r6.jpg

Łączymy pokolenia ostrowczan

III Ostrowieckie Senioralia
Na kartach kroniki UTW odnotowujemy kolejny bardzo udany wyjazd edukacyjno-integracyjny z cyklu "Piękne Świętokrzyskie".
W sobotę 24 maja grupa słuchaczy (55 osób) zwiedziła Święty Krzyż - prawdziwą perłę dziedzictwa kulturowego i najstarsze Sanktuarium na ziemiach polskich - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi

___________________________________________________________________________

Konferencja naukowa na temat:

„Ostrowiec Świętokrzyski na kartach historii, w fotografii i sztuce”,
współfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
14 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Konferencję rozpoczęła Krystyna Lewkowicz wykładem na temat polityki senioralnej w Polsce.
Zapowiedziała obchody 40.lecia UTW, wydanie monografii historycznej ,dotyczącej działalności uniwersytetów trzeciego wieku oraz przyszłego posiedzenia sejmowego seniorów.
Omówiła ważne dla starszego pokolenia pierwsze dokumenty prawne związane z działalnością m.in. Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie oraz z działaniami rządowymi na rzecz środowiska seniorów.
Kolejne wykłady ,prezentowane przez ostrowieckich profesjonalistów , przybliżyły uczestnikom konferencji historię i powstanie dzielnic miasta i jego rozwój oraz dzieła sztuki, zabytkowe budynki, pomniki, miejsca pamięci narodowej. Zbigniew Pękala zwrócił uwagę także na osobowość zespołu ludzi, jacy zamieszkali w naszym mieście, którzy to miasto tworzyli i kształtowali w różnych okresach historycznych. Wojciech Kotasiak w swoich rozważaniach nt. „Zabytek czy nie zabytek” pokazał ostrowczanom w prezentacji multimedialnej stare unikatowe zdjęcia miasta i dokumenty miejskie oraz wszystkie zachowane do dziś zabytki, które stanowią dziedzictwo materialne i wymagają ochrony.
Konferencję wzbogaciła również wystawa fotograficzna Romualda Redlicha, prezentująca najciekawsze miejsca Ostrowca Świętokrzyskiego.
W drugiej części grupy 30-40-osobowe uczestniczyły w panelach dyskusyjnych na temat ludzi nauki i kultury związanych z Ostrowcem Świętokrzyskim.
Konferencji towarzyszyły wystawy seniorów: malarska Sekcji plastycznej pod kierunkiem Zofii Słapek i prac Sekcji rękodzieła artystycznego - Emilii Sękiewicz.

___________________________________________________________________________

Artystyczny program wielopokoleniowy- przegląd zespołów młodzieży i seniorów, współfinansowany przez Starostwo Powiatu Ostrowieckiego.
15 czerwca 2014 rok – drugi dzień III Ostrowieckich Senioraliów w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przegląd zespołów artystycznych rozpoczęła młodzież tańcem narodowym - polonezem.
Program „Młodzież Seniorom” był urozmaicony, trwał ponad 2 godziny. Szczególnie pięknie brzmiały utwory prezentowane przez dwa zespoły muzyczne. Wokalne popisy dzieci i młodzieży z Miejskiego Centrum Kultury oraz z ostrowieckich szkół muzycznych stworzyły nastrój przyjemny i przyjazny dla wszystkich niezależnie od wieku.
Wystąpiły następujące zespoły i soliści z Miejskiego Centrum Kultury: Sekcja Taneczna Dzieci i Młodzieży MCK przygotowane przez Ewę Bałazy, Chór dziecięcy „Wiolinki” oraz zespół „Astra”, pod dyrekcją Jadwigi Dadii, solistki zespołu muzycznego „Tremolo” pod dyrekcją Elżbiety Łukawskiej - Daria Salwerowicz i Angelika Świątek, zespół recytatorsko-wokalny „Agrafka w składzie Oliwia Bródka, Jan Sokołowski i Matylda Tracz, uczeń Szkoły Muzyki Rozrywkowej II stopnia - Paweł Pawlik, zespół wokalno instrumentalny „AVART” ze szkoły muzycznej z Opatowa, zespół wokalny w składzie Ania, Monika i Karolina z Ogniska Muzycznego w Siennie i zespół akordeonowy z Ogniska Muzycznego w Siennie pod kierunkiem Pawła Garbalskiego.


W drugiej części występowały grupy seniorów z Ostrowca, Sienna i Przyborowa.
Dużo humoru wniosły pomysłowe prezentacje z ostrowieckich klubów seniora. Rozbawiły całą salę....Oj, działo się ,działo! Była dobra zabawa. Wysoki poziom artystyczny prezentowały chóry m.in. z UTW i Sienna. Prezentacje zespołów seniorskich były różnorodne, takie jak: scenki teatralne, tańce i uniwersytecka bajka „Czterej muzykanci z Bremy”.
III Ostrowieckie Senioralia zakończono piosenką: „Pięknie żyć”

___________________________________________________________________________

Edukacja i integracja

Na kartach kroniki UTW odnotowujemy kolejny bardzo udany wyjazd edukacyjno-integracyjny z cyklu "Piękne Świętokrzyskie".
W sobotę 24 maja grupa słuchaczy (55 osób) zwiedziła Święty Krzyż - prawdziwą perłę dziedzictwa kulturowego i najstarsze Sanktuarium na ziemiach polskich - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tu przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, które mógł ucałować każdy zwiedzający. W kaplicy, na prośbę księdza rekolekcjonisty słuchacze zaśpiewali słynną "Barkę".
Duże zainteresowanie wzbudziły bogate zbiory pamiątek związane z dziejami klasztoru oraz wyprawami misyjnymi przywiezione z różnych części świata, a zebrane w istniejącym od 31 lat Muzeum Misyjnym.
Prawdziwą atrakcją jest Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Prezentowana wystawa to wspaniały spektakl światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, diorany, zdjęcia, modele. To prawdziwy cud współczesnej techniki.
Żal opuszczać Święty Krzyż, bo przecież tyle jeszcze do zobaczenia, ale ...... w perspektywie coś, co wzmocni siły fizyczne - pyszna zupa z żołnierskiej kuchni u księdza Jana Mikosa w Skoszynie, niezwykle urokliwym i malowniczym miejscu u podnóża Gór Świętokrzyskich.
Tu już od kilku lat słuchacze UTW spotykają się z pensjonariuszami, ludźmi samotnymi, schorowanymi, przynosząc im radość, śpiew, dobre słowo, a ostatnio - także pokaźną paczkę z wydawnictwami albumowymi.
Wspólne grillowanie było doskonałą okazją do klimatu pełnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości.
Jesteśmy pełni uznania i podziwu dla niezwykłej osobowości i charyzmy księdza Jana Mikosa, który tak dzielnie zmaga się z przeciwnościami dnia codziennego, bo kocha ludzi i pochyla sie nad potrzebującymi.
Wnosząc iskierkę radości w życie pensjonariuszy wiemy, że "Każda radość którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci".
Organizatorem wyjazdu była Henryka Rycombel, przewodnikiem Marek Kimbar.

___________________________________________________________________________

"ŚLADAMI JANA KOCHANOWSKIEGO"

Wycieczka edukacyjna zorganizowana przez Sekcję literacką 23 maja br. utrwaliła wiadomości o życiu i twórczości największego poety polskiego renesansu.
Poetycki rekonesans rozpoczęliśmy od Sycyny pod Zwoleniem, gdzie w 1530 roku urodził się Jan Kochanowski. Na miejscu dawnego dworu Kochanowskich, który już nie istnieje, stoi kolumna z kapliczką na szczycie, wzniesiona w 1621 roku na pamiątkę bitwy pod Chocimiem.
Fundatorem tej kapliczki był ówczesny dziedzic Sycyny - Adam Kochanowski.
Bardzo ważnym etapem życia i twórczości poety był Czarnolas, gdzie osiadł około roku 1571. Tu wiódł życie szlachcica-ziemianina, tu przeżywał radosne i dramatyczne zdarzenia życia rodzinnego, które znalazły rozbicie w bogatej twórczości okresu czarnoleskiego.
Gości zwiedzających Muzeum Jana Kochanowskiego „wita” sam Mistrz Jan - pomnik poety wykonany w 1980 roku przez Mieczysława Weltera".
Muzeum biograficzne poety zajmuje 6 sal, w których zgromadzono wiele wydań jego dzieł, opracowań na temat życia i twórczości oraz niektóre bezpośrednio związane z nim pamiątki: dębowy fotel z herbem oraz żelazne drzwi z inicjałami i herbem Korwin.
W kaplicy Kochanowskich obejrzeliśmy dwie wystawy: "Rzeczpospolita Babińska" i "Mały Wawel".
Zespół dworski otoczony jest przez park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku w stylu angielskim. Tam, gdzie rosła słynna lipa, wspominana w utworach poety, stoi pamiątkowy obelisk.
Trzecie ważne miejsce związane z biografia Mistrza słowa poetyckiego to Zwoleń. Tu w Kościele Podwyższonego Krzyża Świętego znajduje się kaplica Kochanowskich wybudowana w 1610 roku. W podziemiach świątyni spoczywają zwłoki rodziców J.Kochanowskiego, a w krypcie obok w marmurowym sarkofagu - wielkiego poety.
Obok kościoła w Zwoleniu znajduje się centrum regionalne przy nekropolii Jana Kochanowskiego.
W salach muzealnych znajdują się między innymi fundacje rodziny Kochanowskich, kielichy, ornaty, pacyfikaty, zabytkowe księgi i obrazy oraz ekspozycja regionalna. Centrum - bardzo nowoczesne, bogate w ciekawe zbiory, godne obejrzenia.
W drodze powrotnej coś dla ciała - smaczny obiad w słynnej karczmie "Saganek".
Wycieczka ta, pełna poetyckich wrażeń i głębokich refleksji będzie zapewne inspiracją dla poetów Sekcji literackiej.

___________________________________________________________________________

Konferencja kardiologiczna dla seniorów.

Konferencja szkoleniowa pod patronatem Starosty Ostrowieckiego „Zdrowe serce – zdrowy senior” odbyła się 21 maja 2014 r. w budynku WSBIP.
Została zorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Była to kolejna konferencja z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia organizowana przez ten Wydział Starostwa Ostrowieckiego na rzecz starszego pokolenia.
W szkoleniu wzięło udział prawie 200 osób, w tym słuchacze UTW WSBiP oraz uczestnicy Szkoły Zdrowego Stylu Życia. Program konferencji obejmował wykłady na temat czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca ,profilaktyki chorób układu krążenia, postępowania niefarmakologicznego w nadciśnieniu tętniczym i zdrowego żywienia.
Wykłady, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi przez wykładowców- przedstawicieli służby zdrowia, były bogate w treści i wyniki badań medycznych.
Zawierały konkretne propozycje dotyczące zdrowego stylu życia i dbałości o serce.
Uczestnicy szkolenia -słuchacze Stowarzyszenia UTW WSiP kierują wyrazy uznania
do prowadzących na wysokim poziomie zajęcia dydaktyczne: dr n. med.. Doroty Maciąg, lek. med. Bożeny Kubickiej, mgr Renaty Bazyl i mgr Emilii Żelazowskiej oraz do organizatorów konferencji: Anny Męczkowskiej ( naczelnik), Katarzyny Kowalskiej i Edyty Góry- pracowników Powiatowego Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim -za owocną edukację prozdrowotną dla ostrowieckich seniorów.
Krystyna Borys

___________________________________________________________________________

Europoseł Paweł Zalewski ufundował seniorom z UTW wycieczkę do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy 2 lata temu na Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie europoseł Paweł Zalewski obiecał ufundowanie specjalnej nagrody dla zdobywcy Grand Prix, nie spodziewał się, że zwycięzcą okaże się tak duża, bo aż 30-osobowa grupa seniorów z Ostrowca Świętokrzyskiego. To właśnie chórzyści z ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wywalczyli na tym pamiętnym festiwalu w 2012r.- Grand Prix za przedstawienie pt. „Czarowniczki-przewodniczki świętokrzyskie”, które w dowcipny sposób pokazywało walory turystyczne naszego regionu. Obiecaną nagrodą była wycieczka do Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 07.04. – 12.04.2014r. Na razie poseł P. Zalewski gościł w PE tylko 15 osób a drugiej połowie nagrodzonej grupy obiecał ufundować wycieczkę dopiero po wyborach do PE. Trochę baliśmy się trudów podróży. Ponad 20 godzin jazdy w autokarze może zmęczyć każdego. A tu jeszcze trzeba dojechać do Warszawy. Ale pomógł nam pan wicestarosta Eligiusz Mich. Dzięki niemu dostaliśmy autobus na dojazd do Warszawy i z powrotem oraz refundację większej części kosztów tego dojazdu.
Najważniejszym punktem programu naszej wycieczki było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W środę 9 kwietnia o świcie wyjechaliśmy z hostelu w Brugii, aby zdążyć na wejście do PE o godz. 9.00. Pan poseł Paweł Zalewski, który został naszym przewodnikiem po PE, pełnił swoją rolę fachowo i z poczuciem humoru. Zaprowadził nas do sali posiedzeń plenarnych, gdzie zasiedliśmy na galerii dla gości. Interesująco opowiadał o bieżącej pracy parlamentarzystów i zadaniach PE. Zapytany o swój największy sukces – odpowiedział, że jest nim sprawa Ukrainy. Dowiedzieliśmy się, że pan poseł usilnie pracował nad tym, aby kwestia stosunków UE z Ukrainą przestała być traktowana marginalnie lecz stała się priorytetem. I tak się stało – podkreślił. Z panem posłem P. Zalewskim spotkaliśmy się tego dnia ponownie po południu - ale tym razem przed siedzibą PE na placu, który - jak powiedział pan poseł - ma polskie akcenty, nosi bowiem nazwę „Agora Simone Veil i Solidarności 1980”. Jeszcze tylko krótki spacer, wspólne zdjęcia, uścisk ręki na pożegnanie. W podziękowaniu za ufundowanie wspaniałej wycieczki - wręczyliśmy panu posłowi Album Jubileuszowy UTW i kilka innych naszych publikacji. Podczas kilkudniowej wycieczki zwiedziliśmy przepiękne belgijskie miasta: Brukselę, Brugię, Gandawę oraz w drodze powrotnej Poczdam i Berlin. W Brukseli spacerowaliśmy po Grand Place, podziwialiśmy słynne Atomium – model cząsteczki żelaza powiększony miliardy razy. Obejrzeliśmy też Manneken Pis – figurkę nagiego siusiającego chłopca, który, jak mówi legenda, żył w XIV w. i wsławił się tym, że zagrzewał rodaków do walki, siusiając na wroga z murów obronnych. Jest to, obok Atomium, najbardziej rozpoznawalny symbol Brukseli. Ale figurka „siusiającej dziewczynki” – pomysł współczesnych feministek - budzi mieszane uczucia, niekoniecznie pozytywne. Brugia zauroczyła nas zupełnie. Stanowi ona wyjątkowy przykład średniowiecznej zabudowy. Patrząc na majestatyczne kościoły, wielki ratusz, rozległe place, bogato dekorowane, kolorowe, bajkowe kamieniczki - mogliśmy poczuć atmosferę bogatego, średniowiecznego miasta, które aż do XV wieku było centrum europejskiego handlu i kultury. Było kolebką kapitalizmu i malarstwa flamandzkiego. To tutaj tworzyli Jan van Eyck i Hans Memmling. Nie można nie wspomnieć o przecinających Brugię kanałach, które nadają miastu swoisty urok. Dlatego Brugia słusznie nazywana jest Wenecją północy. Podobny charakter i klimat ma Gandawa. Tutaj, nasze seniorki poprzebierane w stroje czarowniczek świętokrzyskich, budziły sensację wśród turystów, którym chętnie pozowały do zdjęć. Ale dopiero w Berlinie nasze „czarowniczki” miały swoje „5 minut”. Odegrały swoje przedstawienie na placu w pobliżu budynku Reichstagu. I zostały sfilmowane oraz nagrodzone owacją przez młodszą część wycieczki – studentów i pracowników biura poselskiego.

___________________________________________________________________________

Ostrowieccy seniorzy w krainie sztuki.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim promowało twórczość artystyczną słuchaczy.
W związku z tym 21 marca br. w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się uroczyste spotkanie seniorów połączone z prezentacją wystawy prac malarskich, rękodzieła artystycznego i fotografii. Prezentacja ta towarzyszyła promocji długo oczekiwanej publikacji pn. „Malarstwo i rysunek. Rękodzieło. Fotografia”.
W promocji tej uczestniczyli również mecenasi kultury i sztuki m. in. przedstawiciele władz miasta i powiatu: wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprezydent Paweł Górniak, BWA, uczelni patronackiej oraz goście Starachowickiego UTW i inni.
Tomik ostrowieckich słuchaczy powstał z inicjatywy prezesa UTW Józefa Pazderskiego oraz grup seniorów, rozwijających w jesieni życia swe pasje artystyczne.
Prawie 50-osobowa grupa słuchaczy realizuje swe zainteresowania dzięki inspiracji i pracy twórczej liderów: Zofii Słapek, Heleny Musiał i Emilii Sękiewicz oraz Romualda Redlicha.
Kolejna publikacja ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( wcześniej biuletyny i tomiki poezji) jest pierwszym wydaniem, prezentującym i podsumowującym siedmioletnią działalność plastyków, ośmioletnią pracę artystów rękodzieła i czteroletnie fotografowanie - pasjonatów utrwalania momentów z życia człowieka i jego otoczenia.
Spotkanie w krainie sztuki zostało wzbogacone występem uniwersyteckiego kabaretu, muzyką i tańcem dzieci oraz śpiewem wokalistek z Niepublicznej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

___________________________________________________________________________

22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już po raz drugi słuchacze ostrowieckiego uniwersytetu wzięli udział w charytatywnej akcji zorganizowanej przez Jurka Owsiaka. Nie mogło zabraknąć w niej seniorów, bowiem część zebranych pieniędzy będzie przeznaczona na godną opiekę medyczną nad osobami starszymi.
Ostrowiecki finał WOŚP wypełniły koncerty na Rynku. Tu od godziny 1500 prezentowały się zespoły artystyczne, a wśród nich uniwersytecki Zespół tańca ludowego UTeWianki oraz kabaret „Skandal w rodzinie” - przygotowane przez Ewę Bałazy.
Uzdolnione słuchaczki z Sekcji plastycznej: Zofia Słapek, Anna Gębusia, Teresa Lisowska, Danuta Szałapska oraz z Sekcji rękodzieła artystycznego: Emilia Sękiewicz i Jadwiga Chodorek przekazały swoje prace na aukcje prowadzone na specjalnie założonym koncie na Allegro.

___________________________________________________________________________

Piękno słowa i piękno sztuki - noworoczne spotkanie integracyjne

8 stycznia w gościnnych murach Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Wspólnej odbyło się noworoczne spotkanie integracyjne zorganizowane przez Zarząd i prowadzących sekcje artystyczne UTW WSBiP.
Wieczór literacko-muzyczny połączony z wystawą amatorskiej twórczości artystycznej studentów UTW zgromadził liczną rzeszę seniorów oraz mieszkańców Osiedla Sienkiewiczowskiego.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele WSBiP i opiekun naukowy UTW - dr Anna Żelazowska - Przewłoka, dyrektor Biblioteki mgr Barbara Bakalarz-Kowalska oraz grupa przyjaciół z uniwersytetu w Opatowie.
Noworoczne życzenia przekazał Prezes UTW Józef Pazderski, a w poetyckim słowie - słuchaczka Jadwiga Nowakowska.
W karnawałowy nastrój wprowadził wszystkich Chór i zespół tańca ludowego UTW, młodzież ze Studia Tańca „Twist” oraz Gabriela Górniak z PG nr 1, która zaśpiewała piosenki dobrze znane seniorom.
Chwilę głębszej refleksji wzbudziły poetki z Sekcji literackiej: Krystyna Borys, Mirosława Duda, Jadwiga Jastrząb, Irena Mikla, Jadwiga Myśliwska.
Wykład na temat wybranych zagadnień ze współczesnej polszczyzny wygłosiła wiceprezes Matylda Niewójt. Miłym akcentem tego wieczoru były podziękowania i kwiaty dla prowadzących sekcje artystyczne: Ewy Bałazy, Zofii Słapek, Emilii Sękiewicz oraz Matyldy Niewójt.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy amatorskiej twórczości artystycznej słuchaczy UTW. Podziwiano obrazy: Anny Dąbrowskiej, Anny Gębusi, Danuty Szałapskiej, Teresy Lisowskiej, Bożenny Kośli i Jerzego Małkowskiego. Zachwyt budziły także hafty, biżuteria i misternie wykonane gadżety przekazane przez Emilię Sękiewicz, Alicję Curyło i Jadwigę Chodorek.
Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej i serdecznej atmosferze. Było pierwszą w tym roku imprezą integracyjną łączącą bogatą amatorską twórczość seniorów z prezentacją młodych talentów.

___________________________________________________________________________

Wigilijne spotkanie seniorów

W ostrowieckiej restauracji hotelu ”Accademia” 14 grudnia br. miała miejsce uniwersytecka Wigilia, w której ponad 100-osobowa grupa słuchaczy przyjemnie spędziła wieczór przy opłatku i kolędzie.
Organizatorzy i gospodarze imprezy: Matylda Niewójt i Józef Pazderski
oraz Henryka Rycombel i Alicja Jabłońska, Emilia Sękiewicz (rękodzieło - prezenty)
Jadwiga Myśliwska zadbali o seniorów i gości.
Zaproszeni goście: Zdzisław Kałamaga – Starosta Powiatu Ostrowieckiego,
Paweł Górniak - Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, ks. dr Rafał Kułaga,
prof. dr hab. Bożena Zboina, dr Anna Żelazowska - Przewłoka - opiekunka naukowa
z ramienia patronackiej uczelni WSBiP - złożyli życzenia świąteczne
słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku .
Szczególnymi gośćmi były również trzy panie z Morskiej Szkoły z Kalinigradu,
które poznawały polską kulturę m.in. tradycje bożonarodzeniowe, miały możliwość wspólnego kolędowania.
Wigilijne spotkanie uświetniły uniwersyteckie zespoły artystyczne: chór i grupa teatralna pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów oraz Ewy Bałazy.
Dużo wzruszeń przyniosły kolędy m.in. „Kolęda dla nieobecnych” oraz przedstawienie teatralne pn.”Pospieszmy do Betlejem”.
To integracyjne spotkanie było wyjątkowe dla wielu osób.
W przyjaznej atmosferze wieczoru były życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, śpiewanie kolęd i biesiadowanie przy świątecznie nakrytych stołach.

___________________________________________________________________________

Goście z Morskiej Szkoły z Kalinigradu w UTW

13 grudnia odbyło się spotkanie Gości z Zarządem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Dyrektor Działu Naukowo –Dydaktycznego WSBiP-mgr Justyną Osuch. W przyjaznej, pełnej serdeczności atmosferze rozmawiano o zadaniach, misji i działalności w Kalingradzie i ostrowieckiej uczelni dla seniorów. Prezentacje multimedialne dopełniły obrazu obu stowarzyszeń. Goście z wielką uwagą i zainteresowaniem oglądali wystawę prac studentów UTW przygotowaną przez Sekcję plastyczną i Sekcję Rękodzieła artystycznego. Mieli okazję przyglądać się warsztatom plastycznym i obrazom wykonanym różnymi technikami. Uzdolnieni studenci UTW obdarowali Panie: Olgę, Irenę i Marię wykonanymi przez siebie podarunkami. Natomiast członkowie Sekcji literackiej opowiadali o swojej twórczości poetyckiej, prezentowali własne utwory, ofiarowali wydane przez siebie tomiki poezji. Goście poznali także dotychczas wydane przez UTW publikacje. Niektóre z nich otrzymali w prezencie. Żal było się rozstawać, bo mieliśmy sobie jeszcze tak dużo do powiedzenia. Ale….. jeszcze przecież kolejny dzień i kolejne spotkanie.

___________________________________________________________________________

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz
gościem Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz spotkał się ze słuchaczami UTW i seniorami miasta oraz powiatu ostrowieckiego w dn. 23 listopada 2013 r. w auli prof. Fr. Ryszki WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dostojnego Gościa powitał JM Rektor WSBiP doc. dr Tadeusz Grudniewski a spotkanie prowadziła Matylda Niewójt wiceprezes UTW.
Prezes Józef Pazderski omówił rolę Uniwersytetu i przedstawił problemy oraz oczekiwanie seniorów Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego.
Ministra przyjęto serdecznie i z tradycyjną gościnnością
Spotkaniu towarzyszyły prezentacje artystyczne Chóru UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów, Chóru MCK prowadzonego przez Pawła Cieślika i Mariana Majeckiego oraz występy Klubu Kreatywnych Kobiet z Kunowa.
Goście obejrzeli piękną wystawę amatorskiej twórczości malarstwa i rysunku, Sekcji Plastycznej i Rękodzieła Artystycznego oraz wydawnictw Sekcji Literackiej UTW.
Ciekawie prezentowała się także ekspozycja artystyczna zorganizowana przez kreatywnych seniorów miasta i powiatu
Pan Minister w swoim wystąpieniu powiedział:
„Seniorzy są tu radością, zobaczyłem wspólnotę ludzi, którzy pomimo codziennych trudności, są aktywni życiowo i społecznie uśmiechnięci, radośni – wiedzą, czego chcą i potrafią to realizować...”

___________________________________________________________________________

4 XI 2013 r. - Wykład prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek

4 XI 2013 r. - Wykład prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nt.: „Kreowanie jakości życia w późnej dorosłości”.
Bardzo ciekawie przygotowana prezentacja obejmowała zagadnienia, które pozwalają nieco inaczej spojrzeć na problemy związane z jakością życia osób starszych.
Oto niektóre z nich:

- Kryteria późnej dorosłości - dojrzałość, dylematy,
- Główne przestrzenie ryzyka dyskryminacji,
- Weryfikacja problemów współczesności,
- Adultyzm - gdy dyskryminacja odnosi się do ludzi młodych,
- Skutki diagnozowanych przejawów dyskryminacji,
- Perspektywy i zmiany, modyfikacje.

Wykład Pani profesor spotkał się z bardzo pozytywną reakcją słuchaczy, serdecznymi brawami podziękowali za treści skłaniające do głębszych rozważań i refleksji, a także za życzenia – samodzielnej, sprawnej i aktywnej dorosłości.

___________________________________________________________________________

Seniorzy w rezydencji Zamoyskich w Kozłówce.

Pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy UTW w dniu 19 października br. zwiedziła zespół pałacowo- parkowy w Kozłówce. Wspaniała rezydencja Zamoyskich zachwyciła niepowtarzalną scenerią oraz wartościami historycznymi, patriotycznymi i artystycznymi.
Wnętrza pałacu, zachowane w pierwotnym układzie, zadziwiają bogatą kolekcją malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z XVIII, XIX i początku XX w. Wyjątkowy wystrój pomieszczeń przywołuje atmosferę dawnej siedziby magnackiej z czasów jego największej świetności, kiedy rezydował tu ordynat kozłowiecki - Konstanty Zamoyski (1846-1923). W przylegającej do zamku kaplicy uwagę przykuwa ołtarz i piękne witraże.
Zabytkowe powozy ze zbiorów Muzeum Zamku w Łańcucie, a także stare rowery i akcesoria podróżne podziwiać było można w powozowni. Natomiast w sali myśliwskiej - trofea z polowań, rodzaje broni, książki, obrazy i zdjęcia o tematyce łowieckiej oraz tradycjach myślistwa.
Niezwykle ciekawa i bogata w prace polskich artystów z lat 1949 - 1954 jest jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu.
Słuchacze zwiedzili także późnogotycko-renesansowy zamek obronny w Janowicach nad Wisłą. Obiekt został wybudowany w I połowie XVI wieku przez Mikołaja Firleja i jego syna Piotra. W części wyremontowanej znajdują się dziś sale muzealne.
Pierwsza w tym roku wycieczka edukacyjno- integracyjna była naprawdę udana.
Wyjazd zorganizowała prowadząca sekcję turystyczną Henryka Rycombel.

___________________________________________________________________________

Inauguracja nowego roku akademickiego
w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku

W wypełnionej po brzegi auli im. prof. F. Ryszki w WSBiP studenci - seniorzy spotkaniem inaugurującym rozpoczęli 7 października nowy rok akademicki 2013/2014.
W spotkaniu uczestniczyli również: władze i pracownicy WSBiP, wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprezydent Paweł Górniak, radny sejmiku Józef Grabowski, asystent posła Jarosława Rusieckiego - Artur Głąb, członkowie zarządu UTW w Opatowie.
Gościem honorowym uroczystości była Aldona Gibalska – wiceprezes Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówiła o szybkim rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce - mamy najliczniejszą w Europie grupę seniorów skupionych w UTW. Wspomniała o uchwalonej przez parlament ustawie obligującej wszystkie gminy do powołania rad senioralnych, które mają reprezentować interesy i potrzeby coraz liczniejszej grupy 50+.
Prezes UTW Józef Pazderski przedstawił nowe perspektywy i wyzwania, jakie stają przed ostrowiecką uczelnią dla seniorów. Realizacja ich będzie możliwa przy dobrej współpracy z uczelnią patronacką, władzami samorządowymi i biznesem.
Nie zabrakło symbolicznego aktu immatrykulacji nowo przyjętych słuchaczy, „Gaudeamus igitur” oraz gratulacji i życzeń od zaproszonych gości, aby nowy rok akademicki rozpoczynający drugie dziesięciolecie był pełen sukcesów, zapału twórczego, pełnego zaangażowania studentów - seniorów, by ich uczelnia była innowacyjna i otwarta dla wszystkich.
Wykład inauguracyjny na temat: „Wybrane aspekty narkomanii wśród młodzieży i profilaktyki uzależnień” wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kałdon z Uniwersytetu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Inaugurację roku akademickiego uświetnił występ „Pereł Ryszarda Góry”, bardzo ciepło przyjęty przez studentów- seniorów.

___________________________________________________________________________

14 października 2013 rok - wykład nt. „Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna”

firmy SONO „Gabinety Korekcji Wad Słuchu”. Wykładowca w ramach realizacji projektu pn. „Usłyszeć motyla”, opracowanego przez UTW SGH w Warszawie i dotowanego przez MPiPS, omówił w prezentacji multimedialnej następujące zagadnienia:
- objawy niedosłuchu i jego skutki
- sposoby niwelowania skutków niedosłuchu.
Prelegent propagował profilaktykę i ochronę słuchu, pomoc techniczną, logistyczną
i finansową ułatwiającą osobom starszym uzyskanie informacji o konsultacjach medycznych, testach i badaniach specjalistycznych oraz optymalnym doborze i korzystnych warunkach zakupu aparatów słuchowych. Słuchacze przyjęli wykład z dużym zainteresowaniem.

___________________________________________________________________________

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego do wydania Jubileuszowego Albumu UTW

W dniach 15 kwietnia – 30 września 2013 roku został z powodzeniem zrealizowany projekt wydawniczy pod nazwą: „10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim”. W ramach zadania edukacyjnego wydano jubileuszowy Album.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Album prezentuje najważniejsze zdarzenia kulturalne, edukacyjne i integracyjne uczelni dla seniorów oraz sukcesy, aktywność społeczną i wolontariat ludzi starszych.
Nakład publikacji zwiększono dzięki pomocy finansowej uczelni – WSBiP, władz samorządowych miasta i powiatu.
Album opracował zespół w składzie:
Matylda Niewójt
Krystyna Borys
Jadwiga Myśliwska
Grażyna Wojtasik
Romuald Redlich i inni

___________________________________________________________________________

Zakończenie roku akademickiego
2012/2013

Dnia 24 czerwca br. Słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP zakończyli Jubileuszowy rok akademicki 2012/2013.
W uroczystości uczestniczyli: wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprezydent Paweł Górniak, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Maria Adamczyk, prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności, Józef Grabowski (dyrektor Szpitala Miejskiego), rektor WSBiP doc. dr Tadeusz Grudniewski, pracownicy naukowi WSBiP , duszpasterz akademicki dr Rafał Kułaga.
Gościem szczególnym był prof. Zw. Dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki – założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uroczystość otworzył prezes Józef Pazderski. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z 10-lecia uczelni dla seniorów, podsumował także pracę w roku akademickim 2012/2013.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali wielką rolę uniwersytetu
w integrowaniu ludzi Starszego pokolenia, z pełnym uznaniem mówili o osiągnięciach i życzyli, aby kolejne lata były również udane, i satysfakcjonujące, wypełnione nowymi, cennymi inicjatywami i projektami.
Słuchacze-Jubilaci (13 osób) otrzymali listy gratulacyjne, natomiast członkowie poprzedniego i obecnego Zarządu – upominki książkowe ufundowane przez uczelnię patronacką.
Podziękowania odebrali dyrektorzy szkół, w których słuchacze odbywali zajęcia: dr Grażyna Kałamaga, Rozalia Machnicka, Mariusz Łata.
Podziękowania wręczono także prowadzącym zajęcia. Podkreślić należy szczególnie pracę nauczycieli języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych: Moniki Borzym, Joanny Gibalskiej, Agaty Sowińskiej, Ewy Doreckiej, Iwony Szot-Zbrojny i Katarzyny Mozal.
Wszystkie osoby, które włączyły się w działania podejmowane przez UTW pracowały na zasadzie wolontariatu. W raku akademickim 2012/2013 przepracowano łącznie - 1530 godzin.
Wyjątkowa atmosferę uroczystości stworzyła młodzież, która dedykowała seniorom specjalnie przygotowany koncert. Zachwycił występ grupy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej przygotowany przez nauczycielkę Annę Baran. Gromkie brawa otrzymały utalentowane solistk: Angelika Salus, Matylda Kaczor i Kinga Pasternak.
Przed nami studenckie wakacje. Zarząd UTW życzy wszystkim słuchaczom, by ten wolny czas wypełniony był radością, dobrą pozytywną energią i niezwykłymi przygodami.
Do zobaczenia w październiku!

___________________________________________________________________________

Plastycy na Lubelszczyźnie

18 czerwca br. 20-osobowa grupa słuchaczy ostrowieckiego Uniwersytetu uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej na trasie: Puławy- Kazimierz Dolny.
Grupa pod kierownictwem Zofii Słapek, przewodniczącej Sekcji plastycznej i Anny Grządziel, słuchaczki z Puławskiego UTW wędrowała szlakiem zabytków kultury i architektury. Zwiedziła zespół pałacowo - parkowy w Puławach.

Atrakcją Kazimierza Dolnego okazały się ruiny zamku, starówka z różnorodnymi kamienicami w stylu manierystycznym, barokowym, renesansowym min. Celejowska, a w niej oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Plastycy zwiedzili liczne autorskie galerie malarstwa i rękodzieła artystycznego. Starali się uwiecznić w fotografiach walory przyrodniczo- krajobrazowe kazimierskich miejsc np. wąwozy, panoramy z góry Trzech Krzyży.

___________________________________________________________________________

Warsztaty

Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji UTW odbyły się w salach Publicznej szkoły Nr7 warsztaty pn. ”Bezpieczeństwo seniora we współczesnym świecie”. Uczestniczyło w nich cztery grupy seniorów. Warsztaty edukacyjne dotyczyły takich zagadnień jak: asertywność, muzykoterapia w depresji osób, samoobrona oraz sposoby radzenia sobie z przemocą, niespodziewaną napaścią rabunkową i oszustami oferującymi towar czy usługi. Zajęcia
edukacyjne przeprowadzili: Anna Pytlakowska- psycholog z ostrowieckiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; Alicja i Waldemar Sołtys- muzycy, Sebastian Kostkowski- prezes Świętokrzyskiego Klubu Taekwondo w Ostrowcu i Aleksandra Muszyńska- prawnik.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały z prawa karnego, konsumenckiego oraz testy psychologiczne z asertywności.

___________________________________________________________________________

II Ostrowieckie Senioralia 2013

II Ostrowieckie Senioralia 2013 pod nazwą "Być aktywnym seniorem to brzmi dumnie" odbyły się
w dniach 25-26 maja w ramach obchodów Jubileuszu X-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie to było realizowane w partnerstwie z WSBiP - opiekunem naukowym w projekcie "Razem jest nam po drodze" współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.
Współorganizatorem II Ostrowieckich Senioraliów było Miejskie Centrum Kultury.
Organizatorzy mieli na celu integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, zwrócenie uwagi władz samorządowych na problemy osób starszych, promowanie różnych sfer i form aktywności osób starszych zmniejszających depresję bezczynności seniorów, łamanie sterotypów na temat starości, promowanie województwa świętokrzyskiego.
25.5.2013 rok- Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą "Jak uczynić świat przyjazny seniorom?" w kinie "Etiuda":
Honorowi goście:
dr Marzena Breza - dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Krystyna Lewkowicz - prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Przedstawiciele UTW z Rzeszowa, Świdnika, Puław, Warszawy, Kielc, Starachowic, Opatowa

Konferencję zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP: Jarosław Górczyński, Zbigniew Pacelt i Jarosław Rusiecki, członek Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Józef Grabowski, włodarze miasta i powiatu: v-ce Prezydent Paweł Górniak, starosta dr Zdzisław Kałamaga i v-ce starosta Eligiusz Mich, rektor WSBIP - doc. dr Tadeusz Grudniewski, dyrektor MCK - Elżbieta Baran.

Imprezy kulturalne towarzyszące II Ostrowieckim Senioraliom

Warsztaty plastyczne przeprowadzono dzięki życzliwości dyrekcji w salach Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestniczyło w nich 47 dzieci klas IV, VI. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, prowadzące Zofia Słapek i Emilia Sękiewicz zastosowały różne techniki plastyczne. Starsze dzieci malowały farbami obrazy pn. ”Rodzina”. Natomiast młodsze wykonały prace pt. „Laurka z pozytywną energią. Święto Mamy”(wycinanie, wykonanie elementów przyrodniczych, napisów i naklejanie).
Dziećmi opiekowali się wolontariusze - słuchacze ostrowieckiego Uniwersytetu: Zenon Dudajek, Teresa Lisowska, Danuta Szałapska, Alicja Podczaska, Alicja Curyło, Krystyna Styczeń oraz Jadwiga Myśliwska i Krystyna Borys.

___________________________________________________________________________

Wycieczka do Krakowa

Grupa słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP uczestniczyła w szkoleniu o tematyce europejskiej w ramach projektu: ”Seniorzy? Młodzi? Unia dla Nas”, dotowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN”. Organizatorzy przeprowadzili cykl wykładów od listopada 2012- maja 2013 roku w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Społecznej Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Szkolenie zakończono wycieczką edukacyjno- integracyjną do Krakowa. 40 osób z ostrowieckiego UTW, przedstawiciele młodzieży IV LO i członkowie Stowarzyszenia ERWIN mieli przyjemność obejrzeć komedię w krakowskim Teatrze „Bagatela” i uczestniczyć w integracji międzypokoleniowej przy poczęstunku.
Wszystkich uczestników projektu połączyły wspólne zainteresowania, związane z problemami społecznymi, ekonomicznymi w krajach europejskich i przyszłością młodych pokoleń

___________________________________________________________________________

Poezja łączy pokolenia

Sekcja literacka UTW WSBiP współpracuje od paru lat z ostrowieckimi klubami literackimi. Matylda Niewójt, wiceprezes i przewodnicząca sekcji uniwersyteckiej organizuje spotkania poetyckie, warsztaty twórcze, wycieczki edukacyjne.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości, w ramach zadania: „Razem jest nam po drodze” zrealizowano działania – „Biesiady literackie łączące pokolenia seniorów i młodych” w wyniku realizacji projektu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.W ramach biesiad poetyckich odbyły się m.in. warsztaty literackie w Chrobrzu koło Pińczowa pod kierunkiem poety i regionalisty – Adama Ochwanowskiego.
Efektem tych spotkań literackich było wydanie pierwszego wspólnego tomiku wierszy ostrowieckich twórców pn.: „Poezja łączy pokolenia”, dotowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
29 kwietnia br. dzięki życzliwości dyrekcji III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego odbyła się promocja tomiku wierszy 28 osób, autorów małych form poetyckich z Sekcji Literackiej UTW WSBiP, Szkolnego Klubu „Ad Rem”- młodzieży licealnej oraz członków Klubu Literackiego „Aspekt”, działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Publikację opracowała Barbara Bakalarz- Kowalska, dyrektor biblioteki WSBiP, która to zaprezentowała wydanie o tematyce różnorodnej tak ,jak zainteresowania i problemy ich twórców. Przedstawiciele trzech środowisk literackich mieli okazję pochwalić się swymi dotychczasowymi sukcesami twórczymi.
Program poetycko- muzyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem Krystyny Kozieł, nauczycielki liceum. Uczniowie z uczuciem recytowali wybrane utwory poetyckie, dopasowali odpowiednie piosenki i muzykę, stworzyli odpowiedni nastrój. Promocja dała wiele wzruszeń autorom wierszy.
Poezja połączyła ludzi w różnym wieku ,co najmniej trzech pokoleń, wokół wspólnych pasji i zainteresowań. Była przykładem owocnej współpracy międzypokoleniowej.

___________________________________________________________________________

Gala Laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego

W dniu 5 kwietnia 2013 r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla młodych mieszkańców powiatu ostrowieckiego pn. „Ostrowieckie jakie cudne”.
rganizatorem konkursu oraz kończącej go imprezy było Miejskie Centrum Kultury reprezentowane przez Jolantę Wiśniewską. Dyplomy młodym laureatom - uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego wręczali: Starosta Powiatu Ostrowieckiego dr Zdzisław Kałamaga i Wiceprezydent Miasta Ostrowca Paweł Górniak. Nagrodą dla wszystkich laureatów będzie wyjazd na wycieczkę do Lublina.
Galę poprowadził Norbert Zięba.
Nasz Chór pod kierunkiem Państwa Alicji i Waldemara Sołtysów oraz Zespół Taneczny prowadzony przez Ewę Bałazy uświetniły tę uroczystość.
Chór zaśpiewał trzy utwory: dwa z nich to pieśni regionu świętokrzyskiego - „Oj wyszła chmura” i „Czemuś Jasieńku”, natomiast trzecia to znany przebój Marka Grechuty „Będziesz moją panią”. Zespół Taneczny zatańczył wiązankę tańców regionalnych.

___________________________________________________________________________

Festiwal organizacji pozarządowych

Grupa słuchaczy oraz członkowie Zarządu naszego uniwersytetu wzięli udział w festiwalu połączonym z konferencją "Kondycja sektora pozarządowego w Polsce i Ostrowcu Świętokrzyskim w kontekście wyzwań przedsiębiorczości społecznej".
Impreza o charakterze promocyjno-integracyjnym odbyła się 22 marca br. na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu "Decydujmy razem".
Blisko 30 stowarzyszeń z powiatu ostrowieckiego miało okazję pokazać się, pochwalić swoją działalnością, jak również poznać działania innych.
Swoją aktywność zaprezentował także nasz uniwersytet. Przedstawiliśmy prezentację ukazującą osiągnięcia ostrowieckiej uczelni dla seniorów, a członkowie Sekcji Plastycznej oraz Rękodzieła Artystycznego wystawili swoje prace. Z dumą możemy powiedzieć, że przykuwały one uwagę i cieszyły się dużym zainteresowaniem oglądających. Miłym akcentem był także występ chóru UTW. Seniorzy porywająco zaśpiewali kilka znanych piosenek, otrzymując zasłużone brawa.
O stanie i kondycji sektora pozarządowego w naszym kraju mówił z wielkim znawstwem tematu Zbigniew Wejcman, wieloletni praktyk, działający między innymi w Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej w Warszawie. Natomiast o systemie wsparcia
udzielanego organizacjom poinformowała dyrektor Regionalnego Ośrodka EFS Dorota Pietrzkiewicz. Szeroką pomoc organizacjom pozarządowym oferowała prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Magdalena Salwerowicz, mówiąc: „Jesteśmy platformą, która ma zbliżać do siebie wszystkie organizacje, wspierać je, motywować do podejmowania wspólnych inicjatyw i promować ekonomię społeczną."
Obiecująca to deklaracja, z której z pewnością w przyszłości skorzysta nasz uniwersytet.

___________________________________________________________________________

Seniorzy w przedszkolach powiatu ostrowieckiego

Aktywne słuchaczki - wolontariuszki ostrowieckiego UTW z Teatru Żywego Słowa przygotowały i przedstawiły najmłodszym dzieciom bajkę pt. „Kot w butach”.
W ramach projektu ASOS odwiedziły maluchów z 6 przedszkoli, w tym 4 w środowisku wiejskim powiatu ostrowieckiego.
Bajkę przedstawiały: Anna Gębusia (kot - postać główna), Ryszarda Cudzik, Krystyna Janiszewska, Lucyna Stępień, Irena Podsiadły, Irena Lichota, Anna Karczewska, Anna Szczekala. Reżyseria i scenariusz - Krystyna Krzemińska. Scenografię do spektaklu przygotowano wspólnie pod kierunkiem utalentowanej plastycznie Anny Gębusi.
W każdym przedszkolu dzieci przyjęły bajkę z dużym zainteresowaniem, maluchy potrafiły skupić uwagę na przedstawieniu. Było to dla nich niecodzienne, miłe zdarzenie.
Panie w wieku ich babć, przebrane w barwne stroje, starały się z fantazją pokazać postacie bajkowe i dotrzeć do wyobraźni 4-5 i 6-latków. Kontakt z dziećmi z prawdziwym ciepłem i zrozumieniem psychiki dziecięcej nawiązała pani Irena Podsiadły, która wcieliła się w postać króla. Szczególną sympatią dzieci obdarzyły kota, królewnę i króla. Dla naszych artystek były to niezapomniane chwile wzruszeń. Zawiązywały się życzliwe kontakty międzypokoleniowe. Na szczególną uwagę zasługuje ostrowieckie przedszkole integracyjne. Przedszkolaki zaprosiły panie z uniwersyteckiego teatru na swoje przedstawienia.
Zdaniem prowadzącej sekcję Teatru Żywego Słowa - Krystyny Krzemińskiej -„Uczestnictwo w zajęciach tej sekcji UTW daje osobom starszym satysfakcję, pozwala pożytecznie i twórczo realizować swoje marzenia i zdolności, aktywnie przeżywać „trzeci wiek”.
Spotkania zakończono wspólnym zdjęciem dzieci z uniwersyteckimi artystkami -postaciami z bajek. Zdjęcia i skromne upominki przedszkolaki otrzymają na kolejnym spotkaniu z seniorkami.

___________________________________________________________________________

Bal Karnawałowy

W styczniu br. grupa słuchaczy UTW odwiedziła wychowanków Domu Dziecka i Ośrodka Wychowawczego – placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Denkowie.
Zgodnie z projektem „Razem jest nam po drodze” wolontariusze uniwersyteccy - 16 osób, zorganizowali bal karnawałowy dla dzieci tych placówek.
Nasze Seniorki przebrały się za czarownice, potem było przedstawienie: ”Świętokrzyskie czarowniczki- przewodniczki”, tańce ludowe przy akompaniamencie muzyki, granej na pianinie przez Waldemara Sołtysa.
Siostra Maria - dyrektorka i inne siostry oraz dzieci bardzo życzliwie przyjęły gości.
Podopieczne „Naszego Domu” zaprezentowały ciekawe układy taneczne dla słuchaczy UTW. Następnie zaprosiły panie do wspólnego tańca. Były wesołe zabawy i nauka nowych piosenek z tańcem np. „Chodź do mnie...”.
Potem przerwa na poczęstunek, wcześniej przygotowany przez firmę cateringową.
Po przerwie wychowankowie sióstr przebrali się, wszyscy dostali maski i kapelusze, zrobione przez seniorki z sekcji rękodzieła artystycznego ostrowieckiego Uniwersytetu.
I znowu tańce i zabawy dzieci i dorosłych (siostry i seniorki z trzeciego wieku).
Imprezę uświetniły zdjęcia robione przez fotografów: Grzegorza Skibę i Romualda Redlicha.
Bal karnawałowy przyniósł dużo radości wszystkim uczestnikom, czas upłynął szybko w przyjemnej i życzliwej atmosferze dobrej zabawy i integracji międzypokoleniowej różnych środowisk społecznych.

___________________________________________________________________________

Uwaga Słuchacze

Przedstawiamy harmonogram zajęć odbywających się w budynkach WSBiP

Zajęcia w Bloku B
1. Warsztaty komputerowe - wtorek w godz. 10:00 - 14:00 (dwie grupy) sala nr 5
prowadzący: Romuald Redlich
2. Sekcja fotograficzna - środa godz. 10:00 - 14:00 (dwie grupy) sala 1c
prowadzący: Romuald Redlich (aula)
3. warsztaty komputerowe - czwartek w godz. 9:00:13:00 (dwie grupy) sala 1c
prowadzący: mgr inż. Zenon Dudajek

Zajęcia w Bloku C
1. język angielski - poniedziałek godz. 10:00 - 11:30 sala nr 1c
prowadząca: mgr Grażyna Wilusz
2. język angielski - piątek godz. 10:00 - 11:30 sala nr 1
prowadząca: mgr Grażyna Wilusz

___________________________________________________________________________

Podsumowanie Roku

Miejski Komitet Obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2012 podsumował realizację zadań wynikających z programu przyjętego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uroczyste spotkanie członków Komitetu, któremu przewodniczyli wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprezydent Paweł Górniak i prezes UTW Józef Pazderski, z liczną grupą seniorów odbyło się 29 stycznia 2013 roku w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Wspólnej. Swoją obecnością zaszczycili zebranych m.in. poseł Jarosław Górczyński, asystent posła Zbigniewa Pacelta - Paweł Celebański, rektor WSBiP doc. dr Tadeusz Grudniewski, kierownik ODK - Jadwiga Kwiatkowska, Ewa Storzysz - przedstawiciel MCK.
Uroczystość otworzył wicestarosta E. Mich. Stwierdził, że działania podejmowane przez seniorów w Roku 2012 są potwierdzeniem, że jesień życia nie musi oznaczać chorób, końca aktywności i samotność. Starzenie się otwiera wiele perspektyw - trzeba tylko umieć je dostrzec. Ważną rolę spełniają w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku, a ostrowiecki Uniwersytet jest bardzo ważnym centrum profilaktyki gerontologicznej, zapewnia osobom starszym utrzymywanie się w dobrej kondycji psychofizycznej, inspiruje do szeroko pojętej aktywności i integracji społecznej.
Prezes UTW Józef Pazderski przypomniał, że przyjęty przez Miejski Komitet plan działań miał na celu aktywizację środowiska seniorskiego w mieście, eliminację stereotypów związanych ze starością, inspirowanie innych organizacji zrzeszających osoby starsze do podejmowania ciekawych projektów, a także - budowanie więzi wewnątrz i międzypokoleniowych. W Miejskim Programie znalazły się bardzo ciekawe inicjatywy, takie jak: spotkanie seniorów z euro posłankami Różą Thun i Joanną Senyszyn, pokaz mody i makijażu - „Modna w każdym wieku”, konferencja słuchaczy UTW z mistrzami sportu przed Euro 2012, piknik w Skoszynie z pensjonariuszami Schroniska św. Brata Alberta, udział Chóru UTW, zespołu tanecznego i grupy scenicznej w V Juwenaliach III Wieku w Warszawie, koncert uczniów Szkoły Muzycznej „Młodzież - seniorom”, biesiada literacka osób w różnym wieku w Osiedlowym Domu Kultury..
Niezwykle cennym przedsięwzięciem było zorganizowanie przez UTW I Ostrowieckich Senioraliów. Dwudniowa impreza obejmowała koncert zespołów działających w MCK - „Młodzież seniorom”, prezentację chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych z UTW, klubów seniora, sekcji emerytów i rencistów z naszego regionu oraz wystawę prac plastycznych i rękodzieła artystycznego.
Ponadto przedstawiciele UTW uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie UTW w Warszawie (19 - 20 marca 2012), a liczna grupa słuchaczy wzięła udział w Wojewódzkich Senioraliach w Kielcach.
Informacje z uczestnictwa w Konferencji UTW w Sejmie RP w dniu 19 XI 2012 r. podsumowującej dokonania Roku 2012 przekazały słuchaczki Emilia Sękiewicz i Teresa Wiewiór-Piasecka. O przyjętym na Konferencji „Pakiecie na rzecz seniorów” mówiła wiceprezes UTW Matylda Niewójt, wymieniając postulaty skierowane do władz centralnych oraz zasady i kierunki polityki senioralnej państwa.
Bardzo miłym i wzruszającym akcentem spotkania było nagrodzenie najbardziej aktywnych słuchaczy UTW listami gratulacyjnymi i albumami ukazującymi piękno naszego regionu, przekazanymi przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta.
Listy gratulacyjne otrzymali także członkowie Zarządu UTW z wieloma ciepłymi słowami dla uhonorowanych oraz całego ostrowieckiego UTW>
Specjalne podziękowania skierował prezes UTW do wicestarosty, wiceprezydenta oraz rektora WSBiP za wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez uczelnię dla seniorów i daleko idącą pomoc w ich realizacji. UTW nie zapomniał także o wieloletnich przyjaciołach, sponsorach, którzy pełni życzliwości i zrozumienia włączają się w działania na rzecz seniorów. Listami gratulacyjnymi uhonorowano: Annę Corso, Grzegorza Lichotę, Grzegorza Skalskiego, Cezarego Styczyńskiego, Gregora Szaginiana, Mariannę Pachniak i Danutę Barańską.
Uczestnicy spotkania mogli podziwiać talenty twórcze słuchaczy UTW - wystawę prac plastycznych rękodzieła artystycznego. Podziwiali także ambitny program artystyczny - występ chóru uniwersyteckiego, zespołu tanecznego, inscenizacji scenicznej „Czarowniczki - przewodniczki świętokrzyskie”, którą przygotowały Alicja Kowalska i Ewa Bałazy. Gromkie brawa były podziękowaniem dla artystek - amatorek.
Spotkanie podsumowujące Rok 2012 przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.
Zrealizowane przez seniorów zadania są potwierdzeniem tego, jak ważną misję spełnia UTW w aktywizowaniu i integrowaniu starszego pokolenia.

___________________________________________________________________________

UTW na WOŚP

Słuchacze UTW WSBiP włączyli się do XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prezes Józef Pazderski poinformował zgromadzonych licznie na Rynku mieszkańców Ostrowca Św, jakie działania podjęli seniorzy, by mieć widoczny udział w ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka.
Członkowie Sekcji Plastycznej prowadzonej przez malarkę Zofię Słapek wystawili na aukcję swoje obrazy, wykonane różnymi technikami. Prace malarskie Anny Gębusi, Bożenny Kośli, Danuty Szałapskiej i Jerzego Małkowskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem nabywców.
Dużą uwagę zwracały także misterne "arcydziełka", które oddały na aukcję słuchaczki z Sekcji Rękodzieła Artystycznego, pracujące pod kierunkiem Heleny Musiał. Można było podziwiać prace wykonane szydełkiem, haftowane pocztówki, medalion z siutaszu oraz prace z papieru, w tym 21 pięknych róż z czerwonej bibuły akcentujących XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prace wystawiły na aukcję: Alicja Curyło, Jadwiga Chodorek, Mirosława Duda, Emilia Sękiewicz i Lena Szyriajewa.
Bogatą część artystyczną na ostrowieckim rynku rozpoczął chór UTW pod kierownictwem Alicji i Waldemara Sołtysów.
Zespół taneczny wykonał wiązankę tańców ludowych przygotowanych przez Ewę Bałazy.
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła także bardzo ciekawe widowisko regionalne "Czarowniczki-przewodniczki świętokrzyskie" autorstwa Alicji Kowalskiej w reżyserii Ewy Bałazy.
Ostrowiecki UTW coraz częściej włącza się w działalność wolontariacką, charytatywną i podejmuje nowe wyzwania, wynikające ze zjawisk społecznych.
Dziękujemy Jurkowi Owsiakowi, że w tym roku pomyślał także o ludziach w podeszłym wieku i połowa zebranych pieniędzy zostanie przekazana na wyposażenie szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

___________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny

W ramach projektu ASOS pn.: „Razem jest nam po drodze” słuchacze rozpoczęli akcję: „Seniorzy- Dzieciom”. W czasie ferii zimowych w dniu 18 stycznia 2013 roku grupa wolontariuszy ostrowieckiego UTW WSBiP zorganizowała z kierownictwem Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęcia rekreacyjno- kulturalne dla dzieci świetlicy środowiskowej i grupy wychowanków z Domu Dziecka z Małachowa.
Zajęcia z dziećmi (w dwóch grupach) w wieku 7-13 lat miały formę konkursu plastycznego na podstawie zaprezentowanych przez wolontariuszy bajek. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wyrażania się poprzez sztukę oraz twórczy kontakt z tekstem.
Dzieci malowały ilustracje do poznanych utworów. Zwycięzcy konkursu, wyłonieni przez komisję konkursową ,otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe dzieci również dostały upominki - książki. Wszystkie dzieci skorzystały z poczęstunku. Spotkanie seniorów z Sekcji Plastycznej, Teatru Żywego Słowa i Chóru UTW z dziećmi przyniosło dużo zadowolenia wszystkim uczestnikom wydarzenia kulturalnego, zarówno dzieciom, opiekunom i wolontariuszom. Seniorzy znaleźli czas na to, aby przeprowadzić konkurs, przebrać się w postacie bajek i obdarzyć podopiecznych życzliwością w czasie wspólnej zabawy. Wolontariusze powoli zmieniają wizerunek seniora. Senior może być aktywny
i potrzebny w lokalnym środowisku społecznym.

___________________________________________________________________________

Wigilia w UTW WSBiP

Tradycyjne spotkanie wigilijne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,
jak co roku, odbyło się w hotelu "Gromada".
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie-Jarosław Rusiecki i Jarosław Górczynski, wiceprezydent miasta Paweł Górniak, przewodniczący Rady Miasta Wojciech Kotasiak, starosta powiatu ostrowieckiego dr Zdzisław Kałamaga i wicestarosta Eligiusz Mich.
Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości reprezentowali: rektor doc. dr Tadeusz Grudniewski, dr Anna Żelazowska-Przewłoka - dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, mgr Mariusz Stajek-przewodniczący Samorządu Studenckiego WSBiP.
Ten szczególnie uroczysty wieczór kolędą „Mizerna cicha” i pastorałką „Gwałtu, gwałtu pastuszkowie” rozpoczął chór uniwersytecki, a w nastrój pełen głębokiej refleksji wprowadziła grupa słuchaczek przedstawiając obrazek sceniczny pt. "Wigilia polska".
Ksiądz dr Rafał Kułaga, duszpasterz akademicki, nawiązał do symboliki, niezwykłości oraz niegasnącej mocy wigilijnego wieczoru oraz narodzenia Pana. Po wysłuchaniu Ewangelii i homilii prezes UTW Józef Pazderski przypomniał znaczące w ostatnim czasie osiągnięcia ostrowieckiego uniwersytetu. W serdecznych słowach podziękował parlamentarzystom, władzom miasta i powiatu oraz patronackiej uczelni WSBiP za dotychczasową współpracę, za wspieranie inicjatyw i projektów podejmowanych przez UTW. Wszystkim zebranym złożył najlepsze życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku.
Zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili działania ostrowieckiej uczelni dla seniorów, podkreślając bogatą ofertę programową oraz inicjatywy podejmowane na rzecz aktywności osób starszych. Życzyli dalszych sukcesów, nieustającej pogody ducha oraz dobrego Nowego 2013 Roku.
Najważniejszym momentem uroczystości wigilijnej było łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze.
Miłą niespodzianką okazał się bardzo widowiskowy występ zespołu folklorystycznego "Nad Kamienną" z MCK w Starachowicach.
Degustacja wigilijnych potraw, wspólne śpiewanie kolęd i niezwykła, magiczna wprost atmosfera tego spotkania, to przeżycia, które pozostaną na długo w pamięci i w sercach.
Nad stroną organizacyjną uroczystości czuwały Henryka Rycombel i Ewa Kołsut.
Oprawę muzyczno-wokalną przygotowali muzycy prowadzący chór UTW Alicja i Waldemar Sołtysowie a obrazek sceniczny przygotowała Alicja Sołtys.

___________________________________________________________________________

Konferencja

17 grudnia 2012 roku - Konferencja z udziałem naukowców ze Słowacji nt. „Jakość życia osób przewlekle chorych”, zorganizowana przez naszego naukowego partnera – WSBiP. Uczestnikami konferencji byli słuchacze UTW, przedstawiciele służby zdrowia, zakładów opiekuńczo- wychowawczych, władz samorządowych (miasta i powiatu) oraz zainteresowani mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.
W ramach projektu została opracowana przez prof. dr hab. B. Zboinę publikacja dotycząca jakości życia ludzi chorych dla pacjentów i opiekunów.

Załączone zdjęcia:
EC178303 – w konferencji uczestniczyli prof. Bożena Zboina i poseł Zbigniew Pacelt
EC178307 – jeden z wykładów na temat „Opieka nad starszymi w Słowacji” wygłosiła Doc. PhDr. Helena Kadučáková z Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku

___________________________________________________________________________

Poetyckie andrzejki

W dniu 30 listopada 2012 roku w sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury, w niezwykle uroczystej scenerii, odbyła się "Biesiada Literacka". To jedno z zadań projektu "Razem jest nam po drodze" realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W andrzejkowy wieczór, dzięki życzliwości i wsparciu organizacyjnemu Pani Jadwigi Kwiatkowskiej - kierownik ODK i Pani Krystynie Górnisiewicz, słuchacze UTWWSBiP oraz grupa zaproszonych seniorów z osiedli: XXV-lecia i Sienkiewiczowskiego, mieli przyjemną okazję wysłuchania utworów poetyckich członków Sekcji Literackiej UTW prowadzonej przez Matyldę Niewójt.
Z wielką uwagą i nieukrywanym wzruszeniem chłonęli poetyckie strofy bogate w różnorodne treści i uczucia bardzo prawdziwe i tak bliskie każdemu. Wiersze swoje czytali: Krystyna Borys, Mirosława Duda, Jadwiga Małgorzata Jastrząb, Barbara Krawętkowska,
Krystyna Łukasik, Jadwiga Myśliwska, Jadwiga Nowakowska i Wiesław Wójcik.
Uroczystość dla seniorów uświetniła prezentacja artystyczna grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego poświęcona pamięci Agnieszki Osieckiej, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli polonistów - Bożeny Jagiełło
i Ewy Wyjadłowskiej. Na pewno pozostanie na długo w pamięci i sercach słuchających, podobnie jak piosenki w wykonaniu Sylwii Pustek - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Stanisława Staszica.
Andrzejkowy wieczór wypełniony poezją, śpiewem i muzyką, spędzony przy blasku świec, przy słodkim poczęstunku był okazją do integracji seniorów, był także dobrą okazją do budowania więzi międzypokoleniowych. Okazuje się bowiem, że seniorzy i młode pokolenie mogą realizować z powodzeniem wspólne zadania, w atmosferze pełnej życzliwości i ... "Razem jest nam po drodze".
O celach i założeniach rządowego projektu "Razem jest nam po drodze" mówiła Krystyna Borys - jedna z autorek i kierownik projektu.

___________________________________________________________________________

Seniorzy górą!
Słuchacze UTW WSBiP laureatami nagrody głównej Grand Prix
na V Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku

Juwenalia seniorów odbyły się w dniach 20-21 października 2012 roku w Domu Kultury „Świt” w Warszawie. Organizatorem tej ogólnopolskiej imprezy kulturalnej była Fundacja Ave, a jej prezes Bartłomiej Włodkowski, animator kultury stworzył odpowiednie warunki dla prezentacji dorobku artystycznego ludzi starszych, słuchaczy UTW z całej Polski - od Ustki, Koszalina, Zielonej Góry po Tomaszów Mazowiecki, Rybnik, Bytom, Warszawę, Ostrowiec Świętokrzyski i inne miejscowości. W b.r. na Juwenalia przybyło prawie 2 tys. osób a przesłuchania trwały od piątkowego południa aż do godz. 14.00 w niedzielę.
Juwenalia III Wieku, w ramach których przewidziano festiwal chórów, zespołów teatralnych, solistów oraz występy kabaretów nie tylko przyniosły edukację kulturalną
i integrację środowisk seniorów, ale również miały charakter konkursowy.
Słuchacze UTW WSBiP z Ostrowca Świętokrzyskiego dobrze przygotowali się
do konkursów festiwalowych. Chór UTW pod kierunkiem Alicji i Waldemara Sołtysów zaprezentował wiązankę pieśni: „Polonez rycerski” – muz. Karol Kurpiński, sł. J.N. Kamiński, „ Oj wyszła chmura duża” – mel. ludowa z kieleckiego oraz piosenkę „Seniorzy to my” kompozycja własna prowadzących Chór. Występ ten Jury w składzie: Alicja Ogrodzińska - specjalista emisji głosu, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego, dr Michał Sławecki - dyrygent, kompozytor, organista oraz aktorzy: Barbara Kobrzyńska i Jerzy Woźniak nagrodzili II lokatą podkreślając kulturę śpiewu.
Już po raz trzeci na Juwenaliach odniósł sukces zespół taneczny prowadzony przez Ewę Bałazy, zdobywając III miejsce za wiązankę tańców europejskich: bułgarski, rumuński, białoruski i polski, przygotowany specjalnie z okazji trwającego właśnie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.
I wreszcie nagroda główna: Grand Prix Juwenaliów III Wieku, poszerzona przez europosła Pawła Zalewskiego o wyjazd edukacyjny do Brukseli
Nagrodę główną zdobył zespół wyłoniony spośród członków Chóru UTW z Ostrowca Świętokrzyskiego, który przedstawił formę teatralną pt. „Świętokrzyskie Przewodniczki – czarowniczki”, pokazującą przeszłość i legendy regionu połączone z humorystycznie przedstawioną pięcioletnią historią kontaktów UTW z Juwenaliami organizowanymi przez Fundację AVE. Nasi seniorzy wystąpili w wykonanych przez siebie strojach na wzór ludowego stroju świętokrzyskiego. Występ urozmaicony został prezentacją multimedialną naszego miasta i regionu, przygotowaną przez Romualda Redlicha (uczestnik Juwenaliów w dziedzinie fotografii).
Scenariusz napisały chórzystki: Alicja Kowalska i Ewa Bałazy (reżyser przedstawienia).
Ta grupa słuchaczy ostrowieckiego UTW pojedzie do Belgii.
Należy nadmienić, iż występom aktywnych seniorów towarzyszył wernisaż prac plastycznych i fotograficznych. Prace naszych słuchaczy UTW: obrazy olejne Danuty Szałapskiej, Teresy Lisowskiej, Bożeny Kośli, Anny Gębusi i Jerzego Małkowskiego (grafika) będą prezentowane przez cztery miesiące na wystawach prac w Warszawie.
Organizatorzy ogólnopolskiego przeglądu zespołów artystycznych nagrodzili wielu seniorów atrakcyjnymi nagrodami, a także gościli gwiazdy wieczornych koncertów: męski chór „Oktawian” złożony ze śpiewaków z Teatru Narodowego, zespół śpiewających seniorek „Jarzębiny”, znanych z hymnu EURO i Zbigniewa Wodeckiego. Mogli tego dokonać dzięki wsparciu finansowemu imprezy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego i m.st. Warszawy.
Przy spektaklu „Świętokrzyskie Przewodniczki – czarowniczki”, który otrzymał Grand Prix Juwenaliów duży wkład pracy wnieśli:
Anna Gębusia – rekwizyty, stroje – projekt, wykonanie
Mirosława Duda – teksty piosenek
Alina Lepiarz – elementy scenografii
Alicja, Waldemar Sołtys – oprawa muzyczna
Romuald Redlich – oprawa multimedialna

___________________________________________________________________________

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się 8 października w sali widowiskowej kina „Etiuda” w obecności licznie przybyłych gości i rzeszy słuchaczy oraz sympatyków uczelni dla seniorów. Honorowymi gośćmi byli: posłowie na Sejm RP – Zbigniew Pacelt i Jarosław Górczyński, dyrektor departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Marzena Breza, przedstawiciele WSBiP – uczelni patronackiej, władz województwa, starostwa, miasta i zaprzyjaźnionego UTW z Opatowa.
Nowy, dziesiąty już rok akademicki otworzył prezes UTW – Józef Pazderski, który przedstawił założenia programowe i projekty realizowane w obszarze takich dziedzin jak:

realizowanie programów edukacyjnych w ramach wykładów plenarnych, lektoratów języków obcych, warsztatów komputerowych i sekcji zainteresowań
podejmowanie działań, by UTW WSBiP stał się ośrodkiem kultury w środowisku lokalnym
promowanie różnych form aktywności ruchowej, rekreacji i zdrowego stylu życia.
Wiceprezes Matylda Niewójt przedstawiła bogatą ofertę zajęć fakultatywnych zwiększających aktywność intelektualną i psychofizyczną słuchaczy.
Bardzo ważnym momentem uroczystości był symboliczny akt immatrykulacji nowo przyjętych słuchaczy. Ślubowanie przyjęli Rektor WSBiP – prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina i Prezes UTW – Józef Pazderski. Następnie wszyscy odśpiewali „Gaudeamus igitur”.
Bogatą oprawę artystyczną uroczystości przygotowała ,w ramach integracji międzypokoleniowej, młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyr. Ewy Jurkowskiej-Siwiec i Państwowego Ogniska Muzycznego w Siennie prowadzonego przez Alicję i Waldemara Sołtysów. Wystąpił także Chór UTW i zespól taneczny pod kierunkiem Ewy Bałazy.

Joomla Template by Joomla51.com