E9079760.jpg

 

  

ECHOSENIORA UTW WSBIP

 

 

 

wieści z  roku akademickiego

 

 

echo seniora nr411

echo seniora nr412

GALERIA ZDJĘĆ - Romuald Redlich

 

 

echo seniora nr401

echo seniora nr402

echo seniora nr403 

Echo Seniora nr 40 można wydrukować kliknij: do druku

echo seniora nr391

echo seniora nr392

 

echo seniora nr38nowe1

echo seniora nr38nowe2

echo seniora nr383

echo seniora nr384

echo seniora nr385

echo seniora nr386

echo seniora nr387

echo seniora nr388 

 

GALERIA ZDJĘĆ - Romuald Redlich

 

echo seniora nr37

echo seniora nr361

echo seniora nr362

echo seniora nr363

echo seniora nr364

echo seniora nr34

echo seniora nr33

echo seniora nr321

echo seniora nr322

echo seniora nr31

echo seniora nr301

echo seniora nr302

GALERIA ZDJĘĆ - RolualD Redlich

 

echo seniora nr291

echo seniora nr29kopia2 

 

echo seniora nr28

echo seniora nr27

echo seniora nr26

echo seniora nr251

echo seniora nr252 

echo seniora nr241
echo seniora nr24 str2 

 

echo seniora nr23

echo seniora nr221

echo seniora nr222

echo seniora nr211

echo seniora nr212

 echo seniora nr201

echo seniora nr202

echo seniora nr191

echo seniora nr192

echo seniora nr18

 echo seniora nr171

echo seniora nr172

echo seniora nr161

echo seniora nr162

tu mozna oglądać bajkę

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=vhXM-8-aEOA

echo seniora nr15

echo seniora nr141

echo seniora nr142

echo seniora nr131

echo seniora nr132

echo seniora nr121

echo seniora nr122

echo seniora nr11 21

echo seniora nr112

 

echo seniora nr101

  echo seniora nr102 2

 
ECHOSENIORAUTW WSBIP

 

 

Grudniowe spotkania...

 

Rok akademicki  2018/2019

WYDANIE /GRUDZIEŃ

 

Współpraca międzypokoleniowa
 
17 grudnia br.zaprzyjaźnione od lat z UTW Liceum Ogólnokształcące NR III w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodziło pięćdzisięciolecie nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego.
Na tę niezwykłą uroczystość Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zaprosili prezes UTW Matyldę Niewójt oraz wiceprezes Jadwigę Myśliwską.
Po przywitaniu zaproszonych gości dyrektor liceum mgr inż. Robert Warda przedstawił sylwetkę Patrona Szkoły, wybitnego poetę, patriotę, rewolucjonistę. 
Barwną i nietypową biografię Władysława Broniewskiego, ukazującą skomplikowaną drogę życia poety, żołnierza, twórcy poezji rewolucyjnej, liryki miłosnej oraz trenów, przedstawili uczniowie liceum w niezwykle oryginalnie zaaranżowanym przedstawieniu pt.Bar " Pod Zdechłym Psem ",sprawnie łączącym słowo poetyckie, muzykę i śpiew.Ogromne gratulacje dla niezwykle uzdolnionej i kreatywnej młodzieży i wyrazy uznania dla polonistki mgr Ewy Wyjadłowskiej.
 
l

SZLACHETNA PACZKA - Lubię ludzi

Już po raz drugi ostrowiecki UTW włączył się do ogólnopolskiego projektu społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
W tym roku słuchacze UTW przygotowali paczki z artykułami spożywczymi na kwotę 1500 zł.Trafiły one do osób potrzebujących pomocy z terenu naszego miasta.
Zarząd serdecznie dziękuje darczyńcom za zrozumienie idei ogólnopolskiego projektu społecznego.
Akcją kierowała prezes UTW Matylda Niewójt, wspierana przez Irenę Grudniewską z sekcji " Pomocna Dłoń ".
Uniwersytet za udział w tej niezwykle potrzebnej akcji otrzymał podziękowanie i okolicznościowy dyplom "SZLACHETNA PACZKA. Lubię ludzi".

 

10 grudnia słuchacze UTW mieli okazję spotkać się z asesorem komorniczym

Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowiemec. Piotrem Bielówką.

Wykład i rozmowa ze słuchaczami potwierdziły, jak bardzo potrzebna jest wiedza na temat pracy komornika

- funkcjonariusza publicznego zajmującego się egzekwowaniem przymusowym rozstrzygnięć sądowych.

Mec.Bielówka wyjaśnił takie zagadnienia,jak:

1.Kto może być komornikiem sądowym?

2.Tryb powoływania i odwoływania komorników.

3.Uprawnienia i odpowiedzialność komornika.

4.ABC dłużnika.

5.Negocjacje z wierzycielem.

6.Dlaczego warto rozmawiać z komornikiem? Dlaczego nie należy go unikać?

Po tych wyjaśnieniach słuchacze zadawali pytania, wyrażali swoje wątpliwości i obawy.

Kończąc spotkanie mecenas poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie

nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

 

Relacja ze spotkania Słuchaczy UTW z Profesorem
Zbigniewem Doliwa-Klepackim 3.12.2018r.

              Było to niezwykle doniosłe i oczekiwane wydarzenie. Celem spotkania było wysłuchanie wykładu Pana Profesora „Quo vadis, Europo?", a w tej problematyce Nestor polskiej nauki jest wybitnym specjalistą i od 15 lat zaznajamia seniorów z tą tematyką.
Ciekawy wykład poprzedziły jednak serdeczne podziękowania i gratulacje złożone Profesorowi – założycielowi ostrowieckiego uniwersytetu dla dorosłych z okazji Jubileuszu 15-lecia UTW WSBiP. Uczyniła to w imieniu wszystkich Słuchaczy Prezes UTW Matylda Niewójt wręczając jednocześnie symboliczną statuetkę Jubileuszową. Wszystkim obecnym towarzyszyło w tej sytuacji głębokie wzruszenie, a Panu Profesorowi też nie udało się tego ukryć. Uczestnikami tego wyjątkowego spotkania były również Władze Uczelni patronackiej – WSBiP.
             W swoim wykładzie Prof. Zbigniew Doliwa-Klepacki zarysował zmieniającą się sytuację w Europie, perspektywy i prawdopodobne modele Unii Europejskiej, a w szczególności udział i pozycję Polski w tych przemianach. Właściwa Profesorowi znajomość, dociekliwość naukowa i obiektywizm w przybliżaniu problemów Europy, Unii Europejskiej i miejsca Polski w Unii dokumentują liczne prace naukowe – książki i artykuły dotyczące przyszłości UE.
Każde spotkanie z Panem Profesorem, wysłuchiwanie wykładów, jest dla Słuchaczy niezwykle ważne i nobilitujące.

                                                          Jadwiga Myśliwska

 

 

 echo seniora nr9

 

echo seniora nr81

echo seniora nr82

 

echo seniora nr71

echo seniora nr72 

echo seniora nr61

echo seniora nr62

 

echo seniora NR51

 echo seniora NR52

 parlament seniorów

 inauguracja roku akademickego

inauguracja roku akademickego2

 echo seniora nr21

echo seniora nr22

FORUM4

Joomla Template by Joomla51.com