IMG_9299-crop.jpg

 

Dokument1

PROjEKT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

SŁUCHACZE OSTROWIECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PROMUJĄ ŚWIĘTOKRZYSKIE

            Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizował w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku zadanie publiczne pn. „Świętokrzyskie czarowniczki- przewodniczki – nagranie audiowizualne o tematyce artystycznej i wydanie publikacji” w ramach dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

            Celem projektu jest promowanie dziedzictwa kulturowego, historii, kultury i tradycji ludowych Ziemi Świętokrzyskiej, w tym Ostrowca Świętokrzyskiego i kopalni neolitycznych na Krzemionkach.

            Nagranie telewizyjne spektaklu:” Świętokrzyskie czarowniczki- przewodniczki” o tematyce regionalnej/ promocja legend świętokrzyskich, pradziejów życia przodków z epoki kamienia, Gór Świętokrzyskich, tańców i pieśni ludowych / stało się kolejnym zadaniem i wyzwaniem dla uniwersyteckich artystów. Mimo trwającej epidemii koronawirusa , wykorzystano pracowicie dwa wakacyjne miesiące/lipiec i sierpień / na przygotowanie występu przed kamerami telewizyjnymi. Ćwiczenia teatralne i taneczne odbyły się w budynku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ekipa Telewizji Lokalnej Ostrowiec pod kierownictwem redaktorek Agnieszki Cybulskiej i Klaudii Cybulskiej nagrała spektakl w ciągu kilku godzin / na początku września/ w przestrzeni otwartej w wiosce neolitycznej Rezerwatu Krzemionki.

Uniwersyteckiej grupie artystycznej towarzyszyła Alicja Major- Salwierz,która akompaniowała na akordeonie śpiewającym „czaroniczkom- przewodniczkom”.

W nagraniu telewizyjnych wystąpili: Mirosława Duda, Irena Podsiadły, Emilia Sękiewicz, Elżbieta Jańczyk, Anna Karczewska, Krystyna Janiszewska, Lidia Szczepańska, Ryszarda Cudzik/ w roli czarownic/ Elżbieta Ziólkowska, Maria Senderek/ narratorki/ Wanda Hauer i Marek Szczepański -przewodnicy, Tadeusz Morawski/ człowiek z dawnej epoki/ oraz turyści-uniwersyteccy słuchacze, m. in.:Anna Gębusia, Romuald Redlich/ fotograf/ Kazimierz Bar, Maria Plich i inni.

            W ramach niniejszego zadania równocześnie realizatorzy projektu przygotowali publikację pn. „Zaczarowane Świętokrzyskie . Twórcza i artystyczna działalność słuchaczy UTW WSBiP”, dzięki pracy Borys Krystyny, Alicji Kowalskiej, Matyldy Niewójt, Ewy Bałazy , Emilii Sekiewicz, Ireny Podsiadły/ artykuły i scenariusze teatralne/ Grażyny Wojtasik / składkomputerowy/Andrzeja Bartczaka/ okładka i kontakt z drukarzem/ Romualda Redlicha/ zdjęcia/ W publikacji znajdziemy prezentację twórczości uniwersyteckich pasjonatów literatury w artykule „ Świętokrzyskie słowem malowane” orazteksty pokazujące dorobek grup :

„Pasje artystyczne słuchaczy UTW” i galerie zdjęć, dokumentujących aktywność uniwersyteckich seniorów.

           Zarząd i Samorząd Stowarzyszenia UTW WSBiP serdecznie dziękują : Telewizji Lokalnej Ostrowiec i Świętokrzyskie za nagranie audiowizualne spektaklu, Dyrektorowi Muzeum Historyczno- Archeologicznego - Andrzejowi Przychodniemu za udostępnienie wioski neolitycznej w Rezerwacie Krzemionki, redaktor „Gazety Ostrowieckiej”- Annie Mroczek za promocję zadania, Władzom Uczelni patronackiej za zrozumienie inicjatywy seniorów oraz wszystkim uniwersyteckim Artystom pod przewodnictwem Ewy Bałazy i Alicji Major- Salwierz za zaangażowanie w przedsięwzięcia.

                                          Koordynatorka projektu- Krystyna Borys

 

premiera filmu

GALERIA ZDJĘC Z REALIZACJI FILMU "ŚWIĘTOKRZYSKI CZAROWNICZKI PRZEWODNICZKI"

Galeria zdjęć  

 

Broszura

Tekst broszury mozna pobrać jako plik pdf i czytać na komputerze,tablecie lub smartfonie broszura w wydaniu pdf

1

 

2

 

Joomla Template by Joomla51.com