utw_banner_1712-07.jpg

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 7/grudzień 2020

                                                                                             

 

 

S  E  R  D  E  C  Z  N  E      G  R  A  T  U  L  A  C  J  E

                                  

Z prawdziwą przyjemnością informujemy , że Słuchaczka UTW WSBiP MIROSŁAWA DUDA  została jedną z laureatek

       konkursu literackiego " Małe teksty - duża moc ", zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego oraz  Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej wiersz " Moje Miasto "został umieszczony na plakacie w witrynie przystanku autobusowego przy cmentarzu komunalnym.

Wielkie brawa  dla uniwersyteckiej poetki oraz najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy twórczej.

 

wiersz Dudy

 

Musimy dodać,że Mirka to znana w środowisku poetka , która może poszczycić się trzema wydanymi tomikami wierszy, a czwarty czeka na promocję, jeśli tylko będą sprzyjające warunki

Twórczość literacka Mirki została zauważona i nagrodzona, m. in.wyróżnieniem za opowiadanie " Imieniny " na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, I miejscem w konkursie pt. " Weź na kolana kota " zorganizowanym przez MCK. Ponadto utwory Autorki znajdują się w regionalnych magazynach literackich, lokalnej prasie, zbiorach poezji : " Dojrzałe wino " i " Poezja łączy pokolenia " wydanych przez UTW WSBiP oraz " Biuletynach UTW ".

Mirka to osoba wielu talentów. Możemy oglądać ją i podziwiać w sztukach teatralnych wystawianych przez Teatr Żywego Słowa UTW ,takich jak : " Matka " / wyróżnienie za rolę matki na Juwenaliach III Wieku w Warszawie/, "Oświadczyny " czy " Pierwsza lepsza " oraz w licznych inscenizacjach bajek dla dzieci wystawianych w ostrowieckich przedszkolach.

Tańczy w zespole UTe Wianki. Śpiewa w chórze uniwersyteckim. Zawsze pełna werwy, pogody ducha i radości życia.

Ma dużą kolekcję obrazów haftowanych o różnorodnej tematyce,samodzielnie wykonanych, które prezentuje z okazji ważnych wydarzeń w UTW.

Z dumą prezentujemy artystyczne zainteresowania, dokonania i osiągnięcia Mirki Dudy. Życzymy  Autorce dużo zdrowia, nieustającej energii twórczej na kolejne lata, wielu sukcesów oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

                                                                                  Zarząd, Samorząd i Słuchacze UTW WSBiP

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 6/listopad 2020

                                                                                             

 

 

Uniwersyteckie seniorki w projekcie: „Babki z krzemienia”

            W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego i Lipska zostali zaproszeni do udziału w dwuletnim projekcie dla KGW powiatu ostrowieckiego pn.: „Babki z krzemienia” finansowanego ze środków Programu Fundacji Inicjatyw Obywatelskich.

Działania organizowała Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego Edu- Bałt przy współpracy z prezesem Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” w latach 2019-2020.

W projekcie tym wzięły udział Krystyna Borys – członek Zarządu i Teresa Żelazna – przewodnicząca Samorządu ostrowieckiego UTW WSBiP. Comiesięczne spotkania 50- osobowej grupy seniorów z wielu miejscowości m. in.:Bałtowa, Kunowa, Magonii, Sienna, Bodzechowa, Ćmielowa, Rzeczniowa i Bodzechowa przyczyniły się do poznania wielu aktywnych liderów. Zadanie publiczne dotyczyło edukacji prozdrowotnej/ ratownictwo, zielarstwo, zdrowe żywienie, naturalne kosmetyki z ziół/ oraz aktywności fizycznej / spacer i ćwiczenia z kijkami/. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach kulinarnych, kosmetycznych podczas studyjnych wyjazdów np. na Żuławy, do regionu w Dolinie Karpia. Grupy integrowały się każdego miesiąca podczas spotkań, a także wydarzeń kulturalnych/ Wigilia, zabawa w Murzaschile przy góralskiej muzyce/

            Ostrowieckie uczestniczki projektu :”Babki z krzemienia” wzbogaciły swą wiedzę o regionalnych potrawach, tradycjach i kulturze regionów świętokrzyskiego, elbląskiego i tatrzańskiego oraz nawiązały cenne kontakty i przyjaźnie z organizatorami i przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.

           Dziękujemy Organizatorom: Magdalenie Wójtowicz / autorce i koordynatorce projektu/ Wioletcie Dąbek i Jarosławowi Kubie – za troskę i bardzo dobrą organizację spotkań seniorów z młodymi osobami, prowadzącymi ciekawe warsztaty.

 

Galeria zdjęć fot. Mgsalena Wójtowicz   

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 5/listopad

                                                                                             

 

Na początek informacja o statusie prawnym standardu 5G w Polsce:

W ustawie TARCZA 6.0, oczekującej na dalszy ciąg procesu legislacji zawarto zapis o nowelizacji ustawy „Prawo telekomunikacyjne” poprzez wprowadzenie zapisu proponowanego przez Radę Ministrów o zezwoleniu na budowę i stosowanie standardu 5G w ograniczonym zakresie.

W celu wyjaśnienia technicznych szczegółów standardu 5G i co najważniejsze, przedstawienia wpływu na człowieka emitowanego w tym standardzie PEM ( promieniowania elektromagnetycznego ), Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 roku przedstawiło informator BIAŁAKSIĘGA - CZŁOWIEK A PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE-wyjaśniający wszystkie szczegóły techniczne i zdrowotne 5G.

( szczegóły na stronie www.gov.pl./web5G/biala-ksiega1).

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 4/październik 2020

                                                                                             

 

 EA169954

       Realizacja Projektu „Ostrowieccy seniorzy 60+ na basenie”.

Projekt finansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Od września 2020r. do końca listopada 2020r. realizowany jest przez UTW WSBiP

Projekt p.n "Ostrowieccy seniorzy 60+ na basenie" finansowany ze środków Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Celem projektu jest edukacja prozdrowotna i aktywność fizyczna seniorów.

Projektem objętych jest 60 seniorów- słuchaczy UTW i członków ostrowieckich klubów seniora.

Seniorzy zostali podzieleni na 4 grupy, które ćwiczą na basenie po 1godz. 2 razy w m-cu. Działania projektu to: Aqua Aerobic, są to ćwiczenia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez profesjonalistkę w tej dziedzinie Marię Jaros i wykłady szkoleniowe na temat bezpieczeństwa na basenie i bezpiecznego zachowania i korzystania z basenu w czasie pandemii Coronawirusa , prowadzone przez pana Krzysztofa Grobelskiego- szefa Grupy Ratowniczej.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 3/październik 2020

                                                                                             

 prez

Spotkanie z Prezydentem Miasta Ostrowca świętokrzyskiego

 

6 października 2020 roku, w niezwykłym miejscu – w rezerwacie Krzemionki, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta  i na rzecz jego mieszkańców.

Zebranych powitał Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski, który przedstawił cel i program spotkania.

Najważniejszym momentem było wystąpienie Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego. Pan Prezydent podkreślił znaczącą rolę organizacji pozarządowych, wysoko ocenił ich dotychczasową działalność oraz duże zaangażowanie jej członków.

Cieszy fakt, że Gmina ma propozycje zadań, jakie zamierza powierzyć do realizacji w roku 2021 organizacjom pozarządowym i finansować projekty podejmowane na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Takie wspólne działania dają zawsze dobre rezultaty, a takie spotkania - połączone z warsztatami plenerowymi i integracją przy ognisku są niezwykle twórcze, bo " Szczęśliwe dni są wtedy,kiedy możemy spotkać na swojej drodze ludzi takich jak my i realizować swoje pasje".

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała warsztatom plenerowym, zwiedzaniu rezerwatu i poznawaniu historii tego malowniczego miejsca, gdzie Pani Jesień dumnie pokazywała swoje niezwykłe piękno.Te przyjemności zapewnili nam przewodnicy z PTTK-u Oddział im. S. Jeżewskiego.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie, podziwiamy sprawną organizację, duże brawa dla Pana Naczelnika oraz Pań z Wydziału: dr Anny Zybury,Moniki Widerskiej – Irek i Doroty Charemskiej, które, pełne życzliwości i emptii, zapewniły miłą i pełną serdeczności atmosferę.

Mamy nadzieję, że ta forma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk odbywać się będzie cyklicznie.

W spotkaniu uczestniczyły:Matylda Niewójt -prezes UTW oraz Irena Grudniewska – Sekcja „”Pomocna Dłoń”.

IMG 20201010 082430

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 2/październik 2020

                                                                                             

 

G A U D E A M U S  I G I T U R  w Uczelni patronackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

         3 października 2020 roku w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim studenci i kadra naukowa powitali nowy rok akademicki 2020 /2021.
Wśród wielu zaproszonych gości znalazła się także prezes UTW Matylda Niewójt.
Uroczystość otworzył Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki. Mówił o osiągnięciach dydaktyczno - naukowych Uczelni i   ważnej roli jaką spełnia w środowisku lokalnym. Rektor przedstawił także ambitne  plany władz Uczelni na przyszłość. Wśród nich - cieszące się niebywałym zainteresowaniem studia podyplomowe - geopolityka i geostrategia, jedyny taki kierunek w Polsce. 
Po akcie immatrykulacji studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny wygłosił dr Vakhtang Maisaia - Honorowy Profesor WSBiP, profesor Kaukaskiego Uniwersytetu  Międzynarodowego.
Obecni na uroczystości goście gratulowali władzom Uczelni dotychczasowych osiągnięć i życzyli , jak największych sukcesów w trudnych czasach pandemii. Nie mogło zabraknąć dobrych słów od Zarządu i Słuchaczy UTW. Prezes Matylda Niewójt, zwracając się do Jego Magnificencji Pana Rektora, Wysokiego Senatu i całej społeczności akademickiej życzyła, aby nadchodzący rok akademicki dostarczał wszystkim satysfakcji z podejmowanych wyzwań naukowych, badawczych oraz dydaktycznych. By nie zabrakło pomysłów oraz twórczych działań, w sprzyjających warunkach, do kolejnych znaczących osiągnięć i sukcesów na miarę XXI wieku. Studentom, zwłaszcza pierwszego roku, życzyła, aby potrafili połączyć radość ze zdobywania wiedzy i rozbudzania pasji z życiem studenckim. Niech sprzyja wszystkim dobry los, towarzyszy satysfakcja z wykonywanej pracy oraz realizacji nawet najśmielszych planów.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 1/wrzesień 2020

                                                                                             

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

E9289911

 28 września 2020 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. O godz.15.00 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, w Auli im. prof.F. Ryszki zebrali się Słuchacze i zaproszeni goście.
 Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.Następnie głos zabrała prezes UTW WSBiP Matylda Niewójt. Stwierdziła, że inauguracja odbywa się w nadzwyczajnych warunkach pandemii, dlatego Zarząd z wielką starannością zapewnił zebranym pełne bezpieczeństwo sanitarne.
Pani prezes serdecznie powitała studentów UTW, wśród których wyróżniła szczególnie osoby rozpoczynające pierwszy rok edukacji.
Wielkim zaszczytem było przyjęcie zaproszenia przez zacnych gości, którzy znają dobrze problemy seniorów, pomagają i wspierają działalność UTW.
Gościem honorowym był prof. Jerzy Nowocień z Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie.
Zaszczycili nas swoją obecnością także:
wiceprezydenci miasta - Piotr Dasios i Dominik Smoliński, członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska, rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki, kanclerz Agnieszka Winiarczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu dr Grażyna Kałamaga, członek Rady Programowo- Dydaktycznej Anna Mroczek oraz prezes honorowy UTW Józef Pazderski.

Joomla Template by Joomla51.com