E9289897.jpg

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

                                                                                                      

 

Z E S P Ó Ł     R E D A K C Y J N Y

 

 

WIADOMOŚCI ECHO SENIORA UTW WSBiP

 

Matylda Niewójt -Redaktor Naczelny - artykuły

Jadwiga Myśliwska -artykuły

Krystyna Borys -artykuły

Irena Podsiadły - artykuły

Romuald Redlich -zdjęcia

Andrzej Bartczak - skład komputerowy

 

 

 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

NA UTW WSBiP

zakończenie i podsumowanie roku akademickiego 2019/2020  UTW WSBiP

KONIEC ROKU AKEDEMICKIEGO 2019/2020 -prezes Matylda Niewójt

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 - Wiceprezes Jadwiga Myśliwska

 

TROCHĘ HISTORII

Joomla Template by Joomla51.com