgr Matylda Niewójt. Ukazała, jak kształtował się portret psychologiczny dziecka w zależności od sytuacji społecznej, czasu historycznego i rozwoju nauk pedagogicznych.

Motyw dziecka pojawił się w literaturze, jednakże dziecko jako samodzielny bohater literacki pojawiło się stosunkowo późno. Dopiero w epoce pozytywizmu (XIX w) znajdujemy całą grupę utworów z dziecięcymi bohaterami ( np. „Antek, „Janko Muzykant”, „Jaś nie doczekał”, „Tadeusz”, „Anielka”, „Jamioł..”)

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozumienia” – tej idei podporządkował swoją twórczość i działalność pedagogiczną Janusz Korczak (Henryk Goldszmit )

Do dziś cieszą się wielką popularnością jego książki: „Król Maciuś I”,
„Król Maciuś na wyspie bezludnej” czy „Kajtuś czarodziej”

W późniejszej literaturze pojawiają się bohaterowie o ciekawych cechach osobowości, skomplikowanych życiorysach, uwikłani w bardzo trudne nieraz problemy życiowe.

Pisarze przełamują granice tabu, pokazują rodziców ze zwykłymi zaletami i wadami, rozpaczliwe częstokroć wysiłki dzieci zmierzają do przełamania samotności, niedostatków uczuciowych, co jest powodem frustracji, ucieczek z domu rodzinnego, wagarów. Pisarze współcześni starają się pokazać szerokie środowisko dziecka i różne czynniki, które wpływają na kształtowanie jego osobowości.


Kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem WSBiP.

1 czerwca 2015r w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zapowiadające działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod naukowym patronatem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystość przygotowała Barbara Brzeska prezes Stowarzyszenia „NASZ WŁOSTÓW” w ramach realizowanego projektu pn. „SENIORZY I MŁODZIEŻ – SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA” dotowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział wójt Józef Bulira, radni powiatu opatowskiego Tomasz Staniek i Krzysztof Hajdukiewicz, a także goście z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pierwszy wykład nt „ Nie dajmy się starości” wygłosiła dr n. med. Dorota Kozieł prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

W imieniu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP głos zabrał prezes Józef Pazderski, który podzielił się doświadczeniami z pracy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz z dorobkiem kreatywnych słuchaczy ostrowieckiego uniwersytetu.

Na uwagę zasługuje wystąpienie wójta Józefa Buliry, który zadeklarował życzliwą pomoc dla powstającego w gminie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a prezes Józef Pazderski życzył w ciepłych słowach wszystkim seniorom we Włostowie aktywności, pogody ducha i wiele satysfakcji w działalności dla dobra ludzi starszych i młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła młodzież z ciekawym programem artystycznym.


"Poznaj moją twórczość , poznaj mnie" - promocja tomiku wierszy "W zwierciadle czasu" Jadwigi Myśliwskiej.

W gościnnych murach Galerii Fotografii MCK licznie zgromadzeni miłośnicy poezji mieli okazję poznać twórczość członka Zarządu UTW WSBiP - Jadwigi Myśliwskiej.

Miniatury poetyckie zamieszczone w tomiku " W zwierciadle czasu" powstały z potrzeby serca, są zapisem przemyśleń Autorki, dojrzałej, mądrej refleksji, własnej filozofii życia.
Poznajemy bogatą paletę barw życia Poetki, ich różnorodne odcienie, uchwycenie tej swoistej "melodii duszy". A melodia ta bardzo bogata w różne dźwięki - tony radosne, optymistyczne, pełne wiary i nadziei mieszają się z nutami smutku, zadumy, zamyślenia, żalu.

Tematyczna wielostronność utworów , szczerość i wrażliwość wypowiedzi poruszają wyobraźnię, emocje i skłaniają czytelnika do refleksji.
Promocję tomiku uświetniła oryginalna i wzruszająca prezentacja poezji Jadwigi Myśliwskiej przygotowana przez uczniów klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. W. Broniewskiego: Monikę Mazur, Klaudię Tokarską , Klaudię Wiśniewską,
Karolinę Żaczkiewicz i Pawła Kowalskiego. Młodzież przygotowała nauczycielka języka polskiego mgr Krystyna Kozieł, która od kilku lat współpracuje z UTW.

Wiersze Poetki czytała także Halina Szczodrak - członek Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. A Gabrysia Górniak - uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 wzruszyła i zachwyciła gości pięknym wykonaniem znanych piosenek.
Był też czas dla Autorki, która mówiła o inspiracjach poetyckich, potrzebie pisania, o swoim warsztacie twórczym. Z ogromną radością dziękowała licznie przybyłym gościom, swojej najbliższej rodzinie, przyjaciołom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP, Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział w Ostrowcu Św., członkom Klubu Literackiego "Aspekt" oraz znajomym.

Poetyckie spotkanie zaszczycili także swoją obecnością Kanclerz WSBiP Józef Tyburczy, opiekun naukowy UTW, dr Anna Żelazowska-Przewłoka, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Oddział ZNP w Ostrowcu Barbara Kluba, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. W. Broniewskiego Robert Warda, prezes UTW WSBiP Józef Pazderski, dyrektor Biblioteki WSBiP
Barbara Bakalarz-Kowalska oraz artysta plastyk Tadeusz Kurek.
Szczególną przyjemność sprawiła Autorce obecność nauczycieli Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego Panów Stanisława Kluska i Longina Pobiegi.

.............................................................................
Prowadząca spotkanie Matylda Niewójt w imieniu wszystkich gości złożyła Autorce gratulacje i życzenia, by nie wypalił się żar wiary w siebie, by nie osłabła pasja poetyckich poszukiwań, by miłośnicy poezji nie musieli czekać długo na nowe wiersze. Wszystkiego Najlepszego w życiu osobistym i rodzinnym.
Do życzeń goście dołączali krótkie laudacje i kwiaty. Przy tradycyjnej lampce wina jeszcze długo dyskutowano o poezji Jadwigi Myśliwskiej.

W imieniu Zarządu i Słuchaczy UTW WSBiP kwiaty i najlepsze życzenia złożyli prezes Józef Pazderski i wiceprezes Matylda Niewójt


Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.

29 i 30 maja 2015 r
Wiceprezes UTW Matylda Niewójt i słuchaczka Irena Metyk wzięły udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.

W pierwszym dniu uroczystości delegacje zaproszonych UTW uczestniczyły we mszy świętej celebrowanej przez kardynała Kazimierza Nycza.

Momentem szczególnym było poświęcenie sztandaru, który otrzymał najstarszy w Polsce Uniwersytet. Po mszy św. goście mieli okazję poznać historię Warszawy i podziwiać piękną architekturę miasta.

Wieczorem uroczysta kolacja, tort, wystąpienia: prezes UTW im. H. Szwarc – Ireny Moskal, prezes OPUTW – Krystyny Lewkowicz i posła na Sejm RP - Michała Szczerby.

Drugi dzień Jubileuszu poświęcony był pamięci Pani prof. Haliny Szwarc. Zaprezentowano biografię tej niezwykłej kobiety, pionierki gerontologii i geriatrii w Polsce, a także założycielki pierwszego w Polsce, a trzeciego na świecie uniwersytetu dla seniorów.

Występujący podkreślali ogromne zasługi Pani profesor, niezwykle ciepło wspominali spotkania i mądre, refleksyjne rozmowy.

Ten niezwykły Jubileusz był okazją do potwierdzenia słuszności idei Pani profesor, która twierdziła, że:

„Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. To kim jesteśmy, jest istotniejsze od tego , co robimy, i co posiadamy. Osoby zadowolone z życia są zdrowsze i żyją dłużej”


18 maja 2015 r

Wykład nt. „Tradycje przemysłowe i kultura robotnicza jako źródło tożsamości mieszkańców Ostrowca Św. do 1980 r.” wygłosił dr Jarosław Dulewicz z Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

Na początku prelegent zdefiniował takie pojęcia, jak:

- kultura duchowa, masowa, elitarna
- tradycja w rozumieniu potocznym, treściowym, czynnościowym
- tożsamość społeczno-kulturowa

Wykład rozwijał ważne zagadnienia związane z tematem:

1.Początki procesu kształtowania się kultury robotniczej mieszkańców hutniczego ośrodka.
2.Sposób kształtowania i umacniania się klasy robotniczej.
3.Przeobrażenia społeczno-gospodarcze w latach 70-tych związane z rozwojem hutnictwa.
4.Kultywowanie tradycji hutniczych w Ostrowcu Św.

Wykład dr Jarosława Dulewicza wzbogacił wiedzę słuchaczy UTW z zakresu regionalizmu i tożsamości regionalnej.


18 maja 2015 r. – spotkanie ,prelekcja

Zarząd UTW wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zorganizował spotkanie edukacyjne pt. „”Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia”. Prelekcję poprowadziła mgr Renata Dylewska z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy wczesnego wykrywania Raka Piersi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Joanna Chądzyńska i Katarzyna Blejder przeprowadziły instruktaż samobadania piersi na fantomach. Wielkie wrażenie na słuchaczkach zrobiły slajdy pokazujące różne stadia raka piersi. Te zatrważające obrazy z pewnością przekonały słuchaczki do samobadania piersi i korzystania z badań mammograficznych.

Każda z pań otrzymała poradnik Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 2015 „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie”, magazyn dla pacjentów onkologicznych SCO – „Amicus” oraz pamiątkowe gadżety.

Dziękujemy Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Annie Męczkowskiej, Edycie Górze i Katarzynie Kowalskiej za pomoc w organizowaniu działań prozdrowotnych na rzecz seniorów.


12 maja 2015 r – Akt podpisania porozumienia

Podpisanie porozumienia o współpracy między Starostwem Powiatu Ostrowieckiego, Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Akt podpisania porozumienia miał miejsce w sali konferencyjnej powiatu w obecności członków Zarządu Powiatu, Zarządu i Słuchaczy UTW i lokalnych mediów.
Zebranych przywitał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Wojciech Lesiak.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, rektor WSBiP prof. dr hab. Bożena Zboina
i prezes UTW Józef Pazderski.

Pan Starosta podkreślił wielką rolę jaką odgrywa uczelnia dla seniorów w propagowaniu ustawicznego kształcenia się, zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapewnił o stałej współpracy i zadeklarował pomoc prze realizacji ważnych projektów podejmowanych przez seniorów.

Prezes Józef Pazderski podkreślił, jak ważne jest podpisanie porozumienia o współpracy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który trzynaście już lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, prozdrowotną i kulturalną. „Cieszy fakt, że pan starosta interesuję się osiągnięciami seniorów, którzy zapracowali sobie ciężką pracą na szacunek i pomoc”. – zakończył swoją wypowiedź prezes UTW.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jedyna w powiecie uczelnia dla seniorów będzie mogła liczyć na wspieranie ważnych inicjatyw, jak na przykład - Senioraliów i publikacji „Biuletyn UTW”.


Notatka z Seminarium Literackiego z dn. 11 maja 2015 roku

Gościem Seminarium literackiego był Krzysztof Nawrot – autor opowiadań, wierszy i fraszek, członek Towarzystwa Sztuk Pięknych w Kielcach, reżyser i narrator spektaklu „90 wróbli”.

Pisarz bardzo ciekawie i zajmująco opowiadał o swojej drodze twórczej, inspiracjach i zrealizowanych marzeniach o pisaniu. Z autorskim zacięciem czytał swoje wiersze i miniatury literackie. Intrygujące fabuły zaskakiwały puentą o ważnych społecznie problemach.

Miłośnicy poezji i prozy słuchali z wielką uwagą prezentowanych utworów, dyskutowali, zadawali pytania. Duże wrażenie wywarły na autorze osiągnięcia twórcze słuchaczy UTW, a także działalność Seminarium Literackiego. Bardzo pozytywnie ocenił wiersze J. Nowakowskiej, T. Wiącek, J. Myśliwskiej, M. Jastrząb i opowiadanie B. Krawętkowskiej.

Na zakończenie spotkania Krzysztof Nawrot zaśpiewał kołysankę Leonarda Cohena.

To było naprawdę udane, twórcze i inspirujące dla piszących spotkanie.


Informacja od Pani Joanny Gibalskiej - nauczycielki języka francuskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica.

30 kwietnia 2015 r. Pani mgr Joanna Gibalska , prowadząca zajęcia z języka francuskiego z grupą słuchaczy UTW, przesłała miłą informację, że nasi studenci mają pewien udział w zdobyciu przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. S. Staszica zaszczytnego tytułu Ambasadorów Praw Człowieka 2015 r. w Strasburgu. Są laureatami Międzynarodowego Konkursu „Wyjaśnij mi Prawo do Edukacji”. W konkursie wzięło udział 8 krajów europejskich oraz Polska.

Jury w liście gratulacyjnym przesłanym do LO Nr 1 im. S. Staszica zwróciło uwagę na dodatkowy ważny szczegół w jednej z prac dotyczących praw człowieka do edukacji przez całe życie. O nim świadczyło nadesłane zdjęcie przedstawiające słuchaczy UTW: Kazimierę Sady, Bożenę Kaczmarską, Ewę Opidowicz i Mariana Sułka uczestniczących w zajęciach jęz. francuskiego organizowanych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im S. Staszica.

Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia Pani mgr Joannie Gibalskiej i uczniom biorącym udział w projekcie. Cieszy fakt, że współpraca międzypokoleniowa przynosi tak dobre efekty.

Prawo do edukacji mają wszyscy, o czym piszą uczniowie w wierszu
„Moja Edukacja. Moja Przyszłość”

Ja mam prawo
Ty masz prawo
On i ona mają prawo
My wszyscy mamy prawo do edukacji

Do chodzenia do szkoły i udziału w zajęciach pełnych animacji
I do odpoczynku po pracy czyli rekreacji
Z dala od pogwałcenia praw i dyskryminacji

Na świecie istnieją różne rodzaje organizacji
Które działają na rzecz edukacji
Gdzie dochodzi się do celu drogą negocjacji

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Też są doceniani i jest to dla nich rodzaj kuracji
A to wszystko dzięki przestrzeganiu prawa do edukacji.


Spotkanie autorskie „Ocalić od zapomnienia czyli o ciekawych ludziach i wydarzeniach w świetle reportaży Andrzeja Nowaka”

27 kwietnia 2015 r.

Słuchacze mieli okazję poznać bliżej biografię i pracę reporterską autora bardzo ciekawych książek: „Być jak diament”, „Orłowińska ballada”, „Magdalena z mrocznej baśni” i ostatnio wydanej „My z pałacu”

Andrzej Nowak ocala od zapomnienia miejsca i wydarzenia związane z ziemią świętokrzyską. Pisze o dramatycznych przeżyciach ludzi,, ich wyborach życiowych, bardzo trudnych decyzjach naznaczonych czasem historii

Reportaże Andrzeja Nowaka to bardzo zajmująca lektura.
Autorowi życzymy dalszych sukcesów w uprawianiu tego niełatwego gatunku dziennikarskiego, dociekliwości i pasji w poszukiwaniu nowych tematów, odkrywania prawdy o ludziach i miejscach naszego regionu.


Wykład z 18.IV.2015 r.

Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizował
18 kwietnia konferencję pn „ Nowoczesne zarządzanie biznesem”.
Na jeden z wykładów –„Ekonomia dla seniorów” zostali zaproszeni słuchacze naszego uniwersytetu.

Regionalny Koordynator Programu „Nowoczesne zarządzanie Biznesem” Krzysztof Ofsiatyński w sposób bardzo przystępny przekazał ważne i przydatne w życiu codziennym informacje dotyczące :
- zastrzegania kart kredytowych i bankomatowych ( tel. w Polsce i za granicą kraju
(+48) 828 828 828 usługa jest bezpłatna)

- korzystania z Biura Informacji Gospodarczej
- warunków odzyskiwania zaległych należności
- dokumentów zastrzeżonych (WWW.dokumentyzastrzezone.pl )
- firm wiarygodnych finansowo.

A ponadto: czego można dowiedzieć się z Raportu o Sobie i co to jest Rejestr Dłużników BJG.
Seniorzy zostali uczuleni na zagrożenia, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu.


Seminarium w WSBiP – w dn. 17 kwietnia 2015 r.

Grupa słuchaczy UTW wzięła udział w Seminarium naukowym pn. „Kształtowanie prawidłowych postaw opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Seminarium prowadziła dr Anna Dąbrowska - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauki
o Zdrowiu WSBiP. Jednym z tematów omawianych przez prelegentów, który szczególnie zainteresował słuchaczy UTW, były problemy związane z procesem starzenia się w „siwiejącej Europie”. Polska należy do krajów, w których zainteresowanie się seniorami, podwyższeniem standardów ich życia stały się priorytetami polityki senioralnej rządu i samorządów.
Zwrócono także uwagę na potrzebę stworzenia nowych systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi społecznie, podkreślano również ogromne znaczenie więzi międzypokoleniowych.

Gościem honorowym Seminarium była Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Osób Starszych. Porównała politykę senioralną w Niemczech i w Polsce.

Prelegenci – znawcy tematu starości, w oparciu o nowe osiągnięcia nauki i badania, pokazali problem w wielu aspektach, podkreślając, że system pomocy osobom starszym musi być zintegrowany i musi znaleźć się w obszarze zainteresowania władz wszystkich szczebli.


Notatka z wykładu.

14 kwietnia br. studenci UTW wysłuchali profesjonalnie przeprowadzonego wykładu "Nowoczesne sposoby radzenia sobie z problemami słuchu", który wygłosił Adam Dubrzyński w ramach projektu "Usłyszeć Motyla".
Program edukacyjny w zakresie profilaktyki i protetyki słuchu obejmował takie zagadnienia, jak:
- anatomia i fizjologia procesów słyszenia,
- niedosłuch: przewodzeniowy, odbiorczy, mieszany,
- przyczyny i skutki niedosłuchu,
- protezowanie słuchu (diagnostyka lekarska ,badania audiologiczne, aparat słuchowy)
Prelegent zwrócił uwagę na wzrastającą świadomość zagadnień dotyczących ochrony profilaktyki i protetyki słuchu, co pozwala uniknąć wielu zagrożeń.
Słuchacze mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego badania słuchu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niedosłuchem.
"Usłyszeć Motyla" - to projekt ochrony profilaktyki i protetyki słuchu adresowany do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dziękujemy Pani Krystynie Lewkowicz - Prezes Fundacji "OPUTW" w Warszawie za włączenie naszego uniwersytetu do grupy, która mogła skorzystać z tak ciekawego projektu.


II KONGRES UTW

Motto II Kongresu
„ Ruch UTW odniósł sukces dzięki grupom ludzi, którzy wiedzieli czego ludziom potrzeba. Osoby zadowolone ze swego życia są zdrowe i żyją dłużej”
Prof. H . Szwarc

W 2015 roku przypada czterdziesta rocznica założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką i założycielką była Pani Profesor Halina Szwarc- lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wykładowca akademicki i społecznik.

Dla uhonorowania zasług i działalności Pani Profesor oraz 40-lecia ruchu UTW w Polsce 30 marca br. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowany przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Liderzy ponad 500 UTW w kraju i przedstawiciele polskich uniwersytetów na Ukrainie , Litwie, Słowacji i Austrii wzięli udział w wydarzeniu mającym na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku tego edukacyjnego i społecznego ruchu oraz wyznaczeniu dla niego priorytetów dalszego dynamicznego rozwoju.

Patronat nad obchodami 40-lecia ruchu UTW objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej oraz Władysław Kosiniak- -Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Oficjalnego otwarcia II Kongresu UTW dokonali: Pani Anna Komorowska i Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
O dynamicznym rozwoju ruchu UTW w Polsce i najważniejszych wydarzeniach w okresie 1975-2015 w środowisku UTW, a także o działaniu Rządu i Parlamentu na rzecz polityki senioralnej mówili – Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Michał Szczerba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Wystąpienie gościa honorowego – Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego seniorzy przyjęli bardzo ciepło, bowiem usłyszeli deklarację wielkiej otwartości i nadania zagadnieniom senioralnym priorytetowej pozycji Pałacu Prezydenckiego. Pan Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym liderom środowiska UTW.

Odbyła się także prezentacja i wręczenie tytułów i dyplomów laureatom konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Zaszczytu tego dostąpili: prof. Hanna Gronkiewicz Walz, Prezydent M.st. Warszawy, senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błedowski osoby w sposób szczególny zaangażowane w podejmowaniu cennych inicjatyw na rzezc seniorów

Zaproszeni goście II kongresu UTW – przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Rządu oraz innych instytucji państwowych, m.in. minister W. Kosiniak- Kamysz, wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera podkreślali wielką rolę UTW, ich wyjątkowość nie tylko w Europie ale i na świecie, zapewniali o tworzeniu sprzyjającego klimatu partnerskiej współpracy środowiska seniorskiego z rządem i parlamentem. Poparli inicjatywę utworzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którego pierwsze posiedzenie wyznaczono na 1 października 2015r- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku: poseł Michał Szczerba, minister Władysław Kosiniak-Kamysz, prof. Bolesław Samoliński - Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej, Krystyna Lewkowicz, Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka zwrócili uwagę na to, że UTW stworzyły na rynku swoistą silną „markę UTW” wykazując dojrzałość poglądów, realność postulatów, mądrość i odpowiedzialność za sprawy swoje i kraju. Kreatywność działania uzasadnia uznanie ich za równorzędnego partnera rządu w tworzeniu polityki senioralnej w Polsce

Podsumowania II Kongresu dokonali Prezes Krystyna Lewkowicz i poseł Michał Szczerba. Zebrani przyjęli przez aklamację Deklarację Końcową II Kongresu UTW wskazującą najważniejsze kierunki strategii rozwoju Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

II Kongres UTW uświetnił niezapomniany recital Ireny Santor, nagrodzony wielkimi brawami i owacją na stojąco.
Ostrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP reprezentowali: Prezes Józef Pazderski oraz Członkowie Zarządu UTW.
Wróciliśmy przekonani, że zagadnienia senioralne zajmują priorytetową pozycję na wszystkich szczeblach władzy, Pałacu Prezydenckiego, Rządu, Sejmu , Senatu oraz kluczowych resortów.
Dziękujemy serdecznie Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu ostrowieckiej delegacji na II Kongres UTW w Warszawie.


I Wojewódzka Konferencja UTW

16 marca br. W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się I Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa świętokrzyskiego,
pn. „Uniwersytety Trzeciego Wieku animatorami działań na rzecz seniorów i społeczności lokalnych województwa świętokrzyskiego
Inicjator i organizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Św.
Cel konferencji: Budowanie trwałych więzi i wzmocnienie kontaktów prowadzących do nawiązywania i realizowania współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. świętokrzyskiego –

„Razem możemy więcej i skuteczniej!”

W konferencji udział wzięły Uniwersytety Trzeciego Wieku z Kielc, Starachowic, Opatowa, Sandomierza, Buska Zdroju, Ostrowca Św. oraz organizujące się UTW z Włostowa i Lipska ( woj. mazowieckie).

Konferencję otworzył prezes UTW WSBiP Józef Pazderski. W serdecznych słowach przywitał gości w
osobach: Marzena Okła-Drewnowicz, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji
Polityki Senioralnej.
Zbigniew Pacelt – poseł na Sejm RP, Marcin Bielski – Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,
prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina, Rektor WSBiP; Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego; Eligiusz Mich – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego;
Paweł Celebański – Radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego; Małgorzata Gagat –
reprezentująca Dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.
Wśród zaproszonych znaleźli się także przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz seniorów.
Prezes Józef Pazderski nawiązał do obchodów 40-lecia ruchu UTW w Polsce, podkreślił ogromną rolę
prof. Haliny Szwarc w ich powstawaniu i rozwoju.
Część naukową konferencji rozpoczął wykład prof. nadzw. dr hab. Bożeny Zboiny „Nie dajmy się
starości”. Pani Rektor udowodniała i przekonywała, że życie osób starszych może być pogodne,
aktywne i kreatywne, wszystko zależy od samych seniorów i ich chęci bycia aktywnymi, społecznie
użytecznymi. Podkreśliła także rolę UTW w kształceniu ustawicznym i aktywizacji osób starszych.
Z wielką uwagą zebrani wysłuchali wystąpienia Poseł Marzeny Okły-Drewnowicz dotyczącego
założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020. Znakiem czasu jest starzenie
się społeczeństwa polskiego. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej wynosi obecnie 13,5 % ludności
(ponad 5 milionów osób). Prognozy wskazują, że w 2020 r. wyniesie on 17,6%, a wskaźnik obciążenia
demograficznego wzrośnie z obecnej wartości 19 do około 26. Pani Poseł zapewniła, że Parlament
podejmuje i będzie podejmował różne działania na rzecz osób starszych, wykorzystując sprawdzone
rozwiązania stosowane w Europie. Poinformowała, iż w ostatnim czasie w Rządzie i Parlamencie
powstały grupy zajmujące się sprawami seniorów. Trwają prace nad powołaniem Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów. Pani poseł omówiła założenia ogólnopolskiego Programu Senior-Wigor, który
ma na celu organizację placówek dziennego pobytu osób starszych i samotnych oraz klubów seniora.
W tym roku z budżetu państwo przeznacza się na to przedsięwzięcie 360 mln zł. Ważną rolę ma
spełniać powołany do życia w 2015 r. Narodowy Instytut Geriatrii, placówka naukowo-badawcza
ukierunkowana na wyznaczanie standardów w zakresie opieki nad seniorami.
Pani Poseł zaprosiła przedstawicieli UTW woj. świętokrzyskiego do współpracy. Przedstawiciel
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcin Bielski w swojej
prezentacji przedstawił założenia programowe polityki senioralnej na najbliższe lata. Podkreślił także
dużą rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako partnera społecznego władz samorządowych w
tworzeniu polityki senioralnej.
Zaproszeni goście gratulowali pomysłu zorganizowania Konferencji, podkreślali zwiększenie
aktywności partycypacyjnej i społecznej seniorów w środowisku, zapewniali o wspieraniu działań.
Prezydent Jarosław Górczyński poinformował o powołaniu Komisji do opracowania budżetu
Obywatelskiego, zapewnił, że jesienią będzie powołana Rada Seniorów.
Po przerwie kawowej przedstawiciele zaproszonych Uniwersytetów mówili o swoich
osiągnięciach, dobrych praktykach, ale także o problemach, które utrudniają działalność. Ożywiona
dyskusja, spostrzeżenia, wnioski posłużyły do opracowania Deklaracji Końcowej jednogłośnie
przyjętej przez uczestników Konferencji.
Pierwsze spotkanie UTW woj. świętokrzyskiego było udane i owocne. Spełniło swoją rolę,
bowiem udało się nawiązać i wzmocnić kontakty między UTW woj. świętokrzyskiego.
Jesteśmy przekonani, że przełożą się na konkretne wspólne działania i projekty.
Konferencję uświetnił występ Chóru UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów.

Słowa serdecznych podziękowań należą się naszym sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu poczęstunku dla gości. Są to :

1.Pan Marek Giemza właściciel Restauracji „Pizza Na Maxa” ul. 11 Listopada
2.Hipermarket TESCO ul. Mickiewicza 30 i pani Monika Markowska - Brela
3.Pani Małgorzata Styczyńska -Piekarnia „Małgorzatka ul. K. Przerwy - Tetmajera
4.Cukiernia „Słodka Manufaktura” w Ostrowcu Św. ul. Polna
5.Pani Barbara Mądzik Wytwórnia Wyrobów Piekarniczych „Oleńka” w Rudkach


Wykład dr Anny Gatkowskiej

Coraz częściej mówi się i pisze o przemocy jako problemie społecznym o charakterze globalnym i nasilającym się.
O przemocy wobec osób starszych mówiła na wykładzie

dr Anna Gatkowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 9 marca br.
Prelegentka zwróciła uwagę słuchaczy na czynniki wpływające na występowanie przemocy wśród osób starszych, które mogą stosować dorosłe dzieci, rodzina, partner życiowy i inni. Wymieniła także najczęściej stosowane formy przemocy, takie jak: przemoc ekonomiczna, zaniedbywanie, przemoc psychiczna z ograniczeniem wolności, przemoc fizyczna i przemoc instytucjonalna.
Podała wykaz instytucji i placówek zajmujących się przemocą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Są to:
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Komenda Powiatowa Policji
- Prokuratura Rejonowa
- Przychodnie lekarskie. Każda na terenie miasta.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Doktor Anna Gatkowska stwierdziła, na podstawie doświadczenia pracowników socjalnych, że ludzie starsi nie chcą mówić, informować o przemocy w swoim życiu. Ogranicza ich wstyd, lęk i obawa przed konsekwencjami ze strony osób silniejszych,

Uczuliła słuchaczy, by zwracali uwagę na niewłaściwe traktowanie osób starszych, reagowali i w razie potrzeby zawiadamiali odpowiednie instytucje zajmujące się przemocą.


Wieczór poetycko-muzyczny

13 marca br. w Osiedlowym Domu Kultury odbyło się spotkanie poetycko- muzyczne przygotowane przez uczestników Seminarium literackiego.
W liryczny, refleksyjny nastrój wprowadzili słuchaczy: Gabrysia Górniak piosenką „Kasztany” oraz Teresa Piasecka i Tadeusz Morawski „Rozmowa liryczną” K.I.Gałczyńskiego.

Spotkanie rozpoczęła Matylda Niewójt rozważaniami na temat najpiękniejszego ze wszystkich uczuć towarzyszących od wieków człowiekowi, jakim jest miłość. Przywołała słynny „Hymn o miłości” św. Pawła. Apostoł Narodów wyłożył w nim całą teorię miłości, jako zasady życia i kategorii człowieczeństwa.
Miłość jest jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych motywów literackich. Towarzyszy człowiekowi w każdej epoce i pod każdą szerokością geograficzną.
O literackich ujęciach i roli kobiet w życiu wybitnych polskich poetów: Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Bolesława Leśmiana mówiły uczestniczki Seminarium literackiego : K. Borys, B. Krawętkowska, J. Myśliwska, M. Niewójt.
Przy blasku świec i delikatnej muzyce , uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
Nr III im. W. Broniewskiego- recytowali wiersze wymienionych poetów.
Wzruszające piosenki o miłości śpiewała, budząc dreszcz emocji, Gabrysia Górniak, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1.
W drugiej części spotkania „snuły miłość” autorki wierszy , które od kilku lat mierzą się z materią poetyckiego słowa. Zebrani z uwagą wysłuchały utworów: Mirosławy Dudy, Barbary Krawętkowskiej, Jadwigi Myśliwskiej, Małgorzaty Jastrząb, Krystyny Łukasik, Jadwigi Nowakowskiej i Teresy Wiącek.
Prowadząca Seminarium literackie Matylda Niewójt poinformowała zebranych o ciekawych formach pracy , osiągnięciach uniwersyteckich poetek, organizowanych warsztatach i wycieczkach literackich ( Cedzyna, Chrobrze, Sycyna- Zwoleń- Czarnolas), spotkaniach ze znanymi poetami regionu świętokrzyskiego.
Niespodzianką dla wszystkich był spektakl teatralny pt. „Naszyjnik” oparty na kanwie opowiadania Guy de Maupassanta, przygotowany przez słuchaczki Krystynę Borys i Ewę Bałazy. Gra aktorska, stroje i widowiskowy walc zachwyciły publiczność. Potwierdziła to burza oklasków.
O nagłośnienie i oprawę muzyczną spektaklu zadbał słuchacz Marek Szczepański.
Spotkanie zakończył duet Teresa Piasecka i Tadeusz Morawski piosenką
„Za młodzi, za starzy” R. Rynkowskiego.
To był naprawdę udany wieczór poetycko- muzyczny, pełen lirycznych wzruszeń, głębokich refleksji i piękna poetyckiego słowa.
Zarząd UTW serdecznie dziękuje Panu mgr inż. Krzysztofowi Wardzie, dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. w. Broniewskiego oraz Pani mgr Krystynie Kozieł za pomoc w zorganizowaniu imprezy kulturalnej.


Styl życia a zdrowie społeczeństwa w Polsce

To temat interesującego wykładu dr Anny Pacian z Uniwersytetu medycznego w Lublinie, który odbyła się 23 lutego 2015r.

Prelegentka skupiła uwagę słuchaczy na kilku istotnych zagadnieniach, takich jak:

Zdrowie jako wartość autoteliczna i wartość instrumentalna,
Globalne instytucje i cele polityki zdrowotnej
Globalne czynniki ryzyka chorób występujących aktualnie i w przyszłości w krajach biednych, rozwijających się i w krajach rozwiniętych.

W drugiej części wykładu słuchacze poznawali czynniki zagrożenia zdrowia w Polsce: alkohol, tytoń, nadwaga i otyłość, niski stopień spożycia owoców, niski odsetek osób systematycznie ćwiczących, co jest przyczyną chorób cywilizacyjno-społecznych, takich jak: choroby sercowo-naczyniowe, nowotworowe, nowotwory złośliwe, choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość. Niezwykle ważne są więc programy profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Prognozy częstość występowania chorób na świecie w roku 2020 dotyczy w kolejności: choroby wieńcowej, depresji, wypadków drogowych, choroby odnaczyniowej, mózgu (udary), zaporowej choroby dróg oddechowych.
Podsumowaniem były zalecenia ogólne dotyczące stylu życia. Duże zainteresowanie wykładem potwierdziły liczne pytania słuchaczy.


Miłośnicy Melpomeny

Nasi słuchacze obejrzeli (50 osób) 15 lutego 2015r w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego spektakl „Cafe Sax”

Scenę w teatrze zaaranżowano na niewielką kawiarenkę na warszawskiej Saskiej Kępie, ulubionym miejscu Agnieszki Osieckiej – autorki tekstów szlagierowych piosenek. Tu spotykała starych bywalców lokalu, prowadziła rozmowy, bacznie obserwowała toczące się wokół życie. Tu też na luźnych kartkach notowała swoje spostrzeżenia, które wykorzystywała jako inspiracje do tworzenia tekstów poetyckich. Aktorzy pojawiający się W „Cafe Sax” przypominali rzeczywistość PRL-owską, klimat tej epoki, śpiewali największe przeboje Osieckiej powstałe w tym czasie.

W role wrażliwej poetki codzienności wcieliła się wspaniała Krystyna Jamróz. Jej niezwykły, elektryzujący głos wzruszył głęboko widzów, wywołując wiele sentymentalnych wspomnień. Gromkie brawa \były nagrodą za wspaniale wykreowaną rolę.

Spektakl zakończyło brawurowe wykonanie, wspólnie z widzami piosenki „Niech żyje bal”


NOWE TECHNOLOGIE W USŁUGACH TELEOPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I PACJENTAMI PRZEWLEKLE CHORYMI

To temat wykładu dr inż Jarosława bułki, który się dobył 10 lutego 2015 r i wzbudził ogromne zainteresowanie słuchaczy

Pracownik naukowy AGH w Krakowie przybliżył historię telemedycyny najnowszej formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łączącej w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dużo uwagi poświęcił prelegent zagadnieniu teleopieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, której celem jest poprawa jakości usług opiekuńczych, ułatwienie osobom starszym i przewlekle chorym dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości życia.


ASPEKTY ETYCZNE W ŻYCIU SPOŁECZNYM

To temat wykładu mgr Jolanty Jankowskiej – koordynatora transplantacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, który odbyła się 9 lutego 2015r. W programie spotkania znalazły się zagadnienia związane z procedurami oraz organizacją pobierania i przeszczepiania narządów

Panki koordynator poinformowała, że chociaż liczba pobrań narządów do transplantacji wzrosła w województwie świętokrzyskim do 10 w ciągu ubiegłego roku, to nadal nasz region jest daleko w tyle za resztą Polski pod względem liczby pobrań narządów do transplantacji.

Temat wzbudził żywą dyskusję wśród słuchaczy.


Nasi fruwający przyjaciele

Wykład plenarny w dniu 26 stycznia połączony z wystawą fotografii Andrzeja Bartczaka. Barwna opowieść o ptakach naszych okolic dodatkowo wzmocniona śpiewem ptaków, uświadomiła nam jak często w tym szarym świecie nie zauważamy piękna jakie nas otacza. Nasza przyroda jest przepiękna wystarczy tylko kilka chwil by się rozejrzeć wkoło. Wielu z nas w następne dni po wykładzie zauważyło w swoim otoczeniu barwne ptaki ,których nigdy nie widzieli i z ciekawością mogli sprawdzić te spostrzeżenia na wystawie do 10 lutego.


Zachowanie osób w stanach wskazujących na zagrożenie życia

Pod takim tytułem został nam słuchaczom UTW WSBiP wygłoszony wykład przez dr Danutę Barańską w dniu 12 stycznia 2015r. Bardzo ciekawy instruktarz ratujący życie, nie wiemy kiedy i czy będziemy z niego mogli korzystać, ale świadomość, że potrafimy już pomóc innemu człowiekowi daje wiele satysfakcji.

Dodatkowo Grupa Ratownictwa Medycznego zademonstrowała pokaz ratowania życia w nagłych wypadkach.


Wykład plenarny – „Psychologia szczęścia”

Wykład prowadziła pani mgr Małgorzata Jachimska
Zaczęliśmy nowy rok 2015 wykładem w dniu 5 stycznia o "SZCZĘŚCIU..."
To jest super start w nowy rok bo wszyscy szczęścia potrzebujemy.
Mogliśmy przypomnieć sobie wskazówkę, by być szczęśliwym najpierw Trzeba zacząć od siebie, najwięcej szczęścia jest w nas. O przeszłości trzeba pamiętać, ale ją nie rozpamiętywać, plany przyszłości nie zawsze mogą się spełniać. Najważniejszy jest dzień dzisiejszy, na niego my sami mamy wpływ dlatego żyjmy „tu i teraz -Szczęśliwie”
Dla mnie "Szczęście to moja radość, która łez innym nie przynosi"

Pokaz sportów walki sekcji Rafała Połońskiego
Pamiętajmy jednak, że o szczęście trzeba czasem walczyć dlatego po wykładzie mieliśmy pokaz sztuk walki klubu Kicboxing Rafała Połońskiego. Trener Grzegorz Wrzesień pokazał nam podstawę każdej walki- by o coś walczyć najpierw przygotuj się, zatem rozgrzewka. Gdy jesteś już przygotowany możesz walczyć i osiągniesz sukces, tylko musisz w to wierzyć.Pięknie prezentowała się ostrowiecka mistrzyni świata w klasie K1 Ewa Pietrzykowska.


Spotkanie autorskie Andrzeja Nowaka- Arczewskiego.

15 stycznia br w Miejskiej Bibliotece w Opatowie odbyło się spotkanie literackie,w którym uczestniczyły Krystyna Borys i Jadwiga Myśliwska, słuchaczki ostrowieckiego Uniwersytetu
oraz delegacja opatowskiego UTW, uczniowie i inni.

Andrzej Nowak- Arczewski,dziennikarz-reporter, laureat Ogólnopolskiego Konkursu
na reportaż imienia Zbigniewa Nosala, autor książek reporterskich na spotkaniu zaprezentował najnowszą publikację „My z pałacu”, poświęconą historii rodziny Karskich i ludzi związanych
z pałacem we Włostowie. Reporter udowodnił, że w każdej miejscowości i w każdym człowieku kryje się historia warta utrwalenia, ocalenia od zapomnienia.


Jasełka 2014

Zespół Teatralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w okresie Świąt Bożego Narodzenia wystawił Jasełka p.t „ Mały pastuszek i wielki rozbójnik” w reżyserii Ewy Bałazy i Krystyny Borys.
Jasełka wystawiane były w przedszkolach, szkołach, kościołach i w Ośrodku Pomocy Społecznej „Przystań”.
Opowiadały o Miłości i czerpaniu radości życia z tej Wielkiej Miłości. Były wyrazem integracji międzypokoleniowej. Przedstawienie podobało się bardzo, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Wszędzie byliśmy serdecznie przyjmowani. W wielu miejscach jak starzy, dobrzy przyjaciele.
Jasełka wystawiane było między innymi:

11.12.2014r - w Ośrodku Pomocy Społecznej „Przystań”. Jasełka wystawiane były wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, ( pensjonariuszami Ośrodka), które bardzo przeżywały i cieszyły się ze swojego udziału w przedstawieniu. Przedstawienie oglądali również rodzice i przedstawiciele fundacji wspierających niektóre dzieci niepełnosprawne ( np. Polsat) Po zakończeniu Jasełek był poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd .

9.01.2015r w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie. Jasełka oglądała bardzo liczna rzesza dzieci ze Szkoły Podstawowej ( 5 –6 klas). Uczniowie włączyli się aktywnie biorąc udział w przedstawieniu, pomagali „aktorom” UTW „dźwigać” role. Byli pastuszkami „pomocnikami” Trzech Króli , niosąc Dzieciątku Bożemu dary i składając pokłon. Po Jasełkach było wspólne śpiewanie kolęd, dzieci wykazały się wielką znajomością, i umiejętnościami w śpiewaniu kolęd. Byliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez panią dyrektor Szkoły – mgr Małgorzatę Turczyńską i innych pracowników. Panie Kucharki poczęstowały nas zupą ogórkową. P Y S Z N O Ś C I!!!

11.01.2015r Chór i Zespół Teatralny UTW „grali” w 23 Finale WOŚP na Ostrowieckim Rynku.
Tego dnia było bardzo zimno ale my swoim występem -- („Jasełka”, śpiew piosenek przez Chór pod kierunkiem Państwa Alicji i Waldemara Sołtysów ) rozgrzewaliśmy widzów a przede wszystkim ich SERCA
W aukcji , swoje prace wystawiły słuchaczki : – Emilia Sękiewicz – sekcja Rękodzieła wystawiła „Anioła Dobroci” wykonanego z wikliny papierowej, z Sekcji Plastycznej obrazy olejne wystawiły: Anna Gębusia, Danuta Szałapska, Teresa Lipowska. Trzy obrazy wystawiła Wiesława Rączka (członek Chóru UTW)

15.01.2015 Kolejnym miejscem, gdzie wystawiliśmy „Jasełka” było Przedszkole Nr 7.
Dzieci, których była duża „gromadka” były bardzo skoncentrowane i w idealnej ciszy oglądały przedstawienie, pięknie śpiewały z nami kolędy. Również i tu Trzej Królowie mieli „swoich pomocników” – przedszkolaków, którzy wędrowali z nimi do żłóbka i czynili to z wielką ochotą.. Na zakończenie kolędowania pięknie zaśpiewała kolędę-pastorałkę mała solistka Martynka ( przepraszam jeśli pomyliłam imię).

18.01. 2014r Zespół Teatralny, Chór UTW i zaprzyjaźniony z nami Chór „Grazioso” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie uczestniczyły we Mszy Świętej o godz. 1030 w Kolegiacie Św. Michała Archanioła. Po Mszy Świętej wystawione były Jasełka, a połączone chóry pod dyrekcją Państwa Alicji i Waldemara Sołtysów śpiewały kolędy. W „Jasełkach” również brały udział dzieci obecne na Mszy Św., z którymi później zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcia . Po „Jasełkach słuchacze UTW na czele z Prezesem UTW – Józefem Pazderskim , który nas mocno „wspiera” w naszych działaniach, z Chórem z Sienna spotkaliśmy się w sali „Michael” z księdzem prałatem mgr Janem Sarwą -proboszczem Kolegiaty i duszpasterzem akademickim dr Rafałem Kułagą. Wspólne śpiewanie wyrażało radość z naszego kolędowania. Ksiądz Proboszcz dziękując nam za występy podkreślił, że jest otwarty na współpracę z nami, że zawsze nas chętnie przyjmie z koncertem, występem w Kolegiacie i Parafii Św. Michała Archanioła.

Odbiór i miłe słowa o naszym przedstawieniu i kolędowaniu dodały nam „SKRZYDEŁ”

( Irena Podsiadły)


Nasze słuchaczki w UTW Małopolska
W Krakowie

Na zaproszenie redaktora naczelnego „Głosu Seniora” i prezesa Fundacji „Manko” Łukasza Salwarowskiego, słuchaczki naszego uniwersytetu – Henryka Jaszewska i Wiesława Rączka wzięły udział w Dniu Seniora UTW Małopolska. Spotkanie odbyło się 29 listopada 2014r w Krakowie
Tematem przewodnim była troska o zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów w szeroko pojętym aspekcie
Organizatorzy zaproponowali bogata ofertę programową
•Spotkanie z ambasadorami zdrowia, czyli seniorami czynnie uprawiającymi sport, turystykę-propagującymi aktywność fizyczną w środowisku,
•Cykl wykładów na temat chorób wieku senioralnego oraz działań profilaktycznych w celu zachowania zdrowia
•Targi medyczne i kosmetyczne
•Możliwość wykonania niektórych badań medycznych
Prezes UTW w Łzach Krystyna Mociek zachęcała słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów, która odbywa się każdego roku w Łazach.
Miłym akcentem na zakończenie spotkania był występ zespołu w Klubu Seniora w Świątnikach Górnych z programem „ Andrzejki Andrzejki”
Słuchaczki Naszego UTW przywiozły z Krakowa nie tylko pakiet ważnej i ciekawej wiedzy, ale także ciepłe wspomnienia z udanego spotkania integracyjnego uniwersytetów z Małopolski


40 lat Ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
(1997-2150)

Pod takim tytułem odbyła się III Ogólnopolska Konferencja UTW w dniu 15 grudnia 2014r w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski.
Organizatorami konferencji byli: Komisja Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Ostrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP reprezentowali na tej konferencji: Józef Pazderski –Prezes, Matylda Niewójt- Wiceprezes i Andrzej Bartczak – Członek Zarządu.
W wypełnionej po brzegi Sali Kolumnowej Sejmu RP liderzy środowisk uniwersyteckich z całego kraju rozpoczęli inauguracje 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
Wprowadzenia i powitania gości dokonał Michał Szczerba poseł na Sejm RP przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
Wśród licznie przybyłych gości świata nauki, znanych posłów, senatorów i polityków znaleźli się przedstawiciele; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wójcicka, Mieczysław Augustyn – przewodniczący Senackiej Komisji Rodzinnej, Polityki Senioralnej i Społecznej, prof. Piotr Błędowski-wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Prof. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i inni.
O dokonaniach i wyzwaniach ruchu UTW w Polsce mówili Michał Szczerba, Wiesława Borczyk i Krystyna Lewkowicz.
W czasie konferencji prof. T. Szapiro w imieniu Kapituły przedstawił nominowanych do konkursu senioralnej gospodarki pt. „Przyjaźni seniorom” , a K. Lewkowicz zaprezentowała kandydatów konkursu „Wielka Osobowość UTW”
Na zakończenie uczestnicy Konferencji przyjęli : Deklarację Końcową Uczestników XII Konferencji i Program Obchodów 40 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.


W świątecznym klimacie

Tradycyjnie pięknym śpiewem kolęd Chór UTW prowadzony przez Alicję i Waldemara Sołtysów rozpoczął uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane 14 grudnia 014r w hotelu ACCADEMIA
W świątecznym klimacie, w atmosferze pełnej radości i życzliwości, liczna grupa słuchaczy spędziła wyjątkowy wieczór, nawiązujący do tradycyjnej obrzędowości wigili świąt Bozego Narodzenia.
Były Pełne serdeczności życzenia świąteczne i noworoczne, łamanie się opłatkiem, degustacja wigilijnych potraw i wspólne kolędowania.
Bardzo miłym akcentem było przedstawienie jasełkowe „ Mały pastuszek i zbójca” opracowane przez Ewą Bałazy, a zaprezentowane przez uniwersytecka grupę teatralną
Uroczystości wigilijne zaszczycili swoja obecnością zacni goście: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Starosta Powiatu Ostrowieckiego Zbigniew Duda, kanclerz WSBiP Józef Tyburczy, opiekun naukowy UTW WSBiP dr Anna Żelazowska-Przewłoka oraz ks. Jan Mokos prowadzący Dom Opieki Św. Brata Alberta w Skoszynie i ks. Dr Rafał Kułaga- duszpasterz akademicki


Żywienie w zdrowiu i chorobie

Matylda Niewójt – Wiceprezes i Henryka Rycombel – Członek Zarządu UTW WSBiP wzięły udział w Ogólnopolskiej Konferencji XII Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie - pod hasłem „Żywienie w zdrowiu i chorobie” zorganizowanej 14 listopada 2014r. w hotelu ACCADEMIA
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był mgr inż. Józef Grabowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Opieki Zdrowotnej im. A. Górnisiewicza. Komitetowi naukowemu przewodniczyła Rektor WSBiP prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina
Znani wykładowcy z UM w Lublinie, SGGW w Warszawie, UJK w Kielcach i WSBiP prezentowali najnowsze zagadnienia z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowotnej. Zwrócili uwagę a udzielanie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli oni współpracować z lekarzami specjalistami w walce o Zycie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich


Świętokrzyska Gala Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu wraz z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 5 grudnia 2014r organizują Świętokrzyską Galę Wolontariatu w Filharmonii Świętokrzyskiej im Oskara Kolberga w Kielcach
Na gali najaktywniejsi wolontariusze zostaną nagrodzeni za swoją działalność.
Zarząd UTW WSBiP zgłosił kandydaturę Ewy Bałazy, uznając ogromny wkład pracy i wielkie zaangażowanie w działania artystyczne podejmowane przez Chór UTW, Sekcje Tańca ludowego i uniwersytecki kabaret.
Mamy nadzieje, że szanowana Kapituła doceni pracę wolontariacką Ewy, a my –życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki !!!


Bądź w Olimpijskiej Formie

To projekt realizowany przez Fundacje „Zatrzymać czas”. W ramach opracowanego programu aktywności fizycznej i sportu dla seniorów ostrowieccy słuchacze UTW WSBiP spotkali się w dniu 20 października z mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem
Spotkanie trwało ponad 2 godziny, a przeszło 200 osobowa grupa studentów UTW miała okazję wysłuchać wykładu o karierze sportowej i doświadczeniach sportowych mistrza
Władysław Kozakiewicz ambasador programu w części praktycznej pokazał i poprowadził ćwiczenia fizyczne opracowane specjalnie dla seniorów


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW WSBiP w Ostrowcu Św.

W dniu 27 października 2014r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przewodniczyła mu pełnomocnik Rektora ds. UTW- dr Anna Żelazowska-Przewłoka
Sprawozdanie z programu działalności Zarządu za minioną kadencje złożył prezes Józef Pazderski. Informacje o wykonaniu budżetu przedstawiłaksięgowa WSBiP mgr Agnieszka Winiarczyk
Słuchacze UTW wybrali Prezesa ,Zarząd i Komisje Rewizyjną na kolejną kadencje. Jednogłośnie przy aplauzie słuchaczy ponownie prezesem został Józef Pazderski.
W skład zarządu ponownie weszli - Matylda Niewójt -Viceprezes , Ewa Bałazy, Krystyna Borys, Jadwiga Myśliwska, Alicja Jabłońska, Henryka Rycombel oraz nowi członkowie Irena Podsiadły i Andrzej Bartczak
Komisja rewizyjna na nową kadencje jest w tym samym składzie: Teresa Wiewiór- Piasecka, Irena Grudniewska, Alicja Podczaska


KONCERT „PIEŚNI WOJENNE I PARTYZANCKIE”

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości młodzi artyści pod kierownictwem nauczycieli z Ogniska Muzycznego w Siennie zaprezentowali niezwykle wzruszający program wokalno –muzyczny pt „ Pieśni Wojenne i patriotyczne”
Licznie zgromadzeni słuchacze UTW WSBiP podziwiali i oklaskiwali wykonawców utworów patriotycznych. Dreszcze emocji wywoływały znane pieśni wykonywane przy akompaniamencie pianina czy skrzypiec. Między innymi „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Pałacyk Michla”, „Miejcie nadzieje”, „Ojczyzno ma”, „Pierwsza kadrowa”.
Śpiewała je młodzież, chór UTW właczyli się także słuchacze. Ogromne brawa zebrali akordeoniści, którzy dali popis doskonałej gry na instrumencie
Na zakończenie programu, w hołdzie poległym za wolność, wszyscy zaśpiewali „Biały Krzyż”
Z całą pewności koncert ten na długo pozostanie w pamięci. Młodzież zaskoczyła interpretacjami muzycznymi i wokalnymi, obudziła niezwykłe wzruszenia i głębokie uczucia.
Piękny koncert patriotyczny przygotowali muzycy Alicja i Waldemar Sołtysowie


AKCJA „Jabłka dla UTW”

Sekcja „Pomocna Dłoń” rozprowadziła wśród słuchaczy 10 ton jabłek przekazanych przez Świętokrzyski Bank Żywności
Rozprowadzeniem jabłek zajmowały się prowadzące Sekcję – Anna Górska i Irena Grudniewska. To im należą się słowa szczególnych podziękowań za sprawną organizację logistycznego przedsięwzięcia.
Podkreślić należy także ogromną pomoc grupy słuchaczy, która zaangażowała się w prace rozładunkowe


EDUKACJA TEATRALNA

68 listopada pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy UTW USBiP obejrzała w Teatrze Powszechnym im .J. Kochanowskiego w Radomiu współczesną komedie Christiana Giudicelli „Pierwsza młodość”
Ta pogodna, pełna ciepłego humoru z odrobiną nostalgii sztuka pokazuje, że w każdym wieku, bez względu na okoliczności, sytuacje i zdarzenia trzeba umieć Cieszyc się życiem. Trzeba mieć marzenia, bo to one dodają nam skrzydeł, a na realizację ich nigdy nie jest za późno.
Sztukę wyreżyserowała Julia Wernio, autorką scenografii jest Elżbieta Wernio
Komedia „ Pierwsza młodość” Słuchacze naszego uniwersytetu –miłośnicy Melpomeny- rozpoczęli edukacje teatralna


Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

6 października 2014 r. Słuchacze UTW WSBiP rozpoczęli kolejny, dwunasty już, rok akademicki.
Doniosłą uroczystość otworzył i powitał gości oraz licznie zebranych słuchaczy prezes Stowarzyszenia UTW WSBiP Józef Pazderski.
Odśpiewanie Hymnu Państwowego, Gaudeamus Igitur i Gaude Mater Polonia wprowadziło wszystkich w podniosłą i uroczystą atmosferę.
Tradycyjnie, jak co roku, miał miejsce akt immatrykulacji nowo przyjętych studentów - słuchaczy UTW.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dość licznie przybyli goście, a m.in.
- J.M. Rektor WSBiP prof. dr hab. Bożena Zboina, poseł na Sejm RP Marzena Okła Drewnowicz, radni Sejmiku Świętokrzyskiego: Maria Adamczyk i Józef Grabowski, Prezydenci m. Ostrowca Jarosław Wilczyński i Paweł Górniak, Starostowie Powiatu Ostrowieckiego Zdzisław Kałamaga i Eligiusz Mich, przedstawiciel senatora Jarosława Rusieckiego - Dyrektor Biura Artur Głąb, przedstawiciel Posła na Sejm RP Zbigniewa Pacelta - Paweł Celebański - Dyrektor Biura oraz inni goście - przedstawiciele organizacji oraz patronackiej uczelni.
Prezes Stowarzyszenia UTW J. Pazderski przedstawił słuchaczom ważniejsze zadania i wydarzenia UTW na rok 2014/2015 a wiceprezes Matylda Niewójt przedłożyła szczegółowo przygotowany program edukacji seniorów: wykłady plenarne, seminaria i bogaty pakiet zajęć w ponad 30 grupach oraz różnorodnych sekcjach dla słuchaczy.
Wykład inauguracyjny nt. „Polityka senioralna w Polsce w świetle ważnych ustaw sejmowych i decyzji rządu” wygłosiła posłanka na Sejm RP i wiceprzewodnicząca stalej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
Uroczystość przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze.

Joomla Template by Joomla51.com